Puslapis:LE01.djvu/155

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vienkartiniai leidiniai, kuriems nereikėjo leidimo. Nuo 1925 IX 6 ligi IX 30 buvo išleisti 8 tokie „vienadieniai”: Prabočių Aidas, Senolių Aidas, Praeities Aidas, Senovės Aidas, Būtovės Aidas, IX 30 Amžių Aidas, Laisvės Aidas ir Vilties Aldas. Nuo 1925 X 4, pakeitus oficial'inį redaktorių, vėl ėjo Vilniaus Aidas.

Amžius ž. Pilnametystė, žemės amžius.

Anabaptistai reformacijos pradžioje Vokietijoje kilusi tikybinė atskala, ėjusi ir prieš bažnyčios ir prieš valstybės santvarką, skelbusi šalia šv. Rašto, būtinumą subjektyvaus, kiekvienam galimo išvidinio apreiškimo, suaugusio krikšto, reikalavusi turtų bendrumo, atmetusi kardo vartojimą ir valstybinės valdžios būtinumą. Atsiradusi Saksonijoje ir Tueringijoje, persimetė į Šveicariją, p. Vokietiją ir Vestfaliją. XVI—XVII a. kurį laiką plito ir Lenkijoje ir Lietuvoje. Buvo dar žinomi ir anti-trinitorių, tarijonų, ebionitų, unitarų, me-nonitų, moravų brolių ir kt, vardais, nors tarp jų skelbiamo mokslo buvo ir tam tikrų skirtumų.

Hege Rueckblick auf 400 Jahre Mennoniten Ge-sehichte 1935.

Anabara Sibiro upė, š. Ledinuotojo vandenyno intakas. 150 km ilgio. Baseino plotas 129.600 km2.

Anabasis senovės graikų rašytojų Kse-nofonto ir Arriano veikalai. Ksenofontas aprašė 10.000 graikų žygį prieš persų karalių Artakserksą ir jų atsitraukimą, pralaimėjus kautynes ties Kunaksa (410 pr. Kr.). Arrianas (a. 95—110) aprašė Aleksandro Makedoniečio žygius į Aziją, remdamasis lydėjusių Aleksandro žygį Aristobulo ir Ptolomėjaus paliktais dokumentais.

Anabiozė (gr. atgimimas) kai kurių augalų, pvz. sėklų ir grybelių, taip pat daugelio žemųjų gyvulėlių, ypačiai vienląste-linių, sugebėjimas ištverti gyviems tokiame būvyje, kur atrodo jie lyg netekę gyvybės, pvz. būdami įšalę lede arba kur įdžiūvę.

Anacardium officina Lemi. šeimos Ana-cardiaceae vak. Indijos medis, vad. akaju arba kašu. Sėklos riešutai kašu. Aliejus vartojamas linams dažyti, žievė duoda akaju gumą. Brazilijoje vaisių minkštimą vartoja maistui.

Anaeharsis 1) karališko kilimo skitas, kurį graikai laikė vienu iš septynių išminčių; buvo žinomas kelionės į Graikiją 589 pr. Kr. aprašymu.

2) Didž. Prancūzijos revoliucijos laikų revoliucininko svajotojo Jono Baptisto Clootso slapyvardis.

Anachoretai III a. krikščionys atsiskyrėliai, kurie buvo nepatenkinti bažnyčios pasaulėjimu ar buvo Romos valdžios persekiojami, ėjo į tyrus ir ten sudarydavo bendruomenes, iš kurių vėliau kilo vienuolynai.

Anachronizmas (gr.) netinkamas laiko dvasiai ar neteisingas kurio nors fakto datos pažymėjimas.

Anacouida JAV Montanos vist. mst. 11.000 gyv. (1950). Apylinkėje didžiausios pasaulyje vario rūdos kasyklos. Randama ir sidabro, aukso, švino, safyrų.

Anadyrė š. r. Sibiro upė. Teka į Beringo sąsiaurį. 750 km ilgio. Baseino plotas 181.500 km2. Vid. debitas 1090 m^/sek.

Anaerobija gyvybė be laisvo deguonies. Jai palaikyti naudojamasi energija, pasigaminama skylant medžiagai, turinčiai paslėptos energijos. Tokios gyvybės buvimą pirmas įrodė Pasteur.

Anaestesia ž. Anestezija.

Anaestetica vaistai, medicinoje vartojami bendrajai ar vietinei anestezijai.

Anafielias. Danas Saxo Grammaticus (m. 1204) savo Histor'ia Danioa mini karžygį Starkardą, kuris nuvykęs į rytus ir įveikęs plėšiką Wissinusą, kuris gyvenęs ant kalno Anafiel (senio uola) ir iš kaimynų paverždavęs žmonas. T. Narbutas (Dzieje I 1835) tuodu vardu kartoja „liaudies padavoje nuo Kretingos” apie aukštą Anafielio kalną, į kurį lipą mirusiųjų šešėliai, bet siaubūnas Vizūnas nusidėjėlius turtuolius apiplėšiąs. J. I Kraševskis Ana-

V. Smokovskio Anafielio iliustracija

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3916-0=3916 wiki spaudos ženklai).