Puslapis:LE01.djvu/172

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vieną pusę: pūsdamas vėjas, visvien iš kurios pusės, veikia vieno pusrutulio iš-kylumą, kito įgaubl-mą. Susidarius vėjo pučiamo oro slėgimų skirtumui, pusrutuliai sukasi aplink savo ašį. Apsisukimų skaičius nusako vėjo greitį. Kai šiuos skaičius perduoda e-lektros laidais, vėjo greitį žymi popieriuje, ir tuomet tokį A. vadina anemografu. Paprastai vėjo greičiui stebėti vartoja vėtrungą (nustato vėjo linkmę) su svyruojančia ant gulsčios ašies lentele. Tos lentelės pasvirimo kampas rodo vėjo jėgą, o iš čia suranda ir vėjo greitį.

Anemone ž. Plukė.

Anemonija aktinijų gentis, ž. Akt'inijos.

Anerio 1) F e 1 i c e (1560 — 1630) italų kompozitorius, kuris 1594 Palestrinai mirus apėmė popiežiaus Klemento VII dirigento pareigas. Rankraščiuose paliko daug mišių, psalmių, madrigalų.

2) Jonas Pranas (a,1567-a.l621) italų kompozitorius. Dirigentas Veronoje, Krokuvoje.

Aneroidas aparatas atmosferos slėgimui matuoti. Jį sudaro metalinė dėžutė, iš kurios yra išpumpuotas oras. Dėžutės dangtelis padarytas iš elastinio metalo ir yra prilaikomas iš vidaus spyruoklės. Atmosferos slėgimui didėjant, dėžutės dangtelis daugiau ar mažiau (priklausomai nuo slėgimo padidėjimo) įsispaudžia j vidų, gi slėgimui mažėjant jis juda atvirkščiai. Dangtelio judėjimas per krumpliaračius arba svirtis persiduoda rodyklei, kuri juda skale, padalinta laipsniais pagal gyvsidabrio barometrą. A. vadina ir metaliniu barometru.

Anestezija (lot. anaestesia) bendra prasme jutimo nustojimas, arba nejutimas skausmo, palytėjimo, temperatūros. Chirurgijoje reiškia vaistais sukeltą dirbtinį nejutimą (apmarinimą), kad ligonis nejaustų skausmo per operaciją. A. būva bendra ir vietinė. Bendroji A. yra ta, kai visas žmogaus organizmas daromas nejuntamu. Vietinė A. ta, kai daroma nejuntama tiktai aprėžta operacijos vieta.

Anestezinas H2N—C(;H.t—COO.C2H5, pa-raamino benzoinės rūgšties etilo esteris, netirpūs vandenyje milteliai; vartojamas vietinei anestezijai.

Anethum graveolens ž. Krapai.

Anetolas metoksi - propenilo benzolas, svarbiausia sudėtinė dalis kai kurių augalinių aliejų, anyžiaus, krapų aliejaus. Vartojamas kvepalams ir alkoholiniams gėrimams gaminti.

Aneurinas arba Vitaminas B, arba tiamino chloridas, C12H17N4OSC.HCI. Balta kristalinė medžiaga. Tai vitaminas, pasitaikąs maisto produktuose, ypačiai grūdų žievelėse, dažnai pyrofosforo rūgšties esterio, vad. kokarboksilaza pavidalu. Suaugusiems reikia 3 mg į dieną. A. trūkumas pažeidžia nervų sistemą, cirkuliaciją ir virškinimo organus. Pasėkos: lengvas susierzinimas, neuritis, padažnėjęs pulsas, edema, apetito trūkumas ir kt.

Aneurizma (gr.) aprėžtas, maišo pavidalo, arterijų ar venų išsiplėtimas, pripildytas kraujo.

Pagrindiniai arterijų A. pažymiai yra susidariusio išsiplėtimo pulsavimas, savotiškas ūžesys, girdimas A. srityje, ir skausmai, atsirandą A. spaudžiant aplinkinius nervus ir kitus audinius.

Anga Alytaus aps. Simno vi. ež., Perše-kės (Nemuno) baseine. 0,5 km2 ploto.

Angara Sibiro upė, Janisiejaus deš. intakas, 1760 km ilgio. Baseino plotas 1.032.900 km2. Teka iš Baikalo ež., žemupyje vad. Aukštutine Tunguska. Platumo ligi 3,5 km, gilumo ligi 9 m. žymesni intakai: Irkutas, Oka ir kt. A. vandens debitas ties Baikalu 1630 mVsek., ties Piaduno kriokliu 2740, ties žiotimis 4100 m3/sek.

Angaras trobesys, kuriame laikomi ir taisomi lėktuvai.

Angažamentas (pr.) aktorių pakvietimas, sukontraktavimas dalyvauti spektakliuose bei koncertuose sezonui ar šiaip kuriam iš anksto nustatytam laikui.

Angelaitis Juozapas Pranciškus (g. 1904 VIII 24 Smithon, Pa., JAV) kun., Cleveland-Collinwood liet. par. klebonas. 1926 baigė Šv. Ignaco gimn. ir įstojo į Our Lady of the Lake sem. Tuo pačiu metu baigė J. Carrol University A. B. laipsniu. 1934 įšv. kunigu. Dirbo šv. Jurgio lietuvių parapijoje ir šv. Petro lietuvių parapijoje Akrone, Ohio. 1939 paskirtas į naujai suorganizuotą lietuvių parapiją Clevelande. čia 1950—1952 pastatė St. Kudoko projektu bažnyčią.

Angelą Merici (1474 — 1540) šventoji (šventė V 31) uršuliečių vienuolijos steigėja.

Angelas (gr. angelos) pasiuntinys. Bažnyčios mokslu nežemiška, protą bei laisvą valią turinti būtybė. A. prigimtis grynai 'dvasinė, jų buvimas ir skaičius paliu-

Anemometras

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4556-7=4549 wiki spaudos ženklai).