Puslapis:LE01.djvu/188

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kėlę Londone sensaciją. Nors ir jis buvo puolamas tiek Ruskino, tiek ir prarafaeli-tų, bet jo kūryba ilgainiui buvo Anglijoje tinkamai įvertinta ir susilaukė visuotinio pripažinimo. Nuo jo laikų ir A. M. seka naujausiomis prancūzų meno srovėmis.

Grafikos menas Anglijoje pasireiškė jau XV a. Pirmasis anglų spaustuvininkas William Caxton 1480 išleido Mirror of the World, pateikęs jame ir pirmuosius Anglijoje medžio raižinius. Nuo to laiko medžio raižiniai, paskiau ir vario, puošia daugybę anglų spaudinių. Tačiau pradžioje šioje meno šakoje patys anglai ne-pas’ireikšdfavo, ,nes XVI irXVII a. daugumas raižytojų, dirbusių Anglijoje, buvo ar olandai, ar vokiečiai. Iš anglų buvo iškilęs vienas vario raižytojas W. Hogart (1697 — 1764), raižęs įvairias žanrines kompozicijas. Anglų raižyba iškilo XVIII a., ypač išgarsėjusi mezzotinto maniera, kuri ir buvo gavusi „anglų manieros” vardą. Tų raižytojų minėtini: J. Watson (1739—1790), J. Miac Ardell (1729—1765), R. Earlom (1743— 1822), J. R. Smith (1752—1812). XIX a. dėl prancūzų raižybos įtakos daugiausia paplito spalvoti raižiniai. Prarafaelitai, pradedant Rosetti ir baigiant W. Marris, knygos grafiką atgaivino, žymiausias to laiko grafikas buvo Berdsley, turėjęs gilios įtakos ir visam Europos grafikos menui.

A. H. Gardner Outline of English Architecture 1945; E. G. Underwood A Short History of English Sculpture 1933; B. S. Lambert Art in England 1938. Anglų pilnakraujai XVII—XVIII a. žymioje rytų arklių įtakoje Anglijoje išauginta arklių veislė. Naudojami daugiausia arklių lenktynėms. Jie geriausi pasaulio bėgikai, ypač trumpoms distancijoms. Suvaidino svarbų vaidmenį ir metizacijoje, išvedant įvairias pussunkio tipo arklių veisles.

Angola Portugalijos kolonija vak. Afrikoje, tarp Kongo žemupio ir Okavango, ligi Zambezi upyno. Plotas 1.255.775 km.2, a. 4,2 mil. gyventojų. Iš pietų pusės įsiskverbia Kalahari dykuma. Atlanto krantai (1625 km pakraščio) statūs. Pietuose jie pereina į JNahibo kopas ir čia yra kelios natūralios įlankos—uiostai: Labito, Porto Alexandre, Tigre. A. turi karštą dausų klimatą, bet vandenyno pakraščiais jį atvėsina šaltoji Benguelos srovė, žemyno Viduryje temperatūrą sumažina aukštumos. Lietaus iškrinta a. 500-1500 mm. Lietaus mažiausia žemumose pietų pakraščiuose. Vidurio plokštakakiėse kritulių yna 1000-1500 mm, sausais metais a. 500 mm, lietingais a. 2000 mm. Drėgnas laikotarpis nuo spalio ligi balandžio mėn. Kadangi saulės spindulių kaitinamas lietaus vanduo greitai išgaruoja, tai daugelyje Vietų žemės ūkiui drėgmės yra per maža ir reikia dirbtinio drėkinimo. Aukštumos apaugusios smulkiais krūmais, plokštakalnėse auga 1—1,5 m aukščio žolė. Tai A. savanos, vad. anhara.

Vietiniai gyventojai negrai bantu giminės. Europiečių a. 40.000, daugiausia portugalų, kurie lengvai pakenčia A. aukštumų klimatą. Mėginama auginti kviečiai, rugiai, miežiai ir kt. javai. Išvežama kavos, kaučuko, vaško, medžio. Geležinkelis Benguela—Katangi kerta A. iš vakarų į rytus ir yra sujungtas su Kairo—Kapštato (Cape Town) geležinkeliu. A. administracinis centras-sostinė Sao Paulo de Loan-da 62.000 gyv.

K. Pakštas Angolos klimatas 1930.

Angora ž. Ankara.

Angoros katės iš Maž. Azijos kilusi kačių rūšis ilgais baltais ar juodais plaukais.

Angoros ožkos. Angoros kilimo ožkos duoda ilgų, labai plonų ir švelnių baltų vilnų.

Angouleme vak. Prancūzijos mst., Charente dep. 45.000 gyv. (1950). XII a. katedra. Mašinų, popieriaus pramonė. Vid. amžiais Angoumois grtafijos mst. Nuo 1714 Burbonų princai turėjo A. hercogų titulą.

Angouleme Liudvikas Antanas (1775— 1844) Burbonas, paskutinis A. hercogas, Karolio X sūnus, 1830 drauge su tėvu atsisakė Prancūzij os sosto. Miniatiūra iš 1482 rankraščio

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4046-0=4046 wiki spaudos ženklai).