Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/189

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Angrabaitis 1) Juozas (1859) Per-vazinikų k. Vidulių vi. šakių laps. — 1935 Krokuvoje). 1875 patekęs kun. M. Sidaravičiaus globon, pramoko knygas įrišti ir 1S76 Sudarge įtaisė knygrišyklą specialiai iš Maž. Lietuvos gabenam Dms knygoms rišti. Nuo 1877 ir pats gabeno iš Tilžės knygas ir platino. Kiek pasimokęs, 1884 apsigyveno Kaune, norėdamas stoti dvas. seminarijon. Nepavykus, 1889 išsikėlė Tilžėn. Kušeliausko lėšomis spausdinamų knygų spausdinimą perkėlė pas O. Mau-derodę ir virto jo spaustuvės korektorium, tuo pačiu laiku nuolatos gabendamas knygas į Lietuvą. Mauderodei 1890 pradėjus leisti žemaičių ir Lietuvos Apžvalgą, A. virto tikruoju jos redaktorium, tvarkydamas P. Urbonavičiaus, K. Pakalniškio ir kt. siunčiamą medžiagą ir pats į ją rašydamas M. Kiošio, Bijūno ir F. Paz-noka'ičio slapyvardžiais. 1890 parengė O. Mauderodės leidinių katalogą, 1893 F. Paz-nokaičio slapyvardžiu paruošė Mauderodės išleistų šventųjų paveikslėlių katalogą. Surinkęs Maž. Lietuvos spaustuvės atitinkamą medžiagą, 1897 A. Jono Zanavikučio slapyvardžiu išspausdino Suskaitą arba statistiką visų lietuviškų knygų atspaustų Prūsuose nuo 1864 iki pabaigos 1896 — vienintelį, dokumenta'is paremtą, žinių šaltinį apie kontrafakcines knygas. 1900 Paryžiaus parodos proga 500 tos knygos egz. buvo subrošiūruota kartu su J. žiliaus —-Jr. Jono Amerikos lietuvių leidinių bibliografija ir M. Zauniūtės paruoštu A. bibliografijos papildymu. Dėl konkurentų įskundimų priverstas apleisti Tilžę, išsikėlė į Krokuvą ir ten vertėsi devocionalijų prekyba.

2) Jurgis (g. a.1870 Kidulių vi. — po 1928 JAV) knygnešys, 1890 patrauktas atsakomybėn už knygų platinimą ir palaikymą ryšių su Petru Kriaučiūnu, 1890 VII 7 pabėgo į Ameriką.

Šv. Petro bažnyčia XI—XII a. Angouleme

T. Angrabaitis

J. Angrabaičio išspausdintas žandarams pajuokti paveikslėlis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2100-0=2100 wiki spaudos ženklai).