Puslapis:LE01.djvu/193

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

pinyje kondensacijos būdu. Vartojamos izoliacijai ir kitiems reikmenims pagaminti.

Animaiiiiūs (lot.) gyvulinis, vegetatyvinio, augalinio priešprieša.

Animalizavimas būdas suteikti vilnų išvaizdą medvilnės arba ir dirbtiniam pluoštui. Tam reikalui medžiaga impregnuojama baltymų, plastikos arba dirbtinių dervų tirpiniais.

Animizmas primityviųjų žmonių tikėjimas, kad ir negyvieji daiktai turį sielą, kuri esanti jų veiksmų ir judėjimo priežastis.

Animuccia Giovanrii (a. 1500-—a. ,1570) italų kompozitorius, Pelestrinos pirmata-kas. Laikomas oratorijos kūrėju.

Animus poss'demli (lot.) — valia valdyti. Romėnų teisės nustatais, kur nėra tos valios, ten nėra ir paties valdymo, tėra tik daikto laikymas.

Anio (Anione, Teverone) Tibro upės Italijoje kairysis intakas 90 km ilgio.

Anionai turį neigiamos elektros krovinį (įlydį) ionai, einą į anodo pusę.

Anįou 1) senoji Prancūzijos provincija abipus Loire upės. Centras Angers.

2) Vid. amžiais iš A. provincijos kilusi valdovų dinastija, kuri valdė Prancūzijos dalį ir nuo Henriko II pradėjo vad. A. Plantagenetų dinastija Anglijoje.

Anysas Martynas (g. 1895 XI 5 Kintuose Šilutės aps.). Teisės mokslus studijavo Berlyno ir Hamburgo uiriiv. 1933 Hamburgo univ. gavo teisių daktaro laipsnį. Ligi 1929 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne at-tache. 1929-1934 Lietuvos konsulas Hamburge. 1934-1939 gu-bernatūros patarėjas Klaipėdoj. 1935 Klaipėdos krašto direktorijos narys. Visos eilės Klaipėdos krašto ekonominių organizacijų valdybos ar priežiūros tarybos narys, 1936 — 1939 Klaipėdos Prekybos Instituto docentas, paskiau ligi 1941 Šiaulių Prekybos Instituto docentas. Tremtyje Baltų Federacijos Kanadoje Tarybos vicepirmnninkas. Išsp.: Der Litaui-sche-polnische Streit um das Wilnagebiet 1934 (disertacija), Klaipėdos Krašto Konvencija ir Statutas einant Nuolatinio Tarptautinio Teismo sprendimu 'iš 1932 VIII 11 1935. Ekonominiais, teisiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais rašo Klaipėdos, tremties, JAV ir Kanados lietuvių spaudoj.

Anisomyarija Lamellibranchiatae klasės plokščiažiaumių moliuskų būrys. Anizokordi ja (gr.)

nevienodas abiejų akių vyzdžių didumas; būva nuo kai kurių smegenų susirgimų.

Anisólas fenolome-tiloeteris CGH5OCH3.

Skystimas, verdąs 1530 C temperatūroje. Vartojamas kvepalams.

Anižius (lot. Pim-p'inella Anisum L.) skėtinių (Umbellife-rae) šeimos vienmetis augalas. Apie 30 —50 cm aukščio, panašus į kmyną. Kilimo iš Mažosios Azijos ir Egipto. Amžiaus vaisiai vartojami vaistams, eteriniam aliejui ir kt.

Anižiaus aldehidas p-metoksi-benzoldehi-das, p-CH3O.CcHt.CHO. Gaunamas oksiduojant anetolą chromo rūgštimi.

Anižiaus aliejus eteriškas aliejus, gaunamas varant vandens garais sutrintus anižiaus grūdus.

Ankara ligi 1930 Angola. Turkijos sostinė, 287.000 gyv. (1950). Per šimtus metų A. buvo mažas Turkijos mst. Iškilo tik I Pasauliniam karui pasibaigus, kai Mustofa Kernai Paša A. paskelbė Turkijos sostine. Miestas yra derlingoje vynuogių ir vaismedžių srityje. Prisistatė daug moderniškų pastatų ne tik valdžios įstaigoms, bet ir švietimo (univ.,muzėjai) ir kt.

Ankaratra Madagaskaro salos kalnynas ligi 2873 m aukščio.

Anker 1) Albertas (1831—1910) šveicarų tapytojas ir iliustratorius, piešęs paveikslus 'iš šveicarų valstiečių gyvenimo.

2) N i n i R o 1 1 (1873—1942) norvegų rašytoja, vaizdavusi miestiečių, ypač moterų gyvenimą. Išsp. Benedicte 1909, Dėt svake kjon 1915, Jamtmaindsgarden 1925, Liv, livet og jeg 1927.

M. Anysas

Anižius

Ankara

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3753-0=3753 wiki spaudos ženklai).