Puslapis:LE01.djvu/205

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kortikaline (žievine). Medularinė dalis gamina hormoną adrenaliną (C,Hi302lN), kurio veikimas yra įvairus. Jis veikia kraujo apytaką bei angliavandenių apykaitą. Produkuoja glikemiją ir glikozuriją. Adrenalinas taip pat veikia dujų apykaitą: 20 —40% didina deguonies suvartojimą ir 30-50% anglies dvideginio (CO2) gamybą. Adrenalinas vartojamas gleivinių kraujavimui stabdyti, gleivinių sekrecijai mažinti, koai su įvairių rūšių alergijomis, bronchų ir bronchialių spazmų atpalaidavimui, alsavimui sustiprinti ir sustojusiai plakti širdžiai atgaivinti, taip pat ir darant vietinę anesteziją. A. L. kortikaline dalis yra būtina gyvybei. Jos 5/6 pašalinimas nužudo gyvulį per kelias dienas. Iš kortikali-nės A. L. dalies pavyko išskirti daugiau kaip 20 kristalinių sterojidų junginių. Tų junginių funkcijos dar nėra galutinai ištirtos, bet jau dabar visiškai aišku, kad jie turi gyvybinės reikšmės organizmui. Jie būtini glikogenezei, nes lėtina raumenų nuovargį, jie dominuoja skysčių ir elektrolitų, ypačiai Na ir K, metabolizmą. Turi didelės įtakos organizmo augimo procesams.

Paskutiniais metais junginys 11-—dehyd-ro—17—hydroxykor'£ekosteronas yra sėkmingai vartojamas reumatiniams artritams gydyti. Iš kortikalinės dalies gaunamas hormonas — kortekonas — yra svarbiausias vaistas kovoti su Addisono liga.

Antinoe, Antinoupolis, dabar šech-Ibada Egipto mst. prie ¡Nilo upės. Statė Hadria-nas Antinojui atminti.

Antinomija (gr.) tarpusavis prieštaravimas dviejų sprendimų, kurie abu remiasi lygios vertės prielaidomis. Teisėje A. vad. įstatymų prieštaravimą, kada tuo pačiu klausimu yra dvi ar daugiau, paprastu aiškinimu neišaiškinamų normų.

Antino jus (Ant'inoos) 130 pr. Kr. prigėręs Nile jaunuolis iš Britanijos, vėliau dieviškai garbinamas kaip Hermes, Dionizas, Apolonas, Oziris, Senap'is ir kt.

Antiochas vardas trijų Sirijos karalių makedoniečiu: 1)A. I Soter (324— 261 pr. Kr.) valdė Siriją 281—261.

2) A. III Didysis (242—187 pr. Kr.) iš brolio Seleuko III 223 paveldėjęs Sirijos sostą, kariavo su Egiptu ir baktrie-čiais. 205 sudaręs sąjungą su Pilypu V Makedoniečiu, vėl kariavo su Egiptu ir susivaidijo su Roma. 200 nukariavo p. Siriją ir Judėją. 192 ir 190 buvo prie Magnesijos sumuštas romėnų.

3) A. IV E p i f a .n a s valdė Siriją 175—163 pr. Kr. Stengėsi Siriją suhelenin-ti ir dėl to susikivirčijo su žydais; tata'i sukėlė vad. Makabėjų karus.

Antiochieeiai V a. atsiradusi tikybinė srovė, kuri savotiškai aiškino žmogiškąją Kristaus prigimtį. Jiems atstovavo Nesto-rius iš Konstantinopolio. Kada pop. Celes-tinas I juos pasmerkė, jie 432 nuo savo mokslo dalies atsisakė, bet Nestoriui mirus, sudarė naują nestorijonų atskalą.

Antiochija 1) dabar Turkijos Antaki j a, p. r. Turkijos mst. prie Oronto upės. 33.000 gyv (1950). Šen. Sirijos sostinė. Įk. 300 pr. Kr. Seleuko I. Turėjo didelę biblioteką ir filosofijos mokyklą. Buvo laikoma svarbiausiu po Romos ir Aleksandrijos senovės romėnų kultūros centru. 526 ir 528 A. sunaikino žemės drebėjimas, 538 persai sudegino ir apiplėšė. 637—969 laikė savo valdžioje arabai, 1085—1098 seldžukai. 1098 kryžininkai piavertė A. kunigaikštijos sostine. 1268 užėmė mahometonai. Nuo 1516 atiteko Turkijai.

2) Šen. romėnų Cesarea, Frigijos mst., 6 pr. Kr. Augusto įkurta Romos kolonija ir Pisidijos karinės administracijos centras.

Antiocjhijos mokykla IV ir V a. Antiochi-joje gyvenusių ir dirbusių bažinyčios rašytojų bendras pavadinimas. Jie šv. Raštą aiškino gramatiškai istoriniu metodu. Senesnę A. M. įkūrė Lucianus iš Samosatos. Jo sekėjų daugumas paskiau virto ario-nais. Vėlesnę A. M. įkūrė Diodoras 'iš Tašo. Ją ypač iškėlė Jonas Krizostomas.

Antiparasitica vaistai, apsaugoja nuo gyvulinių ir augalinių parazitų.

Antiparos, Antiparo, šen. Oliaros, Aigėjo jūros sa’a Kykladų salyne. 45 km2, a. 1300 gyv. Graikų skulptorių Fidijo ir Praksite-lio gimtinė.

Antipasatai aukštesniuose atmosferos sluogsniuose nuo pusiaujo ašigalio link pu-čią vėjai.

Antipatija (gr.) simpatijos priešingybė. Jausminis ko nors nemėgimas.

Antipatras (a. 400—319 pr. Kr.) Pilypo Makedoniečio kariuomenės vadas. Prieš išvykdamas į Aziją, Aleksandras Makedonietis jį buvo paskyręs savo vietininku Makedonijoje. 323 Aleksandrui mirus, A. valdė Makedonijos žemes Europoje.

Antiperistaltika žarnų judėjimas priešinga linkme — skilvio linkui.

Antipestas eiliavimo ritmas, sudarytas iš jambo ir chorėjo.

Antiphona (lot.) giesmė, giedama pakaitomis dviejų chorų arba vieno asmens ir choro.

Antipyretica karščiui mažinti medicinoje vartojamų vaistų bendras pavadinimas.

Antipodai vietovės, kurios yra tokiame pat geografiniame platume ir ilgume, kaip ir kito žemės pusrutulio vietovės. Antipodų salos yra į pietus nuo Naujosios Zelandijos. Jų geografinė padėtis pietų pusrutu-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5132-0=5132 wiki spaudos ženklai).