Puslapis:LE01.djvu/21

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

Abreviatoriai Apaštališkojo Sosto raštinės valdininkai, dvasininkai, kurie, nau dodamiesi ypatingais rašto sutrumpinimo ženklais (nuo to ir jų vardas), daro prašymų ištraukas ir bulų santraukas.

Bangen Roem. Kurie 1854.

Abreviatūros (lot. sutrumpinimai) atskirų žodžių ir ištisų formulų sutrumpinimai rankraščiuose ar ant paminklų vietai ar laikui sutaupyti. Jų esti įviarių: pirmos žodžių raidės (DD — dono dedit), pirmas žodžio skiemuo su brūkšniu ar be brūkšnio viršuje, su pridėta paskutine priebalse (eps—episcopus) ar be jos (coss — consulibus) ir įvairūs ženklai, pvz.: IC vėliau IHS—Iesus; XP—Christus; DM—Diis Manibus; XMG — Christos, Michael, Gabriel.

Chassant Diet, des abbreviations 1884;
Paoli Le abbreviature 1891;
Cappelli Dizionario di abbrevia ture 1891;
Cabrol I, 155, Kirehen Lexicon I 23.

Abrikosas (Prunus armeniaca L., Armeniaca vulgaris Lam.) Erškėtinių( Rosnceae) šeimos vaismedis, rausvais žiedais. Vaisius kiaušinio pavidalo, gelsvas, rausvu šonu. Kaulelis lygus. Dauginamas skiepijant į Prunus insititia arba P. St. Julien. Lietuvoje žiemą apdengiamas.

Abrinaitis ž. Aukšlelis.

Abrinas iš liepos ar klevo medžio išskoptas statinis indelis, vartotas įsidėti kelionėn ir laukų darbų metu varškei, grietinei, sviestui. Baudžiavos metu Rygos ar Karaliaučiaus kelionėje vartojo didelius A., į kuriuos dėdavo raugintus kremblius, kopūstus. Žemaičių A. dažniausiai išraižyti geometriniu raštu, daug rečiau gėlėmis arba įpiovimais ir kitokiais piaustiniais.

Abrinas nuodas iš sėklų augalo vardu Abrus Precatorius.

Abromaitis Petras (1854 XI 26 Šalčininkuose Krosnos par. — 1911 II 17), kunigas, baigęs Seinų seminariją kunigavo Punske. 1887 išvykęs į Š. Ameriką, kunigavo Hazletone, Mahanoy City, Shenandoah Pa., kur mirė. Amerikos lietuvių gyvenime remdavo lėšomis katalikų kultūrinį darbą, kartu su kun. Burba išleidęs Vapplerio Įst. katalikų bažn. 1892 ir Dobžanskio Aukso veršį 1893, su kun. Miluku ir kun. Žilinsku leido 1894 — 1896 Garsą Amerikos Lietuvių, kartu su kun. Miluku ir kitais sudarė Lietuvių Katalikų Spaudos Bendriją, kuri 1903 perėmė iš kun. Varnagirio žvaigždę; padėjo suorganizuoti parapijas: Šv. Juozapo, Mahanoy City, Pa. 1888; Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa. 1891; Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa. 1892.

Abromeit (tikrai Abromaitis) Jonas gimęs Pašleičiuose Ragainės vl. Botanikas. 1884 doktorizavosi Berlyne. Buvo Karaliaučiaus univ. botanikos prof. Išsp. 1898 Flora von Ost-unu Westpreussen, 1899 Die Bastiardierung im Pflanzenreiche ir kt.

Abru Praecatorius L. atogrąžų juostos (šeim. Leguminosae) vijoklinis augalas, raudonų nuodingų sėklų, tėviškėje vartojamas karoliams. (Glycyrrhiza- radix liquiritiae).

Abrūsinyčia lentynėlė, kabykla rankšluosčiams kabinti; pryšakinė jos lentelė paprastai išpiaustoma įvairiais lietuvių liaudies motyvų raštais, todėl, greta prievarpstės ir varpstės, ji vienas žymiausių liudytojų, kaip lietuvių liaudies meniškai sugebėta atitinkamai puošti medinė plokštuma.

P. Galaunė Lietuvių liaudies menas 1930.
Abruzzi

Abruzzi Italijos kalnai, aukšč. viršūnė Gran Sasso d’Italia 2921 m.

Absalomas (hebr. — tėvas yra taika) 3-sis Dovydo sūnus, sukilęs prieš savo tėvą ir paėmęs Jeruzalę, tačiau Dovydo kariuomenės sumuštas ir Joabo, prieš Dovydo norą, nužudytas.

Absalonas (1128 — 1201) Skandinavijos šiaurės ir ypač Danijos krikščionintojas bei civilizuotojas; 1157 — 91 Roskildės, 1178 — 1201 Lundo arkivyskupas.

Abscesas (lot.) pūlynas.

Abscisa analizinėj geom etrijoj (ž.) viena koordinatų (ž.), paprastai atidedama ant gulsčios ašies nuo koordinatų pradžios. A. laikoma teigiama, jei ji atidedama ant laisvai parinktos ašies ta linkme, kuria pasirinkta teigiamoji ašis, A., atidėta griežtai priešinga linkme, laikoma neigiama, pagal Decartes principą.

Absenteizmas susilaikymas nuo vykdymo vad. politinių teisių, nedalyvavimas masiniuose politinės galios aktuose tų asmenų, kurie, tam tikromis teisės normomis, gali arba turi juose dalyvauti, šitaip pvz. sakoma: rinkimuose į seimą (į savivaldybes, respublikos prezidento rinkimuose ir t. t.; arba: referendume, plebis-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Aurimas Rapečka – autorius – 84% (+4660-0=4660 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 17% (+927-42=885 wiki spaudos ženklai).
  • Arūnas Pabedinskas – redaktorius – 0% (+0-0=0 wiki spaudos ženklai).