Puslapis:LE01.djvu/27

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

Achmatova Ona (Gorenko, g. 1888) rusų poetė, bolševikų sušaudyto poeto Gumiliovo žmona. Pradėjo rašyti įtakoje rusų simbolistų, 1912 sukūrusių “poetų cechą”, kuriam priklausė vad. akmeistai (ž.). A. poezijos rinkiniai: Večer 1912, Četki 1914, Podorožnik, Anno Domini MCMXXI 1922, poema U samovo moria ir kt. A. poezija meilės temose pagrista ne seksualumu, bet dramatiniu jausmu, šią beidėjinę, bolševikams nepriimtiną A. poeziją perspausdino rusų emigrantai. 1946 ir sovietai išleido A. poezijos rinktinę knygą, tačiau greit pateko bolševikų nemalonėn ir tik po 1951 pradėjo vėl spausdinti eilėraščius iš ciklo Garbė Taikai.

Achmat Zogu ž. Zogu.

Achnaton ž. Atonas.

Achoiija (gr.) tulžies stoka (ž. Geltligė)

Achondritai (gr.) akmeniniai meteoritai su mažu geležies kiekiu ir be branduolio.

a. Chr. (n.) — ante Christum (natum), prieš Kristaus gimimą.

Achras Sapota L, augalas iš P. Amerikos (šeim. Sapotaceae). Vaisių vad. Sapoto obuoliu. Sėklos ir žievė vartojami vaistams. Žievė vartojama dar kiniškosios žievės (Cortex chinae) surogatu.

Achrodekstrinas ž. Dekstrinas.

Achroitas mineralas, giminiškas turmalinui, dažniausiai bespalvis, randamas Elbės saloje.

Achromatinas (gr.) branduoliniais dažais nesidažanti narvelio branduolio dalis.

Achromatizmas lęšių savybė daugiau arba mažiau mažinanti chromatinę aberaciją.

Achromatopsija ž. Aklumas spalvoms.

Achron Juozas (1886 Lazdijuose—1943) kompozitorius, smuikininks, studijavo Petrapilio konservatorijoje; Charkivo konservatorijoje smuiko mokytojas. Koncertavo Rusijoje, Palestinoje ir V. Europoje. Į JAV atvyko 1925 ir apsigyveno New Yorke. Sukūrė 3 smuiko koncertus, 2 sonatas smuikui su fortepianu ir kt.

Achšarumov Vladimiras 1859 rusų žurnale Vesna paskelbęs lietuviškų dainų rusišką vertimą.

Achtirka š. Ukrainos mst. už. 80 km. į š. vak. nuo Charkivo; 40 000 gyv.

Achtuba Volgos žemupio kairioji šaka; 515 km; įteka į Kaspijos jūrą.

Acklalbuminas baltymo junginys su rūgštimi.

Acidimetrija analizinės chemijos metodas, vartojamas nustatyti rūgščių kiekiui ar koncentracijai naudojant indikatorius ir normalų kalio arba natrio šarmų tirpinį.

Acipenser ruthenus žuvis, ž. Sterledis.

Acker Achille (g. 1898) belgų politikas, socialistų vadas. Po II pasaulinio karo darbo, socialinės apsaugos min. ir ministeris pirmininkas.

Acme (gr.) viršūnė, aukščiausias išsivystymo ir pergyvenimo[1] laipsnis, laikmetis, kuriuo kūrėjas, doktrina ar institucija yra pasiekusi didžiausio gyvastingumo.

Aeokanthera Venena Tag. Don p. Afrikos (šeimos Apocynaceae) augalas labai nuodingų sulčių, kuriomis somali ir zulusai užnuodija savo strėles.

Aconcagua aukščiausias P. Amerikos kalnas Andų kalnyne prie Čilės ir Argentinos sienos; 6960 m. A. yra užgesęs ugniakalnis.

Aconitum įvairių rūšių Europos, Kinų ir Mandžiūrijos (A. Niapellus L.) augalai, turi nuodingą alkaloidą Aconitin, vartojamas vaistu nuo širdies ligos. Žr. Kurpelė.[2]

A conto (it.) į sąskaitą, iš sąskaitos (kalbant apie tam tikrą mokėjimą); a conto mokėti gali reikšti: esamai skolai atlyginti arba mokėti į busimojo įsiskolinimo sąskaita. Dažnai sutrumpinama a.c.

Acquisitio (lot.) įgyjimas, Acq. civi1is — nuosavybės įgijimas civilinės teisės nustatytais būdais. Romoje buvo trys šio įgijimo būdai: mancipatio, in jure cessio ir occupatio. A. naturalis yra nuosavybės įgijimas visais kitais būdais. A. hereditatis yra palikimo įgijimas.

Aere ž. Akka.

Acre Pietų Amerikos upė, deš. Purus (Amazonė) intakas; 480 km ilg. Aukštupys sudaro sieną tarp Brazilijos, Bolivijos ir Peru valst. A. teritorija (148.000 km2 su 98 000 gyv.) nuo 1903 priklauso Brazilijai.

Acrklidae žiogų būrio šeima ir gentis.

Acrklin akmens anglies dervoje randama organinė bazė, iš kurios gaminami dezinfekcinai vaistai, pvz.: Rivanol, Trypaflavin, Flavicid, Sinflavin.

Acrockloris (gr.) fosilija diadematidae šeimos, juros iki kreidos laikotarpio.

Acroclmium Roseum Hook. (Helipterum roserum Benth). Australijos (šeimos Compositeae), vienmetis augalas, a. 25 — 35 cm aukšt.

Acta Apostolicae Sedis (lot.) oficialinis Apaštališkojo Sosto mėnesinis laikraštis; 1865—1908 ėjo vardu Actą Sanctae Sedis. Jame dedami ir skelbiami Apaštališkojo Sosto įstatymai, įsakymai, instrukcijos, dekretai, įvairūs popiežiaus raštai ir t. t.

Acta Apostolorum ž. Apaštalų Darbai.

Acta facientes imperatoriaus Decijaus persekiojimo laiku išsižadėjusių tikėjimo, aukojusių romėnų dievams, krikščionių vardų sužymėjimas tam tikrose lentelėse.

Acta Martyrum (Kankinių Darbai) 1) oficialiniai protokolai apie kankinių

  1. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta pragyvenimo turi būti pergyvenimo
  2. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta ligos turi būti ligos. Žr. Kurpelė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Aurimas Rapečka – autorius – 69% (+5126-0=5126 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius – 31% (+2304-0=2304 wiki spaudos ženklai).