Puslapis:LE01.djvu/293

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

karboksilo grupę COOH — gaunama ben-zoinė rūgštis. Bendrai, A. J. yra žaliava vaistams, dažams ir įvairiems technikos preparatams gaminti. Jų daugumas buvo gaunamas iš akmens anglies deguto, gauto sausai varant akmens anglį, bet dabar daugelis jų gaunama ir iš žibalo bei sintetiniais būdais.

Aromia moschata L. Artropoda (nariuotakojų) tipo, Insecta (vabzdžių) klasės, Ooleoptera (vabalų) būrio, Cerambycidae (ilgaūsių) šeimos didelis, blizgąs, musku-sinio kvapo, liepos mėnesį skraidąs vabalas. Vikšrai graužia gluosnių arba karklų medieną.

Aromunai, kitaip: eincarai, kucovalachai, makedonai—rumunai. Romanizuotų Balkanų pussiasalio gyventojų grupė, greičiausiai pietinių rumunų šaka, nusikėlusi į Makedoniją ir Graikiją. Iš viso A. priskai-toma a. 200.000. Jie gyvena išsisklaidę Bulgarijoje, Graikijoje, Albanijoje, Jugoslavijoje. Verčiasi įvairiais amatais. Skiriamos dvi A .skirtys: karaguniai ir faršerotai.

G. Weigand Die A. 1894—1895; Th. Capida Arornanii 1932.

Arons Matis (1858—1939) latvių žurnalistas. Dienas Lapa 1895 mėnesinių etnografinių priedų red. 1895—1902 antrasis Austrums red., 1910—1917 Dzimtanes Vėst-nesis atsak. red. Išsp. Kr. Valdemars savo dzive un darba 1892, Latviešu tulkotas belletristikas raditajs 1902, Ievads tauc-saimnieciba 1905, Antologija Baka 1923 ir kt.

Aronson Naum (Ben Loeb) (g. 1872 Latvijoje) žydas skulptorius. Paišybos ir skulptūros mokėsi Vilniuje ir Paryžiuje. 1905 jo sukurtas Beethoven, 1916 Rasputin, 1917 Mose, 1918 Spartacus, 1922 Pasteur (paminklai Paryžiuje ir provincijoje), 1922 Berlioz, Chopin, Wagner ir kt.

Arouet ž. Voltaire.

Arpą (Varpė?) Vileikos aps. upelis, Neries deš. intakas, 11,3 km ilgio. Įteka į Nerį 425,9 km nuo jos žiočių. Baseino plotas 41 km2.

Arpačai dvi upės š. Armėnijoje, Arakso kairieji intakai: rytų 113 km ilgio ir vakarų 150 km. Ties paskutiniuoju yra senovės Armėnijos sostinės Ani griuvėsiai.

Arpad VIII a. pr. Kr. asiriečių nukariautas senovės Sirijos mst. Spėjama, kad jis buvo toje vietoje, kur dabar yra mstl. Teil Erfad.

Arpadai vengrų karalių dinastija, išmirusi 1301. A. dinastijos steigėju laikomas Arpad Didysis, a. 890—907 buvęs septynių suomių turanėnų giminių vadu. Jų tarpe buvo ir madjarai (ungrai), vengrai ir ku-barai. 892 jis užėmė Panoniją, vėliau Didž. Moraviją ir Padunojuje įk. vengrų valstybę. Dinastijai pradžią davė Gezą (977— 997), bet pirmuoju tos dinastijos karaliumi laikomas šv. Steponas (997-—1038), 1001 vainikuotas karaliaus vainiku.

Arpajon Louis (a. 1600—1679) prancūzų generolas ir diplomatas, 1648 nepaprastas Prancūzijos atstovas prie Lietuvos—Lenkijos respublikos, rėmęs Jono Kazimiero kandidatūrą renkant karalių.

Arpas žemės ūkio įrankis sėkloms valyti sietais ir oro srove. Sietai išskiria žymiai didesnes ir mažesnes už sėklas daleles. Oro srovė toliau nupučia mažesnio lyginamojo svorio daleles. Naudojant moderniškąsias kūlimo mašinas, A. jau retai kur vartojamas.

Arpeggio (it.) muzikos terminas, kuris reikalauja imu akordus ne visus kartu, o vieną po kito.

Arpi, senovės Argos H'ippium, Argyrip-pa, Apulijos, Apeninų pusiasalyje mst. ties dabartine Foggia.

Arpicortlo (it.) dabar jau nebevartojamas styginis, su klavišais, skambėjęs kaip arfa, muzikos instrumentas.

Arpiño senovės volskų tautelės Arpinium Italijos mst. per 12.000 gyv. (1950). čia gimė Ciceroinas ir Marius.

Arqua Petrarca aukštutinės Italijos kurortas, 18 km nuo Paduos, čia 1374 mirė italų poetas Petrarca, ir jo garbei ši vietovė buvo pavadinta A. P.

Arqueritas Domeyko lietuvių geologo Igno Domeikos vardu pavadintas mineralas Agi2Hg (86,61% sidabro ir 13,39% gyvsidabrio) ; randamas sidabro kasyklose Chi-lėje.

Arquien de Lagrange Henri (1613—1707) karaliaus Jono III Sobieskio uošvis, karalienės Marijos Kazimiros tėvas, nuo skolų pabėgęs Lenkijon. Jonui III tarpininkaujant gavo kardinolo titulą.

Arrah Indijos Bengalijos mst. 65.000 gyv. Gango slėnyje.

Arran ž. Aran.

Arran James Hamilton (m. 1575) Skot'i-tijos politinis veikėjas. Karoliui Jokūbui V 1542 mirus, A., būdamas Jokūbo II palikuonis, paėmė į savo rankas valstybės valdymą ir parlamento buvo paskelbtas Škotijos regentu bei Marijos Stuart globėju. Kadangi kovoje su priešais rėmėsi prancūzais, tai 1544 jį puolė anglai ir ,1547 sumušė. Tačiau prancūzų padedamas jis grįžo ir išvijo anglus. Priėmęs katalikybę, pradėjo persekioti protestantus. 1554 buvo priverstas atsisakyti regento pareigų ir apsigyventi Prancūzijoje. Prancūzijos karaliui Henrikui II mirus, vėl grįžo Skotijon ir palaikė jau anglų Elzbietą ir 1560 II 27 Ber-vicke pasirašė sutartį su Anglija. Susivaidijęs su Elzbieta, grąžino į Škotiją Mariją Stuart ir liko jos slaptosios tarybos pirmuoju lordu. 1562 buvo pašalintas, prisidė-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5060-0=5060 wiki spaudos ženklai).