Puslapis:LE01.djvu/382

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

peratūrą, nes čia yra daugiau sausažemių, kurių paviršių saulė daugiau įšildo. Todėl pietų pusrutulio A. S. siekia toliau nuo ašigalio negu šiaurės pusrutulio. A. S. pietinė riba laikoma toji linija, kur tam tikroje gilumoje žemės paviršius esti visuomet įšalęs, nors ten nestoras dirvos ir podirvio sluogsnis vasaros metu suspėja įšilti aukščiau 0°C. Pietų pusrutulyje A. S. klimatas yra daugiau vandenyno tipo su mažais skirtumais tarp žiemos ir vasaros temperatūrų svyravimų, šiaurės A. S. klimatas yra labiau kontinentalinis. žiemos labai šaltos, vasaros šiltos. Gali augti medžiai, krūmokšniai ir net kai kurie javai. Jūros A. S., būdamos daugiau ar mažiau uždaros, žiemą užšąla, pavasarį ir net vasarą ilgą laiką turi daug plūduriuojančių ledų, kurie kliudo laivams plaukioti.

Atšiaurio žvaigždės matomos arti dangaus polių ir niekados nenusileidžiančios po horizontu. Jos per parą matomame dangaus skliaute aprašo apskritimus ir du kartus pereina meridianą. Žemės ašigaliuose visos matomos žvaigždės yra A. ž., nes jos ten niekad nenusileidžia. Kitos gi žvaigždės niekad nepakyla aukščiau horizonto. žemės pusiau j u je visos žvaigždės teka ir nusileidžia ir dėl to ten A. ž. nėra. Lietuvoje tik tos žvaigždės yra A. ž., kurių deklinacija praneša a. 350. Atšiaurio žvaigždynai: Didieji ir Mažieji Grįžulo Ratai, Slibinas, žirafa, Cefėjas ir Jukštandis (Cassiopea). Be to, Lietuvoje tik iš dalies pasilieka viršum horizonto Andromeda, Persėjas, Vežėjas (Auriga), Lūšis, Mažasis Liūtas, Skalikai (Canes venatici), Jaučia-ganis (Bootes), Herkulis, Lyra, Gulbinas ir Driežas. Visi kiti žvaigždynai Lietuvoje teka ir nusileidžia, šaurės žvaigždė (Pola-ris, alpha Ursae Minoris), būdama labai netoli nuo šiaurės poliaus, kartais vadinama A. ž. Dar arčiau prie šiaurės poliaus yra silpna žvaigždė Polarissima. Precesijai veikiant, dangaus poliai žvaigždžių atžvilgiu juda, ir todėl A. ž. sritis per labai ilgus laiko tarpus pasikeičia.

Atšvaitas sudedamoji artilerijos taikymo įtaiso, panoramos, dalis, skiriama taikyti į taškus, kurie yra aukščiau ar žemiau pabūklo horizonto.

Attaca (it.) muzikos terminas, kuris reiškia, kad baigiant vieną kūrinio dalį, kita dalis turi būti tęsiama be pertraukos (atakuojant).

Atta Cephalotes Fb. skruzdžių (Formici-dae) šeimos rūšis, gyvenanti Amerikoje. Jų darbininkės didelėmis galvomis. Jos žandais karpo lapus, susineša juos skruzdėlynan i požemines galerijas ir ant jų augina pelėsius. Jų svarbiausią maistą sudaro tų pelėsių siūlelių viršūnių kriaušės formos sustorėjimai.

Attaché (pr.) plačia prasme kiekvienas diplomatinio korpo bendradarbis, siauresne prasme, tas atsakingas užsienio atstovybės bendradarbis, kuriam pavesta tam tikra speciali sritis, pvz. kariuomenė (karo A.), laivynas (jūrų A.), prekyba (prekybos A.) ir t.t. A. yra atstovybės patarėjas savo srities reikalams.

Attacus polyphemus drugių (Lepidopte-ra) šilkaverpių (Bombycidae) šeimos rūšis, gyvenanti š. Amerikoje. Jų kokonas duoda gražaus šilko.

Attalea Palmae šeimos augalas, turi a. 25 rūšis. Auga P. Amerikoje. Iš A. funife-ra Mort. plaušų gamina šluotas bei šepečius, o iš sėklų kevalų rožinius (rožančius).

Attalos Pergamo karalius ž. Atalos.

Attalus Flavius Priscus V a. Kr. g. Romos prefektas. Visigotams Italiją nukariavus, 409 Alariko ir 414 Ataulfo buvo pastatytas imperatorium prieš Honorijų. Su visigotais nesugyvenęs ir jų nepalaikomas, pateko į Honorijaus rankas, kuris jam nukirsdino ranką ir ištrėmė į Liparų salas.

Attar arba Mohammed-Ibn-Ibrahim Fe-rid-eddin A. (1150—1230) persų poetas, asketas, mistikas. Čingischanui Persijon įsiveržus, buvo mongolų nužudytas. Parašė proza Teskeret-ol-evlia (šventųjų gyvenimai). Jo dvieilių išliko per 100.000. Svarbiausi raštai: Pandname (patarimų knyga), Montik-ut-tair (paukščių pasikalbėjimai), Dževahir-name (esmės knyga), Biul-biul-name (lakštingalų knyga) ir kt.

F. O. Browne A Literary History of Persia 2 leid. 1909.

Attarata ž. Atargatis.

Attenhofor Karolis (1837—1914) šveicarų muzikas, kompozitorius Rašė giesmes, dainas vyrų ir vaikų chorams, piano kūrinius ir smuiko etiudus.

Atterberg Kurt (g. 1887) švedų kompozitorius ir dirigentas, 1928 už savo 6 simfonijas gavo Amerikos Schuberto premiją. Nuo 1940 muzikos akademijos sekretorius. Parašė simfonijų, uvertiurų, choro veikalų ir operų — Fanai 1934, Aladin 1941.

Atterbom Petras Danielius Amadėjus (1790—1855) romantinės krypties švedų poetas, nuo 1828 Uppsalos univ. prof., nuo 1839 akademijos narys. Išleido lyrikos rinkinius: Blommorna 1812 ir 1836, Minnesan-garne i Sverige ir kt., dramtizuotas pasakas Lycksalighetens o 1824—1827. Iš literatūros istorijos Svenska siare och skalder 1841 —1855. Raštų rinkinys išl. 1854-1870.

Ph. Schweitzer Geschichte d. skandinawischen Litera tur 1885—1889.

Attersee arba Kammersee, Austrijos ež., 46,7 km2, 171 m gilumo.

Atticus Titus Pomponius (109—32) romėnų rašytojas, parašęs Romos istoriją (Annales) ligi 54 pr. Kr., Junijaus, Bruto, Marceliaus ir kt. biografijas, bet teišliko jo laiškai Ciceronui Jį išgarsino Cicerono laiškai Epistolae ad A. Jo biografiją parašė Cornelius Nepos (Vita A.).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5535-0=5535 wiki spaudos ženklai).