Puslapis:LE01.djvu/496

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2377 m3 talpumo balionas Gr. Nassau su 3 keleiviais 1836 nuskrido iš Londono ligi Weilburgo Vokietijoje, per 18 valandų atlikęs 800 km kelią. 1863 Géant pastatė 17.883 m3 aerostatą, o E. Godard 1882-1890 tokį 37.440 m3 talpumo. XX a. balionai peržengė 10 km aukščio ribą, o 1935 amerikiečiai Orvil Anderson ir Albert Stevens pakilo 22.036 m, pasiekdami ligi tol nepasiektą aukštumo rekordą.

Aerostatai - balionai suvaidino žymų vaidmenį 1870—1871 prancūzų vokiečių kare, o vėlesniuose karuose jie buvo stebėjimo priemonėmis. XX a. pradžioje jie užleido vietą valdomiems ir motorais varomiems dirižabliams - cepelinams. Aerostatai ir dirižabliai yra lengvesni už orą ir vadinami orlaiviais, o įvairių rūšių sunkesnės už orą skraidymo priemonės vadinamos lėktuvais. H. Giffard .1852 sukontruktavo pirmą dirižablį, kurį varė trijų a. j. galingumo garinis motoras, sukąs propelerį 110 apsūkių per minutę. Ch. Renard 1884 pastatė 9 a. j. elektrinio motoro varomą dirižablį La France. 1898 naują dirižablių laikotarpį pradėjo vokietis F. Zeppelin ir Paryžiuje gyvenęs brazilas Santos-Dumont. 1910 Zeppelin pagamino pirmąjį dirižablį keleiviams skraidinti. 1914—1918 karo metu kariniai dirižabliai jau plačiai buvo vartojami. Vokiečiai iš jų bombomis apmėtė Londoną, 1915 X bombardavo Minską. Po I Pasaul. karo dirižablio statyboje daugiausia dirbo vokiečiai. 1924 JAV iš Vokietijos įgijo dirižablį Los Angeles, kuris iš karinės tarnybos buvo išimtas 1932. 1932 H. Ecke-nero valdomas dirižablis Graf Zeppelin apskrido žemės rutulį, skraidė arktikos srityse ir kelerius metus palaikydavo pastovų susisiekimą tarp Vokietijos ir P. Amerikos. Dirižablis Hindenburg, 20 kartų perskridęs š. Atlantą ir 14 kartų p. Atlantą, 1937 V 6 sudegė, nusileisdamas Lakehurst, N. J. JAV. Po šios avarijos ir, be to, dar žuvus JAV dirižabliams Akron, Macon ir Shenandoah, dirižablių laikotarpis pasibaigė, nors Goodyear b-vė dar ligi 1942 turėjo ištisą eskadrą mažų dirižablių, kuriais skrido 400.000 keleivių. Antrojo Pasaulinio karo metu dirižabliai JAV laivyno buvo sėkmingai vartojami kovai prieš povandeninius laivus, bet ir karui pasibaigus, jie lieka laivyno tarnyboje.

Nors aerostatai ir dirižabliai yra pirmosios skraidymui vartotos priemonės, betgi tikra prasme A. yra skraidymas sunkesnėmis už orą priemonėmis — sklandytuvais, lėktuvais, helikopteriais. 1842 anglas W. S. Henson patentavo skraidymo mašiną su viena eile sparnų ir dviem propeleriais, varomais garo mašinos. Tik ji nebuvo išbandyta. 1867 anglas F. H. Wenham sukon-struktavo multiplaną, o J. Stringfellow 1848 padirbo pirmąjį sėkmingai skridusi lėktuvo modelį, nulėkusį apie 40 m. 1868 jis pagamino kitą trijų sparnų eilių modelį su Aviacijos dalinys

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2977-0=2977 wiki spaudos ženklai).