Puslapis:LE02.djvu/259

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Batielupes žuvys, rastos Indijos ir D. vandenyne, ir Meksikos įlankoje. Tai nedidelės, gležnų kaulų ir trapių audinių žuvys. Savo sudėtimi jos panašios į silkes. Pilvo pelekai maži, beveik rudimentiniai. Jie prisegti po krūtinės pelekais, ir tuo skiriasi nuo silkių. Dideli cikloidiniai striegai lengvai nusmunka, kaip ir silkėms. Šio būrio atstovas Batielupes malayana yra artimesnis ešeriams, nes krūtinės ir pauodegio pelekai turi po vieną dyglį. Pūslė atvira, galvos kaulų tarpe esama antžandžio kaulo. Šonų linija tobula tik priešakinėje kūno pusėje. Minta smulkiais vėžiagyviais.

Batiffol Pierre (1861—1929) prancūzų katalikų teologas, NT ir senosios krikščionių istorijos, literatūros bei liturgijos žinovas. 1907 indeksavus jo veikalą L’Eucharistie (jis vėl leistas 1913), atsisakė rektorato Tulūzos katalikų institute ir atsidėjo vien mokslo darbui, žymiausi darbai: Histoire du Bréviaire romain 31911, Littérature grecque chrétienne 1897, Etudes d’histoire et de théologie positive 71928, Le catholicisme des origines à Saint Léon 1909—1924, Orpheus et l’Evangile (prieš S. Reinachą).

Batignolles 1859 prijungta prie Paryžiaus tokia žymi jo dalis. 1842—1872 Lenkijos ir Lietuvos politinių išeivių buvo įst. lenkiška mokykla, išleidusi 1400 auklėtinių. Globėjai Severinas, Ksaveras ir Juozas Gatęzowskiai. Direktoriais buvo Ipolitas Klimaszewski (buv. Vilniaus gimn. mokytojas ir literatas), J. Malinowski ir Vaclovas Goštautas (Gasztowt, Žemaitis).

Batik iš Javos salos gyventojų toliau išplitęs savotiškas būdas audiniams dažyti. Dažomąją medžiagą dalimis nuvaškuojant ir paskui vašką nuplaunant, audiniai pasidaro įvairių spalvų. Europoje šį būdą paskleidė olandai.

Batimetrija jūrų, upių gilumo matavimo mokslas.

Batimetriniai žemėlapiai — jūrų, ežerų ir upių žemėlapiai ar planai su dugno reljefo pažymėjimu. Vandenynų B. Ž. leidžiami tarptautinio hidrografinio biuro, kurio centras yra Monako okeanografijos institute. B. Ž. pagaminti sumanė 7 geografų kongresas Berlyne 1899. I leidimas Carte Générale Bathymétrique de l’Océan skalės 1:10.000.000 išėjo 1904 16 lapų Merkatoriaus projekcijoje ligi 70° platumo ir 8 lapų atšiaurių sričių. 1912—1927 buvo ruošiamas ir spausdinamas II leidimas, paremtas 17.800 gylių matavimais. Nauji metodai gyliams matuoti, išradus akustinį būdą (echolotas), palengvino vandenynų dugno tyrinėjimą. Moderniškus atskirų jūrų B. Ž. iš akustinių matavimų turi Suomija, Švedija, Anglija. Pagal tarptautinio B. Ž. II leidimą vandenynų gilumai skirstomi šiaip:

Gilumo zonos Atlantas Didysis, Indijos

vandenynas

0—2000 m 27,6 10,5 10,8

2000—4000 " 18,2 17,8 24,4

4000—6000 " 47,3 65,0 58,7

6000—8000 " 6,9 6,4 6,1

daugiau kaip 8000 0,4 0,3 —

Pirmas B. Ž. buvo paruoštas Buache 1737 Lamanšo sąsiauriui, 1855 Mori išleido pirmąjį Atlanto. B. Ž., turįs dugno įžemio pažymėjimus, vad. batilitologinis.

Musée Océanographique de Monaco Carte Bathymétrique Generale de l’Océan 1910—1927; G. W. Littlehales The Configuration of the Oceanic Ba-sins 1929.

Batin, Vadi ei B. , r. Arabijos išdžiūstan-ti upė, 470 km ilgio, baseinas apie 290.000 km2, retai gyvenamas beduinų ir kitų arabų giminių. Jos žemųpis dar vadinamas Vadi Ermek.

Batis (B. maritima) Myricaceae šeimos augalas, augąs Antilų salose; iš jo lapų gaminama soda.

Batistas (pr. batiste, pavadintas nuo F. Batiste vieno garsaus XIII a. Flandrijos drobių audėjo) plono audeklo rūšis. Tikrasis B. yra drobinis, bet dabar audžiamas B. ir iš medvilnės.

Batiškių miškas Šakių aps. ir vi., 453 ha. Medynai eglės, beržo, juodalksnio, uosio; amžius brandus; dirva priemolio. Vidury miško yra Šilagaliu kaimas.

Batiuškov 1) Konstantinas (1787— 1855) rusų poetas, betarpiškas Puškino pirmtakas. XVIII a. pamėgtosios odos vietoje į rusų literatūrą įvedė elegiją. Jo erotinė poezija sklidina skausmo ir nusivylimo. Susirgęs psichiškai, nuo 1821 neberašė. Jo raštai ( poezija, laiškai, kritika) išl. 1885— 1887.

2) Pompiejus (1810-1892), Konstantino brolis. 1850 Kauno vicegubernatorius, vėliau Vilniaus mokslo apygardos globėjo padėjėjas, 1856—1868 Petrapilyje tikybinių reikalų departamento vicedir. 1868 paskirtas Vilniaus mokslo apygardos globėju, pasirodė griežtu Lietuvos rusintoju: iš mokyklų pašalino likusius mokytojus neru-sus, uždarė visas privačiąsias mergaičių mokyklas, įsakė išversti katalikiškas maldaknyges rusiškai, dalį Vilniaus muzėjaus (256 daiktus) perdavė Rumiancevo muzė-jui Maskvoje. 1872 atšauktas Vilniaus generalgubernatoriaus Potapovo reikalavimu. Savo raštais stengėsi įrodyti visos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos rusiškumą: Pamiatniki russkoj stariny v Zapadnych gubernijach 1865—1886 (8 sąs.), Cholmska-ja Rus 1887, Volyn 1888, Belorussija i Lit-va 1890, Podolija 189,1.

Bat’ko (ukr. — tėvelis) senas Ukrainos nepriklausomybės kovotojų prieš bolševikus būrio vadų pavadinimas. Labiausiai buvo išgarsėjęs Machno.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5305-0=5305 wiki spaudos ženklai).