Puslapis:LE02.djvu/321

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

morale de l’ambiguité 1947. Ypač išgarsėjusi jos dviejų tomų knyga apie moteris Deuxième sexe 1949.

Beaux Cecilia (1863—1942) amerikiečių dailininkė, lengvos technikos ir geros kompozicijos portretiste. Žinoma paveikslais: Ernesta (Metropolitan muz.), Girl with Cat (Luxemburgo muz. Paryžiuje), A New England Women (Pennsylvania Academy).

Beaux arts prancūziškai menas, dailė.

Beaverbrook William Maxwell Aitken (g. 1879) anglų politikas ir laikraštininkas. Gimęs Kanadoje ir ten praturtėjęs cemento trestu, anglų politikoje įgijo didelę įtaką savo laikraščiais (Daily Express, Evening Standard). Per I pas. karą Kanados atstovas prie anglų vyriausybės, 1917 pakeltas į lordus. Per II pas. karą buvo aviacijos ir vėliau tiekimo ministeriu bei amerikiečių paskolos (lend-lease) anglams koordinatoriumi. Konservatorius izoliacionistas. Nuo 1947 New Brunswick univ. kancleris.

Beaver Dam mst. Wisconsin vist., JAV, 10.000 gyv., odų ir šaldytuvų pramonė.

Beaver Falls prie Beaver upės Pennsylvania valst., JAV, 17.000 gyv., geležies pramonė.

Beaver River Churchillio upės Kanadoje dešinysis int. Apie 350 km ilgio. Išteka iš Athabascos ež. Albertos provincijoje. 1951 jos baseine aptikti urano klodai.

Bebek (turk.— lėlė) Turkijos vietovė Bosforo sąsiaurio krante, 10 km nuo Istan-bulo. Buv. sultonų vila Humajun-Abad, kurioje vykdavo svarbūs politiniai posėdžiai tarp sultonų ir Europos valstybių diplomatų.

Bebel 1) August (.1840 II 22 Kôln-Deutze- 1913 VIII 13 Passuge Šveicarijoje), vokiečių socialdemokratų vadas. Puskarininkio sūnus, buvo darbininku Leipcige. Wilh. Liebknec'hto įtakoje įsitraukė į socialistinį darbininkų sąjūdį, nuo 1861 aktyviai jame dalyvaudamas. 1869 suorganizavo Ei-senache sd. darb. partiją. Nuo 1867 su 1881-1883 pertrauka reichstago, 1881—1891 Saksonijos landtago atstovas. 1870 buvo suimtas. 1871 reichstage gynė Paryžiaus komuną. 1872 už „valstybės išdavimą” drauge su Liebknechtu nuteistas dvejus me tus kalėti ir už „jo didybės įžeidimą” 9 mėnesius (kalėjo nuo 1872 VII 1 ligi 1875 VI 1, 1886 už „priklausymą slaptai draugijai” vėl 9 mėn. 1878—1890 sd. partijai esant uždraustai, dirbo slaptai. Nuo 1890 B. gyveno Berlyne; aktyviai dalyvavo išdirbant Erfurto programą; dirbo Vorwärts redakc. B. buvo žymiausias kalbėtojas partijoje ir reichstage. Prasidėjus srovinėms kovoms sd. partijos viduje, B. buvo revizionistų priešininkas. Sv. B. agitaciniai raštai: Unsere Ziele 1870 (101893), Der deutsche Bauernkrieg 1876, Die parlamentarische Tätigkeit des deutschen Reichstags und der Landtage und die Sozialdemokratie 1876—1893 (21907—1909: Die Sozialdemokratie im deutschen Reichstag), Christentum und Sozialismus 1883, Die Frau und der Sozialismus 1879 (5°1910, V. K. Račkausko lietuv. vert. Moteris ir socializmas 1915), Charles Fourier, sein Leben und seine Theorien 1888, Die Sonntagsarbeit 1888, Die Sozialdemokratie und das allgemeine Wahlrecht 1895, Aus meinem Leben 19.10—1914. Jo raštai, ypačiai Die Frau und der Sozialismus, išversti į daug kalbų.

G. Wendel August B. 1913; Klühs August B. 1923.

2) (lot. Bebelius) Heinrich (1472 — 1518) vokiečių humanistas, augštuosius mokslus išėjęs Krokuvos akad., 1497 Tūbin-geno univ. retorikos ir poezijos prof., Reuchlino ir Erazmo Roterdamiečio bičiulis, Melanchtono mokytojas. Rašė lotynų k.: Facetiae 1509, Triumphus Veneris 1509.

Bebenhausen mst. į š. nuo Tūbingeno Vokietijoje. Gerai išsilaikęs 1185 statytas cis-tersų vienuolynas, vėliau naudotas protestantų mokyklai, paverstas karališkąja medžioklės pilimi, pagaliau 1946—1952 talpinęs Württemberg-Hohenzollern valdžios įstaigas. Jame yra Hölderlino archyvas.

Bebirinas kartus, bespalvis ir bekvapis alkaloidas, randamas Nectandra rodiaei žievėje.

Bebirva Raseinių aps. Girkalnio ir Šimkaičių vi. upė, Šaltuonos (šešuvio, Jūros) kair. intakas, 30,9 km ilgio. Įteka į Šaltuo-ną 1 km nuo Vadžgirio bžk. Intakai kairieji: Tolupė, Bebirvytis, Kumela. Baseino plotas 140 km2. Žemiau Pramedžiuvos 6,5 km

Beauvais katedra

A. Bebel

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4295-0=4295 wiki spaudos ženklai).