Puslapis:LE02.djvu/36

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

10 dviem šakomis, kurių viena perėjo i protestantizmą. Bernhardas III (m. 1537) išplėtė B. reformaciją, bet jo vaikaitis Pilypas

11 (m. 1588) atgaivino katalikybę. 1715 Karolis Vilhelmas III (m. 1738) ¡steigė Karlsruhes pilį ir pavertė ją B. sostine. 1803 hercogas Karolis Fridrichas (1738—1811), nustojęs žemių kairiajame Reino krante, Napoleono I buvo kompensuotas kitomis žemėmis ir prisidėjęs prie Reino sąjungos 1806 gavo didžiojo hercogo titulą. Jo vaikaitis Karolis Liudvikas (m. 1818) 1815 prisidėjo prie vokiečių sąjungos ir 18,18 davė kraštui konstituciją. B. dalyvavo Prancūzijos ir Prūsijos kare 1870—1871 ir po to įėjo į Vokietijos imperijos sudėtį. Paskutinis didysis hercogas Fridrichas II (1867—1918) 1918 vokiečių revoliucijos metu atsisakė sosto. B. virto Vokietijos reicho dalimi.

Baden 1) Baden-Baden vakarų Vokietijos kurortas Schwarzwaldo kalnų pakraštyje, 180 metrų nuo jūros lygio. 37.500 gyventojų (1952). Radioaktyvieji sūrūs ir karšti vandens (680 C) šaltiniai, XV amžiaus renesansinė pilis, XI amžiaus senoji pilis. Romėnų senovinis kurortas Aquae Aureliae, vėliau Aurelia Aquensis.

2) Baden bei Wien didžiausias Austrijos mineralinio vandens kurortas 20 km į p. nuo Vienos. 20.500 gyv. (1950). Senovės romėnų Aquae Pannoniae. Nuo 1945 čia buvo rusų okupacinės kariuomenės administracinis centras.

3) Šveicarijos kurortas Aargau kantone. 14.500 gyv. (1950). Radioaktyviojo sieringo vandens versmės. Senovės romėnų Aquae Helveticae.

Baden Gustav Ludwig (1762—1840) danų istorikas, 1829—1832 išleidęs pagrindinę Danmarks Riges historie.

Badeni Kazimieras Feliksas (1846—1909) Galicijos lenkų politikas. 1888 buvo Galicijos vietininku ir tuo laiku labai griežtomis priemonėmis kovojo su ukrainiečiais ir visomis nekonservatyviomis srovėmis. 1895—1897 buvo Austrijos ministeriu pirmininku. Dėl bandymų patraukti tautines slavų mažumas nuolaidomis susilaukė vokiečių obstrukcijos. Iš parlamento jam prievarta pašalinus opozicijos atstovus, kilo Vienoje darbininkų riaušės, dėl kurių pačiam teko iš valdžios pasitraukti.

Badeno filosofų mokykla. Neokantizmo filosofijoje kryptis, kuriai XX a. pirmame ketvirtyje atstovavo Heidelbergo ir Frei-burgo universitetai. Ji Kanto filosofijos pagrindu vystė vertybių filosofiją ir kėlė istorinių mokslų saviškumą. Jos žymiausieji atstovai: W. Windelband, H. Rickert, B. Bauch, J. Cohn, G. Mehlis, R. Kroner, E. Herrigel.

Baden Powel 1) Sir Robert S t e-phensonSmyth (1857 II 22 Londone— 1941 I 7 Kenijoje Afrikoje) skautizmo kūrėjas. Anglų karininkas, nuo 1876 tarnavęs Indijoje, Afganistane, p. Afrikoje. 1899 —1900 anglų būrų kare pasižymėjo Ma-fekingo gynimu. Savo veiklą Afrikoje aprašė 1907 Sketches in Mafeking and East Africa. 1903 —1907 anglų kavalerijos generalinis inspektorius. I pasaulinio karo metu dirbo žvalgyboje, tai aprašydamas 1915 My Adventures as a Spy. Anglijoje pradėjo organizuoti jaunimą skautybės pagrindais, ilgainiui virsdamas tarptautinės skautybės ideologu — pasaulio skautų šefu. Skautybę grindo savo raštais: Scouting for boys 1908, Girl guiding 191% What scouts can do 1921, Lessons of a Lifetime 1933 (autobiografija), Aids to scout mastership. 1933 VIII su anglų skautais belankydamas Pabaltijo kraštų skautus, VIII 17 B. P. lankėsi Klaipėdoje ir Palangoje, kur lietuvių skautų buvo iškilmingai priimtas. Į lietuvių kalbą išversti šie B. P. raštai: Skautybė berniukams ,1934, Skauty-bė mergaitėms (O. Saulaitienės vert.) 1938, Skautų vadovui (B. Montvilos vert.) 1933, 21947.

E. E. Reynolds Baden Powell 1942.

2) OI ave (g. 1889 II 22) Roberto B. P. žmona, nuo 1917 Anglijos skaučių vadovė, nuo 1926 pasaulio skaučių šefė.

Badenweiler Badeno kurortas Vokietijoje, 450 m nuo j. 1. 2900 gyv. Radioaktyvieji šaltiniai.

Bader Clarisse (1840—1902) Elzaso kilimo prancūzų rašytoja, rašiusi apie moterų buitį senovėje ir naujaisiais laikais. Išsp. La femme dans l’Inde antique 1864, La femme biblique 1865, La femme grecque 1873, La femme romaine 1877, La femme française dans les temps moderne 1884 ir kt.

Badg-astein Austrijos kurortas ir žiemos sporto vieta, 1050 m nuo j. 1. 6000 gyv. (1953). čia yra 18 šilto radioaktyviojo vandens versmių, balneologinių tyrimų institutas, slidininkų mokykla. Per 3000 m augš-čio kalnų B. yra apsuptas. Gydoma reumatizmas, podagra, nervų ligos.

Badia Y Lablich Domingo (1766 — 1818) ispanų keliautojas. Jaunas išmokęs arabų kalbos, apsimetęs arabu Ali Bey, buvo svetingai priimtas Maroko sultono ir, grutę metų pas jį paviešėjęs, vyko piligrimu į Mekką, būdamas pirmuoju krikščioniu, įsi' brovusiu į visas jos religines šventoves. Sa- R. S. S. Baden-Powell

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5195-243=4952 wiki spaudos ženklai).