Puslapis:LE02.djvu/37

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

vo įspūdžius papasakojo Voyage D’Ali Bey el-Abassi en Afrique et en Asie, 3 t., 1814.

Badianas (Illicium Anisatum Lour.) Mag-noliaceae šeimos a. 3 m augščio medis iš p. rytų Azijos kalnų. Lapai ligi 12 cm ilgio, a. 3 cm pločio, žiedai balti. Vaistinėse B. vaisiai vadinami Fructus Anisi stellati. Jie turi a. 4-5 % eterinio aliejaus, vartojamo parfumerijos, kosmetikos, likerių, saldainių gamyboje.B. vaisiai vartojami ir medicinos reikalams. Pirmą kartą B. į Europą atvežė 1588 anglų mokslininkas Cavendish.

Badynės. R. Lietuvoje daug kur per Sekmines, Jonines, žolinę ir rudenį, rugius pasėjus, buvo ruošiamos jaučių badynės, ba-dytinės. Per Sekmines paprastai leisdavo pasirungti tik savo ir kaimyninių kaimų jaučiams, o nugalėtojus vadindavo: pirma-viršis arba pirmininkas, antviršis arba antrininkas ir trečiaviršis arba tretininkas. Vasarą arba rudenį buvo suleidžiami per-sirungti ir platesnės apylinkės jaučiai, dažniausiai įvairių kaimų nugalėtojai, kurie gaudavo tuos pačius vardus, o parduodant buvo daugiau vertinami. Jaučių B. kartu būdavo ir kaimo bei apylinkės šventė, kokia puota besibaigianti. B. išnyko XIX a. pabaigoje drauge su jaučių ore (arimu), nors vietomis dar jos buvo išlikusios net ligi I pasaulinio karo.

Badings Henk (g. 1907 Javos saloje) olandų kompozitorius. Yra parašęs kamerinės muzikos dalykų, penkias simfonijas, baletą Joanna d’Arc, operą Nachtwache, oratoriją Apokalipsis.

Badius lotyninta pavardė iš Bade; 17 prancūzų spaustuvininkų ir knygininkų šeimos narių : 1) J o d o c u s, Josse A s-censius (1462--1535) 1511 ist. Faryžiuje spaustuvę, kurioje išspausdino lig 400 veikslų.

2) Conrade (1510—1568) pirmojo sūnus, ligi 1549 varė tėvo darbą Paryžiuje, paskiau išsikėlė į Ženevą (Genève). Parašė satyrą Les vertus de notre maitre Nostra-damus 1561, kur pajuokė Nostradamo pranašavimus.

Badlands JAV dykumų, griovių ir tarpeklių sritys Montanos ir P. Dakotos valstybėse. Susidarę iš spalvotų uolienų viršutiniai žemės sluogsniai, smarkių liūčių suardyti, turi vaizdingų, keistų reginių grybų, arkų, tiltų pavidalais.

Badmaev Petras (1851—1919) pasikrikštijęs Sibiro buriatas, aferistas ir karjeristas Rusijoje, įtakingas carams Aleksandrui III ir Mikalojui II, kuriems yra kišęs sumanymą nutiesti geležinkelį į Kinus, nes, esą, tai palengvintų Kinus prie Rusijos prijungti. Kartu su A. Bezobrazovu sukurstė Mikalojų II prieš Japoniją ir buvo vienas svarbiausiųjų 1904—1905 karo kaltininkų.

Badminton panašus į tenisą amerikiečių ir anglų žaidimas, kur tenisinių sviedinių vietoje vartojami sviediniai su plunksnele. Galima žaisti viduje ar lauke; dviejų ar keturių žaidėjų.

Bad Nauheim vak. Vokietijos kurortas Hessene prie Taunus kalnų. .14.300 gyv. (1952). šilto mineralinio vandens versmės. Williams vardo institutas širdies ligoms tirti.

Bado dykuma (rus. Golodnaja step) 1) šiaurinė B. D. vid. Azijoje Kazachstane a. 80.000 km2 molėtų arba smėlėtų kalvų. Be vandens ir beveik be žolės. Tik vietomis pasitaiko krūmelių, kuriuose kirgizai savo bandas gano. .2) Pietinė B. D. vid. Azijos Kyzyl Kūmo dykumoje, apimanti dalį Kazachstano ir Uzbekistano, ligi 9500 km2. Pavasarį ir rudenį žolė auga, bet vasarą viskas išdega. Į šias dykumas nuo 1941 bolševikai tremia ir žymią dalį Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių gyventojų.

Badoglio Pietro (g. 1871) italų maršalas. 1919—1940 su pertraukomis Italijos gen. štabo viršininkas, iš šių pareigų pasitraukęs po nesekmės Graikijoje. 1928—1933 Libijos gubernatorius, 1935—1936 vyr. italų kariuomenės vadas kare su Etiopija (Abisinija) ir kurį laiką Etiopijos vicekaralius. Aktyviai lėmęs Mussolinio nušalinimą, o po jo buvo ministeriu pirmininku. 1943 IX 3 pasirašė paliaubas ir 1943 X 13 Italijos vardu paskelbė karą Vokietijai. Pasitraukė 1944 VL

Bado ligos susirgimai, susiję su badmečiu: maras, dezinterija, dėmėtoji šiltinė, skor-butas. Tikroji B. L. — kūno išbrinkimas, kai papursta veido, rankų, kojų oda, kraujas suskystėja, baltųjų kraujo kūnelių mažėja.

Bado upėtakis, ilgai badaudamas, virsta didžiagalviu ir smailauodegiu upėtakiu.

Badrinät (Badrinath Peaks) šešių viršūnių Himalajų 7500 m kalnas. Netoliese garsioji piligrimų labai lankoma indų šventovė 3075 m aukštumoje, čia kas 12 metų švenčiama Kamb Melą šventė.

Baeck Leo (g. 1873) liberaliojo judaizmo vadas Vokietijoje. Nacių kacete kalintas, išlaisvintas emigravo į JAV, kur profesoriauja Hebrew Union College Cincinati, Ohio. Jo veikalas Das Wesen d. Judentums 1929 yra pagrindinis šaltinis judaizmui pažinti.

Baedeker Karl (1801 — 1859) vokiečių spaustuvininkas ir knygų leidėjas, 1827 Koblenze įsteigęs leidyklą kelionių vadovams, vad. bedekeriams, leisti. Jie leidžiami vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis veik visoms šalims. Pirmasis toks vadovas — Kleine Rheinreise von Mainz bis Köln išleistas 1832. Naujoji pokarinė bedekerių laida nuo 1948 leidžiama Hamburge, kur leidyklą atgaivino leidyklos steigėjo provaikis Kari. B. (g. 1910).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 104% (+5567-232=5335 wiki spaudos ženklai).