Puslapis:LE02.djvu/365

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

(Ropp) — Pakruojyje. 1829 Juozas Volodz-ka, savo testamentu užrašydamas stambią sumą Vainuto mokyklai steigti, įspėjo, kad joje būtų mokoma Lancasterio būdu. 1831 Vilniaus universitetą uždarius, beveik visos šio tipo mokyklos Lietuvoje buvo likviduotos, tačiau šis metodas, kad ir kiek siauresniu mastu, dažnai buvo vartojamas ir vysk. Valančiaus parapinėse mokyklose bei spaudos draudimo metu nelegaliose kaimo mokyklose.

Vac. Biržiška Bellio-Lancasterio mokyklos — Švietimo Darbas 1922 N. 8.

Bell-Magendie dėsnis: priekinės nugaros smegenų šaknelės sudarytos iš judinamųjų skaidulų, duodančios impulsą iš centro į periferiją; užpakalinės iš juntamųjų skaidulų, kuriomis eina impulsas iš periferijos į centrą, šiltakraujų priekinės šaknelės, prieš susijungdamos su užpakalinėmis, be judinamųjų turi ir juntamųjų skaidulų. Todėl, jaudinant priekines šakneles, gaunamas skausmo pojūtis, o nupjovus užpakalines šakneles, skausmo nebejaučiama. Tas reiškinys vadinamas grįžtamuoju jautrumu. Šis dėsnis nustatytas škoto Bellio (1811 An idea of a new anatomy of the brain) ir prancūzo F. Magendie (1816 Précis élémentaire de physiologie).

Bellman Carl Michael (1740—1795) švedų poetas. Pradžioje pradėjęs kurti daugiausia religinėmis temomis, paskiau labiausiai pasireiškė linksmomis ir erotinėmis dainomis, kurioms dažnai pats rašė muziką ir dėl kurių buvo pramintas šiaurės Anakreonu. Jo poezijoje yra susijęs realizmas su klasicizmu, švelnumas su storžieviškumu, tragizmas su komizmu. Jo kūriniai surinkti Samlade Skrifter 1856-1861. 1829 Stockholme jam buvo pastatytas Byst-rôme darbo paminklas, prie kurio kasmet VII 25 švenčiama B. diena.

Bello Andres (1781 Venecuela — 1865 Chile) P. Amerikos mokslininkas ir rašytojas. 1810 prasidėjus kolonijų sukilimui, vyko pagalbos prašyti į Angliją ir ten pasiliko ligi 1829. Grįžęs į P. Ameriką, apsigyveno Čilėje (Chile), 1829—1853 redagavo Santiago mst. dienraštį EI Araucano, įst. privačią teisių ir humanitarinių mokslų kolegiją, 1843 paverstą Santiago universitetu, kur jis išrektoriavo ligi mirties. Jo gausūs raštai ir akademinė veikla turėjo smarkios įtakos P. Amerikos dvasios gyvenimui. Kaip rašytojas (Alocucion a la poe-sia, Silva a la agricultura en la zona torri-da) jis jungė klasicizmą su amerikiečių gamtos jausmu. Čilės kongreso nutarimu 1881—1885 išl. visi jo raštai Obras complétas (naujas leidimas 1930).

Belloc Hilaire (1870-1953) anglų rašytojas. Prancūzo ir anglės sūnus, gimęs Prancūzijoje, 1903 natūralizavęsis britų piliečiu. Savo gausiuose veikaluose gynė katalikišką pažiūrą į gyvenimą, polemizuodamas su B. Shaw ir H. Wells. Pradėjęs lyrika (Verses and Sonnets 1895) ir vaikams knyga (The Bad Child’s Book of Beats 1896), bematant perėjo į essays. Aiškių ir tvirtų, bet drauge niuansuotų pažiūrų mąstytojas, savo essays ir apysakose liečia istorinės praeities ar aktualios dabarties įvykius bei asmenybes, kritiškai juos analizuodamas ir savo analizę dažnai persunkdamas aštria satyra. Jo veikalai: The Path to Rome 1902, Mr. Clut-terback’s Election 1908, A Change in the Cabinet 1909, The Servile State 1912, Europe and the Faith 1920, A History of England 1925 — 1931, A companion to Mr. Wells Outline of History 1926, Cromwell 1927, Joan of Arc 1929, Richelieu 1929, Wolsey 1930, Cranmer 1931, Napoleon 1932, A shorter History of England 1934, Milton 1935, The Crisis of Our Civilization 1937, Collected Poems 1924.

Bello Horizonte Brazilijos vist. Minas Geraes sostinė, 920 m nuo j. 1. 353.000 gyv. (1950). Universitetas, arkivyskupo rezidencija, dvas. seminarija. Klimatas tinka europiečiams. Apylinkėse aukso, mangano ir geležies rūdos kasyklos. Ligi 1897 vadinosi Curral d’El Rey. 1930 turėjo dar tik 110.000 gyventojų.

Bellona seniau Duellona (bellum, seniau duellum — karas) romėnų karo deivė. Jos šventykloje, pastatytoje ųž miesto sienų srities, prie Flaminijaus cirko, po antrojo punų karo dažnai posėdžiaudavo senatas. Ties šventykla buvo Columna bellica; .nuo kurios buvo sviedžiama jietis, kam karą skelbiant. B. šventė buvo VI 3. Nuo šios tikrai senovinės romėnų deivės yra skirtina Sųllos laikais iš Komanos (Kapadokijo-je M. Azijoje) Romon perkeltoji aziatų dievybė, kuriai buvo suteiktas tas pat B. vardas. Jos kultas buvo orgiastiškas. Tačiau romėnų poetams abi deivės pagaliau sudarė vieną bendrą vaizdą, o pirmykščios būdas vis daugiau nubluko.

Bellori Giovanni Pietro (1615—1696) italų archeologas, rašęs meno klausimais: 1645 Icones et segmentą illustrium e marmore tabularum, 1657—1670 Gemine antiche, fi-gurate di L. Agostini, 1672 Le vite de pit-tori, scultori ed architetti moderni, 1685 (ir 1739) Veterum illustrium philosopho-rum, poetarum, rhetorum et oratorum imagines.

Bellot Joseph Renė (1826—1853) prancūzų jūrininkas. 1845 dalyvavo ekspedicijoje H. Belloc

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5149-0=5149 wiki spaudos ženklai).