Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/377

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

kultūrininkų mokslinį ir kūrybos darbą ir 1946—1949 skyrė grožinės literatūros premijas.

Imigracija ir įkurdinimas. JAV Kongresui svarstant abu tremtinių imigracijos įstatymus (Public Law 774 ir Public Law 203), rūpinosi jų kongresinių priėmimu ir davė reikalingų parodymų. Sužinojus imigracijos procedūros tvarką, paskatino Amerikos lietuvius darbo ir buto garantijas rašyti tremtiniams į JAV atvykti. Todėl 1949 pirmaisiais imigracijos įstaigos veikimo metais tokiomis garantijomis atvyko 19.000 lietuvių, tuo tarpu kai visos kitos tautybės dar tebejieškojo garantijų. Iš viso pagal Public Law 774 atvyko į JAV 27.804 lietuviai, iš kurių 85% per BALF surašytomis garantijomis. 'Nuo 1948 X 16 dirbo imigracijos ir įkurdinimo komitetas, pirmininkaujamas A. Devenienės. Nuo tų pačių metų centre imigracijos reikalais rūpinosi administracijos vedėjas P. Minkū-

BALFo sandėlyje Amerikos lietuvės parengia pirmuosius siuntinius tremtiniams

Juozas Boley, ėjęs BALFo pirm. pareigas, New Yorko uoste įteikia dovaną — lėle Jūratei Orantaitei, kaip 20.000 tremtinei, atvykusiai j JAV 1951 VII 1

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+1267-0=1267 wiki spaudos ženklai).