Puslapis:LE02.djvu/393

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Prasad (1718—1775) sukūrė daug himnų deivės Candi garbei. Tai vad. aukso amžius B- religinės poezijos.

XIX a. yra pasaulietiškosios B. L. klestėjimo tarpas. B. L. suartėti su sanskrito literatūra padėjo sanskritologijos institutas Kalkutoje. Krsna Kamala (1810—1888) poemoje Svapnavilasa stengėsi perdirbinėti liaudies lyriškai dramatiškus fragmentus. Pirmoji politinė drama buvo Kuiinakula-sarvasva, 1856 parašyta dramaturgo Rama Narayana Tarkaratna, kurioje buvo pašiepiami Kulino bramanai, vedybas pavertę verslu. 1860 Dina Bandhu Mitra parašė dramą ,Nil Darpan, kurioje puolama anglų eksploatacija indigo pramonėje. Prozos kūrėju laikomas Rammohun Roy (1774—1833), 1790 bengaiiškai parašęs „apie stabų garbinimą Indijoje”, 1815 — aiškinimus ir Vedanta filosofijos pagrindus. Žymiausieji rašytojai socialinių reformų dalykais buvo Akkahay Kumar Datta (1820-1886) ir Iswar Chandra Vidyasagar (1820—1891). Pirmas žymesnis romanistas buvo Bankim Chandra Chatterji (1838—1894). Žymiausias jo romanas Kopal-Kundala. Pirmas publicistas ir politinių raštų autorius buvo Romesh Chunder Dutt, parašęs kelis socialinius romanus ir anglų kalba: A Histo-ry of Civilization in Ancient India. Jo įtakoje rašė romanus Svarna Kumari Dėvi Ghosal, Rabindranath Tagorės sesuo, kurios žymiausias romanas Nebaigta daina. Žymiausias XIX a. rašytojas yra priėmęs krikščionybę Mykolas Mad'hu Sūdan. Rammohun Roy gerbėjas, populiarintojas, jo darbų ir minčių tęsėjas buvo garsiojo Tagorės senelis Dwarkanath Tagorė (ind. Thakur), kurio sūnus Devendranath Tagorė (1818—1905) pasižymėjo ne tik kaip rašytojas, bet ir kaip teistinės bramistų sąjungos (Brahma-Samaj) organizatorius, jos pažiūrų skelbėjas, upanišadų, manų įstatymų, Mahabharatos tekstų rinkėjas, redaktorius, leidėjas, filosofiškojo monizmo indų senovės raštuose aiškintojas. Jo sūnus Rabindranath Tagorė (1861—1941) yra šių laikų ne tik bengalų, bet ir visos Indijos poetas, filosofas, rašytojas, rašęs savo raštus bengalų ir anglų kalbomis. Pradėjęs rašytojo karjerą 1912 lyrikos rinkiniu Gitandžali, už kurį 1913 gavo Nobelio premiją, jis B. L. padarė visos žmonijos turtu.

Bengalų ugnys, arba spalvotosios, ugnys, yra sudarytos iš sprogstamųjų mišinių, degančių įvairiomis spalvomis. Šios ugnys vartojamos pirotechnikoje fejerverkams ir karo lauke signalizacijai. Miltelių pavidalo mišiniai paruošti pagal receptą ir gali būti deginami arba palaidi, arba specialiose tūtelėse supilti. Tūtelėse mišiniai dega ilgesnį laiką. Bengališkųjų ugnių yra dviejų rūšių: tinkamų deginti tik ore ir spec. kambariuose.

Svorio dalys bengalų ugnims d *3 ja ei C p a! tuo d n o •o 3 d .S "3 >N a c >, a S) c «j o >

Kalio salietra 24 61 — 12 —-

Siera 8 18 13 10 15 18

Antimonpentasulfidas 3 — — 1 — —

Soda — 20 -— — — —-

Medžio anglis — 2 2 — — —

Stroncio nitratas — — 45 — — 23

Bario nitratas — — — 45 — —

Kalio chloratas — — 4 10 34 35

Vario karbonatas — — — — 10 16

Vario oksidas — — — — 3 —

Salmiakas — — — 4 —

Bengasi, Benghasi, šen. Berenike, š. Afrikos uostas, Kyrenaikos (buv. Italijos kolonijos) administracinis centras; 60.000 gyventojų (1950). Įsikūręs siaurame pusrutulyje tarp sūrių ežerų ir jūros lagūnų, geležinkeliu sujungtas su Soloku ir EI Abiaru. Pastovus laivų susisiekimas. Archeologijos muzėjus. Išvežama tabakas, kava, alyva, kilimai. Vilkstinių išeinamoji bazė į Audžilą, Mursuką. B. įkurtas graikų 500 pr. Kr. (Euhesperides), vėliau Ptolomėjo III žmonos garbei pavadintas Berenike. 1941 II 7 užimtas anglų, bet dukart atsiimtas vokiečių, galutinai anglų užimtas 1943.

Benguella, Benguela, p. v. Afrikos uostas portugalų Angolos kolonijoje, apie 10.000 gyv. B. įkurta žemame pajūryje tarp miškų, turi nesveiką klimatą. Pats mst. yra atokiai nuo uosto, su kuriuo sujungtas ilgu tiltu. Senovėje didelis vergų prekybos centras. .1903 baigus B.—Kongo— — Rodezijos — Beiros glž. (4711 km) pasidarė svarbus vario rūdos, kaučuko, urano rūdos išvežimo uostas.

Bengueilos srovė plaukia išilgai p. Afrikos v. kranto iš pietų į šiaurę ir į pusiaujo sritį atneša šaltą vandenį (12 —14° C) ir padidina žuvingumą. Patekęs nuo jos vėsus oras viršum įkaitinto žemyno, įšyla, pasidaro sausesnis ir sudaro nuolatines sausras, dėl kurių atsirado Kalahari dykuma ir Angolos tyrumos.

Ben Gurion David (g. 1886 Lenkijoje) žydų politikas. 1906 atvykęs į Palestiną darbininku, visą laiką aktyviai dalyvavo profesinių sąjungų organizavime. 1915 turkų ištremtas, JAV organizavo žydų savanorius. 1921—1935 generalinis žydų profesinių sąjungų Palestinoje sekretorius, nuo 1933 priklausė sionistų pasaulinei sąjungai ir 1944 buvo jos vykdomosios tarybos pirm. įsikūrus Izraelio valstybei, 1948 buvo jos pirmasis ministeris pirmininkas, kol 1953 XI pasitraukė iš politinio gyvenimo. Vidaus politikoje priklausė socialdemokratinei Ma-pai partijai.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5296-0=5296 wiki spaudos ženklai).