Puslapis:LE02.djvu/404

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Berardas, Petras, Akursijus, Adjutas ir Otonas šventieji, pirmieji pranciškonų kankiniai. Paties šv. Pranciškaus išsiųsti pas saracėnus, jie atvyko į maurų sostinę Seviliją ir ties maurų karaliaus rūmais pradėjo skelbti Evangeliją, bet tuoj buvo suimti ir išgabenti į Maroką, kur, gavę kiek laisvės, ir čia skelbė krikščionių mokslą. Maroko karalius Miramolianas, bijodamas jų įtakos musulmonams, savo ranka juos nužudė 1220 I 16 Marokeše. Kanonizuoti pop. Siksto IV 1481.

Berardier Denis (1729—.1794) prancūzų kunigas, baigęs mokslus Sorbonoje, buvo savo gimtojo Quimper mst., paskui Liudviko Didž. kolegijos rektorius. Jo mokiniai Desmoulins ir Robespierre revoliucijos metu iškėlė ir savo mokytoją B., kuris tapo Konstituantos atstovu. Bet čia karštai žodžiu ir raštais pasipriešino civilinei dvasininkų konstitucijai. Suimtas. Bet buvusių mokinių padedamas, pabėgo ir išvengė giljotinos. Iš jo raštų paminėtini: Les principes de la foi sur le gouvernement de l’Église en opposition avec le Constitution civile du clergé 1791, l’Église -constitutionnelle confondue par elle-même 1792.

Bėras Mežireter (apie 1704—1772) žydų chasidizmo vadas. Įsikūręs Mežiryčiuje, Ukrainoje, pasiliko vietovardinę pavardę. Mirus Baalšem Tobui, nuo 1760 virto šio sukelto chasidizmo vadu. Mežiryčius virto chasidams „šventuoju miestu”. B. veikė žydų visuomenę Podolėje, Valuinėje, Gudijoje ir Lietuvoje per savo keliaujančius mokinius. Bet ilgainiui prieš save ir chasi-dizmą sukėlė Lietuvos žydus ortodoksus. Pats nieko nerašė: tik jo mokiniai surinko jo posakius ir Toro aiškinimus ir 1808 išleido.

Beraštis 1919 XII pradėjęs eiti Marijampolėje pedagoginis žurnalas, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos organas. Nuo 1920 rudens iškeltas į Šiaulius, pakeitė vardą į Mokykla ir Gyvenimas. B. vardu pasirodė 5 numeriai.

Berberą, r. Afrikos uostas Britų Somali-joje, prie Adeno įlankos. Karščių metu gyventojų apie 15.000, vėsesniu — ligi 30.000. Britų Somalijos administracijos centras ir daugelio vilkstinių galinė stotis. Išvežama odos, dramblio kaulas, guma, kava. B. klimatas europiečiams netinkamas.

Berberai š. Afrikos tautų grupė tarp .Nilo ir Atlanto krantų. Jai priklauso: kaby-lai, tikrieji berberai, tuaregai, zenagai. Senovėje buvo vadinami maurais, numidais, barbarais, getuliais, libijais. Spėjama juos kilus XX a. pr. Kr. iš ateivių arijų ir vietos hamitų. VII a. arabų pajungti, nepasidavė arabinami, bet prisiėmė islamą ir kaikurių papročių. Apie 7,5 mil. kalba berberų kalba, kuri, manoma, kilusi iš kurios senųjų Viduržemio kalbų ir semitų kalbos mišinio.

E. Bremond Berbères et arabes 1942; Ibn Khaldoun Histoire des Berbères 1913—1928; E. Guernier La Berbèrie 1950.

Berberai arba berberų arkliai, š. Afrikoje paplitę lengvieji rytų arkliai. Dėl greitumo, nelepumo ir patvarumo mėgiami prancūzų raitininkų.

Berberidaceae žr. Raugerškiniai.

Berberinas raugerškių žievėje, taip pat kitų raugerškinių ir vėdryninių šeimų augaluose randamas alkaloidas.

Berberisas žr. Raugerškis.

Berceo Gonzalo de (a. 1198—a. 1270) seniausias žinomas ispanų poetas, palikęs apie 13.000 eilučių, kuriose jis apdainuoja stebuklus ir šventųjų gyvenimus.

Berceuse (pr.) lopšinė; nuo Chopino garsiosios B. (1845) šiuo vardu vadinami ir instrumentinės muzikos lyriniai dalykai fortepionui.

Berchem, pietr. Antverpeno pramoninis priemiestis, 45.800 gyv. (1950). Deimantų dailinimo, tekstilės pramonė.

Berchem, Berghem, Nicolaes (1620 — 1683) olandų tapytojas, daugiausia piešęs Italijos saulėtus vaizdus su kalvomis bei tolumomis, piemenimis ir kaimenėmis.

Berchet Giovanni (1783—1851) italų poetas ir politikas. 1821—1848 kaip politinis emigrantas gyveno Anglijoje. Po 1848 revoliucijos grįžęs, trumpai buvo švietimo ministeris. Italų romantikų teoretikas (Lette-ra semiseria di Crisostomo ,1816). Jo poezijos kūriniai I profugi di Parga 1821, II tro-vatore 1824. Visi jo raštai išl. 1912.

Berchihoff Joannes Gothardus, tapytojas, gimęs XVII a. antroje pusėje Vokietijoje, apie 1670 atvykęs Vilniun, kur buvo išlikę iš 1676 Merkuro škicas ir 1690 pieštieji katedros bažnyčios šv. Marijos Magdalenos koplyčiai Visų Šventųjų didelis paveikslas ir mažesnieji šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero paveikslai. Dar buvo gyvas 1697, nes tais metais Vilniaus katedros kapitula už tuos paveikslus jam sumokėjo 600 auksinų.

Berehmans Johannes (1599 Belgijoje — 1621 Romoje) šventasis (šventė VIII 13). 1616 stojo į jėzuitus, 16.18 išvyko studijų į Romą. Žinomas jo posakis: mea maxima

poenitentia vita communis — didžiausioji mano atgaila yra gyvenimas draugėje. Šalia Aloyzo ir Stanislovo Kostkos pavyzdžiu rodomas jaunimui, ypač mokslus einančiam.

F. Rouvier J. B., liet. vert. B. Andriuška 1924.

Berchtesgaden r. Bavarijos kurortas ir žiemos sporto vieta, 25 km į p. nuo Salz-burgo, 600 m nuo j. 1. Skulptūros mokykla; druskos kasyklos, iš kurių mineralinis vanduo teikiamas Bad Reichenhallio ir Rosen-heimo kurortams. 1102 augustinų vienuolynas. B. pagarsėjo, kai Hitleris įsitaisė jo

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5377-0=5377 wiki spaudos ženklai).