Puslapis:LE02.djvu/43

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

goję drauge su Dembskiu sėkmingai kovėsi ties Pilveliais. 1863 IX pabaigoje pėstininkus paleido ir suformavo raitininkų būrį, kurį rusai spalių mėn. pradžioje sumušė Tirkšlių miškuose. Lapkričio mėn. Dembskis apleido būrį. Netrukus ir B. pateko į rusų rankas ir buvo 1863 XII 28 Šiauliuose sušaudytas kalnelyje už miesto prie Kuršėnų kelio. Nepriklausomybės laikais B. ir kitiems ten rusų sušaudytiesiems buvo pastatytas paminklas. Sukilime B. buvo žinomas iNiečujos slapyvardžiu.

Bagdonavo girininkija Telšių aps. Rietavo urėdijos ir vi. 4012 ha ploto. Apimdavo iš Oginskio Bagdono įpėdinių perimtus miškus: Pelaičių 610 ha, Stumbrių 640 ha, Gi-rulaukio—Stumbrių 603 ha, Bagdonavo 653 ha, Liegų 900 ha, šilų 606 ha.

Bagdoniai Kupiškio vi. k., 7 km nuo Kupiškio, iš kurio dar prieš baudžiavos panaikinimą vietos dvarininkas išvarė be žemės lietuvius ūkininkus ir kaimą pardavė maskoliams sentikiams.

Bagdoniškis Rokiškio aps. Kriaunų vi. dv., nuo 1786 Romerių nuosavybė, čia 1880 V ,17 gimė ir 1945 III 14 mirė ilgai buvęs Lietuvos Universiteto (ir VDU) rektorius prof. Mykolas Romeris.

Bagdonienė-Kiaulytė Anastazija (g. 1905 VIII 25 Ukmergės aps. Kavarsko mstl.). Argentinos lietuvių moterų veikėja, atvykusi Argentinon iš Lietuvos 1927. Baigusi mokytojų kursus. 1937—1941 ir 1942—1943 katalikių moterų ir mergaičių Birutės draugijos pirmininkė, švyturyje vedė moterų skyrių. Laiko bendradarbė moterų klausimais.

Bagdžiūnaitė-Sakalienė Sofija ž. Sakalie-nė-Bagdžiūnaitė Sofija.

Bagehot Walter (1826—1877) anglų rašytojas ekonominiais ir politiniais klausimais. B. save laikė paskutiniuoju Ričardo mokiniu, nors į savo gyvenimo pabaigą jis nuo abstrakčiojo metodo buvo bepradedąs nukrypti. Veikale Physics and Politics 1872 valstybės atsiradimui išaiškinti jis mėgino pritaikinti Darvino teoriją. Nuo 1860 leido ir redagavo The Economist, išsp. Eng-lish Constitution 1867, Lombard Street, a description of the money market 1873 (21927).

Bageliškiai Švenčionių aps. mstl, 1822 jo savininko Igno Balinskio pramintas Ba-lingrodek. čia buvo pastatyta bažnyčia ir įkurta filija, bet 1875 ji buvo panaikinta.

Bageris mašina žemei, žvyrui, durpėms ir kt. kasti. B. yra paprastai iš dviejų dalių: vežėčių ir kasamosios dalies — didelio plieninio samčio arba mažų samtukų, pritvirtintų prie mechaniškai varomos begalės grandinės (vad. ekskavatoriaus). Samčius laiko tam tikras kranas, kuris gali būti kilnojamas įvairaus svyravimo kampu, ir tuo būdu mašina gali dirbti visokiame augš- tyje. Samčiai įsirėžia į žemę ir kasa gružą. Mašina vežiojama ar geležiniais bėgiais, ar pati vikšrais važiuoja, kaip tankas, ar yra pritaikyta uostams ir upėms gilinti. B. varomas motorų arba elektros jėgos.

Bagetas (pr. baguette — virbalas, lazdelė) dažytos arba poliruotos medinės lentelės, vartojamos rėmams (aplankams, apvadams), apmušalams, uždangoms.

Baggarai, bagarai Arabijos klajokliai beduinai, besiverčią galvijų auginimu. Dalis jų gyvena apie vidurinį Eufratą, kita — rytų Sudane, kur jie atvyko iš Nubijos XIV—XV a.

Bagge Selmar (1823—1896) vokiečių muzikas, Vienos konservatorijos prof., vėliau Baselio muzikos mokyklos direktorius. Išsp. visą eilę muzikos teorijos veikalų, kaip Ge-danken und Ansichten ūber Musik u. Mu-sikzustande 1860, redagavo muzikinius žurnalus, pvz. Deutsche Musikzeitung.

Baggesen Jens (1764—1826) danų rašytojas, ilgai gyvenęs Prancūzijoje ir Vokietijoje, rašęs daniškai ir vokiškai, šviečiamojo laikotarpio dvasios, romantikų priešas. Rašė poeziją, kelionių dienoraščius. Gretinamas su Holbergu ir ohlenschlageriu ir vertinamas dėl savo veikalų elegantiškos formos. Jo raštai danų kalba išl. 1845— 1847, vokiškieji 1836.

Baggovut, Baggohufvvudt Karolis (1761 -—1812 X 6) kilimo švedas, rusų generolas, nuo 1779 rusų tarnyboje. Dalyvavo 1787—1789 kare su turkais, 1794 vienas iš Kos-tiuškos sukilimo malšintojų Lenkijoje ir Prahos skerdynių dalyvis. Pasižymėjo karuose prieš Napoleoną. ,1808 vadovavo rusų kariuomenei kare prieš švedus. 1812 žuvo kautynėse prie Tarutino.

Bageliškių bažnyčia

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+4629-222=4407 wiki spaudos ženklai).