Puslapis:LE02.djvu/448

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

pask. dešimtmety nuvyko Indijon, kur virto tautinio indų sąjūdžio vade. 1898 Bena-rese įst. Centrinį Indų Koledžą ir organizavo Indų autonomistų sąjungą, kuriai nuo .1916 pirmininkavo. 1917 Tautinio Indų Kongreso pirmininkė, 1923 Tautinio Indų Susirinkimo sekretorė. Keliaudavo su paskaitomis, nuo 1926 pasiimdama su savim Krišnamurtį, kurį skelbė naujuoju Mesiju. Išsp. The Basis of Morality 1915, A World Religion 1916.

2) Walter (1836—1901) anglų rašytojas, 1884 įkūęs rašytojų draugiją rašytojų (autorių) teisėms apsaugoti. Pradžioje rašė apysakas drauge su J. Rice — Ready Money Mortiboy 1872, The Golden Butterfly 1876. Rice mirus, vienas B. rašė veikalų iš Londono gyvenimo: All Sorts of Men and Conditions of Men 1882, The Children of Gi-beon 1886.

Besarabija pietr. Europos sritis tarp Juodosios jūros, Pruto ir Dniestro upių. 44.422 km2. Apie 3.100.000 gyv. Šiaurėje paviršius plokštakalnė, pietuose ir rytuose žema lyguma. Klimatas kontinentinis. Pietryčių dalyje stepės. Gerai dera rugiai, kviečiai, kukurūzai, vynuogės, vaismedžiai. Gyventojai mišrūs: ligi 55% moldavų (kalba rumuniškai), ligi 20% ukrainiečių. Miestuose apie 9% žydų, apie 4% rusų ir kt. Centras Chisinau (surusintai Kišenev). 106 Kr. g. užėmė romėnai, 1367 priklausė Moldavijai, 1503 užėmė turkai, 1812 užgrobė Rusija. 1917 XII 15 B. pasiskelbė nepriklausoma ir 1918 įsijungė į Rumuniją. 1940 vėl užgrobė Rusija. II pas. karo metu B. išlaisvino rumunai, o nuo 1945 ji vėl pavergta Sovietų Rusijos.

Beseler 1) Hans Hartwig (1850 — 1921) vokiečių generolas, I pas. kare vadovavęs kariuomenei, 1914 X 10 paėmusiai Antverpeną ir 1915 VIII Modliną Lenkijoje. 1915 buvo Lenkijos generalgubernatoriumi.

2) G e o r g (1809—1888) vokiečių teisininkas ir politikas. Nuo 1835 Baselio, Ros-tocko, Greifswaldo ir Berlyno univ. prof. 1848 Frankfurto parlamente kairiojo centro vienas iš vadų. Nuo 1849 Prūsijos seimo narys. Išsp. ūber die Lehre von der Erbver-tragen 1835-1840, Volksrecht und Juristen. recht 1843, System d. gemeinen deutschen Priyatsrecht ,1847—1855.

Beselmanas (Besselmann) Jurgis (apie 1592 Tilžėje — apie 1635 Ragainėje). 1615 baigęs Karaliaučiaus univ., buvo paskirtas kunigu į Tauragę. Nuo 1618 IV Ragainės klebonas. 1612 L. Sengstako Giesmems chrikscionischkoms davė vokišką eilėraštį. 1625 Jonui Rėzai leidžiant Bretkūno Dovydo psalmių vertimą, buvo Rėzos padėjėjas vertimui taisyti ir kalbai lyginti.

V. Falkenhahn Der Ubersetzer d. Bibel J. Bretke 1941.

Besenval de Bronstatt Jean Victor (1671 —1736) šveicarų karys ir diplomatas, tarnavęs prancūzams ir 1707 buvęs Prancūzijos atstovu pas Švedijos karalių Karolį XII ir Lietuvos ir Lenkijos karalių Stanislovą Leščinskį. 1713—1721 nuolatinis Prancūzijos atstovas Varšuvoje. Sugrįžęs Prancūzi-jon, vadovavo šveicarų gvardijai.

Besiedos miškas Alytaus aps. Merkinės vi., Nemuno dešiniajame krante, 75 ha pušynas.

Besiki (Gabašvili) Visarijon (1749—1791) gruzinų literatūros atgijimo poetas lyrikas. Nors ir neišvengęs persų literatūros įtakos, bet buvo labiausiai savarankiškas tų laikų gruzinų rašytojas. Kelis kartus buvo Ime-retijos karalijos (v. Gruzija) atstovas Persijoje ir Rusijoje.

Beskidai iš smiltainių susidariusi vak. Karpatų kalnų dalis. Vak. B. apima Karpatus nuo Moravos klonio ligi Poprados upės. Augščiausios viršūnės: Babia Gora 1725 m, Lysa Gôra 1325 m. Skiauterė sudaro takoskyrą tarp Dunojaus ir Vyslos, Od-ros, Moravos intakų. Rytų B. susidarę iš lygiagrečių, ne augštesnių kaip 1000 m virtinių. Seniau buvo kasama geležies rūda. Dalinami į Bieščadus, Gorganus ir Čarno-horą. Viršūnė Hoverla ,2058 m. Vak. B. gyvena lenkai kalnėnai, ukrainiečiai ir huculai.

Beskow Bernhard (1796—1868) švedų poetas ir dramaturgas. Jo poezija būdinga perdėtu puošnumu. Poetu jis lieka ir savo dramose, kurios iš tiesų tėra istorinės poemos, įvilktos į dramos formą. Žymiausi jo veikalai: poema Karl XII 1819, Sveriges anor (Švedų protėviai) 1824, drama Erik IV 1836, drama Torkel Knutsson 1830.

Beslay Charles (1794—1878) prancūzų socialistas. 1830 ir 1848 parlamentų narys. 1851 nesėkmingai mėgino organizuoti sukilimą prieš (Napoleoną III. 1864 buvo vienas iš socialistinio internacionalo kūrėjų. 1871 Paryžiaus komunos pirmininkas. Išsp. atsiminimus Mes souvenirs 1830, 1848, 1871 (1872), La vérité sur la Commune 1877.

Besnard Paul Albert (1849—1934) prancūzų dailininkas, Cabanel mokinys, nuo 1919 École des Beaux Arts direkt. Savo dekoraciniame stiliuje jis sieja tradiciją su impresionistine maniera. Žinomas savo portretais, bet ypačiai dekoraciniais darbais Sor-bonos farmacijos mokykloje, Paryžiaus Hôtel de Ville ir Comédie Française teatre.

Besočiai taip buvo kartais nevykusiai lietuviškai verčiamas Nimmersatt (Nemirseta) kurorto vardas Klaipėdos aps. Kretingalės vi.

Besotė žr. Serbentas kalninis.

Besparniai (Apterygota) sparnų neturinčių vabzdžių sistematikos grupė. Savo raidoje B. metamorfozės nesudaro.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5286-0=5286 wiki spaudos ženklai).