Puslapis:LE02.djvu/449

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Bessarion Johannes (1402—1472) graikų teologas, bazilionas, 1437 Nicėjos arkiv., 1439 kard., 1463 Konstantinopolio lotyniškasis patriarchas. Florencijos 1439 susirinkime gynė rytų ir vakarų Bažnyčių uniją ir nuo to laiko apsigyveno Italijoje. Jo namai Romoje virto humanizmo židiniu. Turėjo įtakos, iš naujo Vakarams perduodant Platoną (Contra calumniatorem Platonis 1469). Jo raštus išl. Migne Patres graeci 161 tomą.

L. Mohler Kardinai B. 1923—1942.

Bessel Friedrich Wilhelm (1784—1846) vokiečių astronomas ir matematikas. Pradėjęs dirbti astronomijos observatorijoje asistentu Lilientale, darbu Fundamenta astronomiae ex observationibus J. Bradley (išsp. 1818) su dideliu griežtumu nustatė refrakcijos, mutacijos ir aberacijos konstantas. Nuo 1810 kviečiamas Karaliaučiaus univ. prof. Jis ten įkūrė astronominę observatoriją ir buvo ligi mirties jos direktorius. Karaliaučiuje jis sukūrė astronominių aparatų paklaidų teoriją, žvaigždėms nustatė redukcijos metodus ir surado sisteminę psichofizinę, stebėtoją atitinkančią paklaidą (vad. asmens lygtį). 1838 heliometru nustatė vad. Gulbino 61 paralaksą, išaiškino Sirijaus ir kitų dangaus kūnų netaisyklingo periodiško judėjimo priežastį. Jis nustatė ir saulės užtemimų teoriją, planetų masę, Saturno sistemos elementus. Dangaus mechanikos teoriją B. yra pagrindęs matematika ir, spręsdamas Keplerio lygtį, pasinaudojo funkcijomis, kurios buvo pavadintos B. funkcijomis. Geodezijoje nustatė sekundinės švytuoklės ilgį. Drauge su Baeru M. Lietuvą trianguliavo. Iš griežtų matavimų nustatė žemės sferoido elementus, kuriais te-besinaudojama. 1821—1833 sudarė 62.000 žvaigždžių katalogą. Jo raštai buvo išleisti 1876.

Besselmann žr. Beselmanas.

Bessels Emil (1847—1888) arktinių sričių tyrinėtojas. 1869 tyrinėdamas Šiaurės Ledinuotąjį vandenyną, susekė, kad Golfo srovė siekia į rytus nuo Špicbergeno. 1871 dalyvavo arktinėje ekspedicijoje laivu Polaris. Vėliau buvo Smithsonian instituto sekretorium. Išsp. Scientific results of the United States arctic expedition 1876, Die amerikanische Nordpolarexpedition 1879.

Bessemer Sir Henry (1813—1898) anglų inžinierius, 1855 išradęs būdą plienui iš ketaus gaminti, mažai eikvojant kuro. Šis būdas yra pavadintas B. procesu. Ketaus mangano, silicio ir sieros priemaišos yra sudeginamos specialiuose, kriaušės pavidalo plieniniuose induose, išklotuose smėlio plytomis. Šie indai vadinami konvertoriais. Paprastai vieno konvertoriaus talpa ligi 30 t ketaus. Bet yra ir tokių konvertorių, kurių talpa 60 t ketaus. Į konvertorių pilamas skystas plienas ir pro jį pučiama stipri oro srovė. Šildymas nereikalingas, nes anglies, silicio ir sieros degimas palaiko pakankamą temperatūrą. Išdeginimas trunka apie 25 min. Jei ketus turi fosforo, tai reikia vartoti truputį pakeistą B. gamybos būdą, nes sudegęs fosforas vėl grįžta į plieną. Toks pakeistas būdas vad. Thomas būdu. Visas pakeitimas yra tas, kad konvertorius išklojamas ne smėlio plytomis, bet kalkakmenio. Jos fosforą sugeria. Thomas būdas plieno gamybai leido pavartoti didelius kiekius geležies rūdos, turinčios fosforo priemaišų. Be to, kalkakmenio išklojimas, sugėręs fosforą, gali būti suvartotas kaip vertingos trąšos, vad. tomamilčiais.

Bessemer Autobiography 1905.

Bessemer JAV mst. Alabamoje, 28.500 gyv. Prie B. yra didžiulės JAV glž. rūdos kasyklos.

Bessenyei György (1747—1811) vengrų literatūros atgimimo žadintojas. Išsp. tragedijas Agis 1772, Hunyadi Laszlo 1773, Buda 1773, komediją Philosophus 1777, poemą Matyäs Kiräly '1772, istorinę biografiją Hunyadi Jänos Elete 1778.

Besser Wilibald (1784 VII 6 Innsbrucke —1842 X 11 Kremence). Vokiečių gamtininkas. Vaikas tėvų nustojęs, atvyko pas gimines į Lvivą. 1805 išsikėlė į Krokuvą, kur baigė mediciną. 1808 Krokuvos univ. asistentas. T. čackio pakviestas, 1809-1831 Va-luinės licėjaus Kremence gamtos mokslų mokytojas ir botanikos sodo vedėjas. 1831 maskoliams licėjų uždarius ir į Kievą iškėlus, B. buvo pakviestas Kievo univ. profesoriumi. 1837 išėjo į pensiją ir ligi 1841 Kieve dirbo gydytoju, paskiau išsikėlė į Kremencą, kur ir mirė.

Jo paskatintas, Vilniaus universitetas ragino mokytojus rinkti augalus. Taigi jis pagyvino Lietuvos augmenijos tyrinėjimą, ir už tai Vilniaus univ. 1818 jį paskelbė savo garbės nariu. Iš įvairių Lietuvos vietų gavęs Kremence daug augalų rinkinių, B. jais pasinaudojo ir savo mokslo darbams, kuriuose davė nemaža medžiagos Lietuvos augalijai pažinti. Lietuvos augaliją liečią jo darbai: Pflanzen aus Wilna (Flora II 1821), Plantas nonnullas notabiliores in Li-thuania detectas esse enuntiat (Regensb. Botan. Zeitung IV 1821), Enumeratio plan-tarum in Volhynia, Podolia etc. 1822, Bemerkungen über Eichwalds naturhistorische Skizze von Lithauen, Volynien, Pado-lien (Flora 1832).

Bessiėres Jean Baptiste (1768-1813) prancūzų maršalas. 1790 stojo kariuomenėn ir dalyvavo Bonapartės žygiuose į Italiją ir Egiptą. Kautynėse prie Marengo nulėmė laimėjimą, ir už tai pakeltas maršalu. Ties Austerlitzu, Jena, Prūsų Yluva (vok. Pr. Eylau), Friedlandu (irgi M. Lietuvoje) pa-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5435-0=5435 wiki spaudos ženklai).