Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/450

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


sižymėjo kaip raitininkų vadas. 1808 sumušęs ispanus prie Medinos-del-rio-secco, padarė prancūzams kelią į Madridą. 1809 ties Esslingen išgelbėjo prancūzų centrą ir laimėjo Wagramo kautynes. Tad pakeltas Istrijos kunigaikščiu. 1809 vyriausias kariuomenės vadas Olandijoje. 1811 Ispanijoje Kastilijos ir Leono gubernatorius. 1812 žygyje į Rusiją vadovavo imperatoriaus gvardijai ir nuo priešų užstojo armijos atsitraukimą. 1813 pradžioje visų prancūzų raitininkų vadas. Žuvo 1813 V 1 ties Rippachu, Lūtzeno kautynių išvakarėse.

Besson Marius (1876 Turine — 1945 Friburge) Lausannos, Genevos ir Friburgo vyskupas (nuo 1920) ; dėstė istoriją, patristiką ir iškalbą Friburgo šv. Mykolo kolegijoje, seminarijoje ir univ. Buvo vertinamas tiek savo krašto politikų, tiek ir Tautų Sąjungos sluogsnių. Už savo toleranciją buvo mėgiamas ir protestantų. B. buvo žymus šio laiko vyskupas. Išsp.: Recherches sur les origines des évêchés de Genève, Lausanne et Sion... jusqu’au déclin du VI siècle 1906, Nos origines chrétiennes 21940, L’Église et la Bible 1927, Quatre Cents Ans 1933, La Sainte Vierge ,1942.

F. Charierre Msgr. B. 1945.

Bessos IV a. pr. Kr. Persijos satrapas, Darijaus III Kondomano kariuomenės vadas. 330 pr. Kr. Darijui pralaimėjus prieš Aleksandrą Makedonietį, norėdamas Aleksandrui prisigerinti, B. su kitais satrapais pagavo bėgantį Darijų ir jį nužudė. Po to bėgo į Baktriją ir ten pasiskelbė nepriklausomu karaliumi Artakserkso vardu. 328 pr. Kr. Aleksandrui prieš jį pradėjus žygį, iš Zariaspos pabėgo į Oksus (Amu-Dariją), bet čia savo kariuomenės vadų buvo išduotas Aleksandrui ir nugalabytas.

Best Charles Herbert (g. 1899) Kanados fiziologas, mokęsis ir dėstąs Toronto univ., kuriame 1921 F. G. Bantmgui ir MacLeodui padėjo pagaminti insuliną. Išsp. The Hu-man Body 1932, The Living Body (su Ban-tingu) 1938, The Physiological Basis of Médical Practice 1939.

Bestiališkumas (iš lot. bestia) žvėriškas žiaurumas.

Bestiarii (lot. bestia — gyvulys) senovės Romos cirkų kovotojai su laukiniais gyvuliais, kiek žemesni už gladiatorius. Pradžioje rungtynėse būdavo smarkiai apsiginklavę. Vėliau jiems gynimosi įrankiai atimta; palikta vien pulti trumpas kardas arba jietis.

Bestiarium vardu viduramžiais buvo vad. gyvulių aprašymai, kur buvo aiškinama ir simbolinė gyvulių reikšmė. Pvz., banginys buvo aprašomas taip jau meiliai kvėpuojąs, kad net savo meilumu suviliojąs žuvis — simbolis velnio, kūniniais malonumais gundančio piktiems darbams. Visi tokie B. rėmėsi iš II a. kilusiu Physiologus. Labiausiai žinomi B. autoriai buvo Pilypas iš Thaono (XII a.), Guillaume le Clerc (XIII a.) ir Gervazas iš Fontenay (XIII a.).

Bestraigiškės miškas Alytaus aps. Seirijų vi., 540 ha pušynas Pinetum corylosum tipo. Esama ir drebulės, beržo, juodalksnio. Žel-dymas labai sunkus dėl trako iš lazdynų. Vieta pakili ir labai banguota; duburiuose daug pelkių ir raistų. Dirvožemis smėlio ir žvyro. Miške laikosi vilkų, tetervinų, jerubių, vėžlių (emys orbicularis).

Bestseller Anglijoje ir JAV pavadinimas knygų, jų pasirodymo laikų susilaukiančių didelio pasisekimo pirkėjų tarpe. Žinios surenkamos iš viso krašto knygynų ¡skelbiama po keliolika beletristikos (Fiction) ir į v. turinio (Nonfiction, įskaitant ir poeziją) knygų. Parenkama tik žym. leidykų leidiniai. Tokie B. (be Biblijos) JAV buvo H. Beecher -Stowe Uncle Tom’s Cabin 1852, Longfellow The Song of Hiawatha 1855, M. Twain Tom Sawyer 1876, L. Wallace Ben Hur 1880, E. Bellamy Looking Backward 1888, J. London The Call of the Wild 1903, W. Churchill The Crossing 1904, A. Loos Gentleman prefer Blondes 1926, W. H. Allen Anthony Adverse 1933, M. Mitchell Gone with the Wind 1936, M. Waltari Egiptian 1949, H. M. Robinson The Cardinal 1950, James Jones From Here to Eternity 1951, J. Costain Silver Chalice 1953. Yra rašytojų, kurių kiekvienas veikalas ėina bestseleriu, bet literatūrinė jų vertė menka. B. tiražu naudojosi ir tokie rašytojai kaip Hemingway, Cronin, Th. Mann, Werfel; tačiau B. populiarumo nepasiekia tokie rašytojai kaip Faulkner.

A. P. Hackett Fifty Years of Best sellers 1945.

Bestuburiai (Invertebrata, Evertebrata) bendras visų stuburo neturinčiųjų gyvių pavadinimas.

Bestuževai, Bestuževai Riuminai — rusų giminė save kildžiusi iš Anglijos išeivio Besto.

1) Aleksandras (1797—1837) rusų rašytojas, nuo 1830 pasirašinėjęs Marlins-kio slapyvardžiu. Karininkas, 1823—1825 su Ryleevu leido almanachus Poliarnaja Zvez-da. Drauge su savo broliais prisidėjęs prie dekabristų 1825 sukilimo ir pusantrų metų iškalėjęs, ištremtas į Sibirą, 1829 paprastų kareiviu perkeliamas į Kaukazą. 1835 jam buvo grąžintas karininko laipsnis. .1837 nukautas susidūrime su čerkesais. Kaip rašytojas B. laikomas žymiausiu romantizmo atstovu. Išsp. Ammalat Bėk 1832, Mulla Nur 1835—1836, Zamok Eisen. Turėjo įtakos Lermontovui. Jo Russkija povesti i razskazy išl. 1832—1839.

M. Alekseev Etiudy o Marlinskom 1930; B. Sruoga Rusų literatūros istorija II 1933.

2) Aleksiejus (1692 — 1766) Rusijos atstovas Danijoje, Saksonijoje. 1740 carės

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5395-0=5395 wiki spaudos ženklai).