Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/153

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Bosco Henri (g. 1888) prancūzų rašytojas, iš dalies rašęs fantastiško turinio romanus: L’Ane cclotte 1937, Le Jardin 1’ Hyacynthe 1946. Jo eilėraščių rinkiniai: Bucoliques de Provence 1944, Le Roseau et la source 1949.

Boseotrecase Italijos miestas Neapolio prov. Ligi 9000 gyv. 1631 ir 1906 nukentėjo nuo lavos išsiliejimų. Vyno Lacrimae Christi gamybos centras.

Boscovič Josip Roger (1711—1787) kroatų matematikas, astronomas, fizikas, gamtos filosofas, energetinio atomizmo šalininkas. 1725 jėzuitas. Nuo 1740 Collegium Ro-manum Romoje matematikos ir filosofijos profesorius. 1750—1753 drauge su La-Maire matavo dienovidinio lanką tarp Romos ir Riminio. 1764 Pavijos univ. profesorius, 1773—1783 optikos instituto Paryžiuje direktorius. Dėl prancūzų mokslininkų pavydo pasitraukė Italijon, kur susirgo psichiškai. Išsp. Elementą universae matheseos 1754, Theoria philosophuae naturalis 1758, Opera pertinentia ad opticam et astrono-miam 1785. Rašė ir eilėraščių, net ir kroatų kalba.

Bose 1) Jagadis Ch under (1858---1937) indų fizikas ir augalų fiziologas. Studijavo Kalkutoje, Londone, Cambridge. Nuo 1885 Presidency College Kalkutoje fizikos profesorius. 1920 Royal Society narys. 1917 Kalkutoje įsteigė tyrinėjimo institutą. Fizikoje pasižymėjo, tyrinėdamas elektros bangas ir kurdamas molekularinio įtempimo teoriją. Tyrinėdamas augalų reagavimą į jaudinimus, augalų judesį, miegą, sulčių varymą ir kt., B. buvo priėjęs išvadą, kad tarp gyvulių ir augalų nesą esminio skirtumo, kad pagrindiniai gyvybės dėsniai esą vieningi. Jis įrodinėjo, kad gyvosios ir negyvosios medžiagos reakcijos esančios panašios ir kad, esą, negalima griežtai atskirti fizinių procesų nuo fiziologinių. Išsp. Response in the liwing and non-liwing 1902, Plant response 1906, Comparative electrophysiology 1907, Researches on irritability of plants 1913, Physiology of the ascent of sap 1923, The physiology of photosynthesis 1924, The nervous mechanism of plants 1926, Plant autographs and their revelations 1927, The motor mechanics of plants 1928, Growth and Tropic Movement of Plants 1929.

P. Geddes Leben und Werk von J. C. B. 1930.

2) Subhas Chun der (1897—1945) indų revoliucininkas. Baigęs Cambridge universitetą, grįžo Indijon, kur leido laikraščius Forward, Liberty, juose propaguodamas Indijos nepriklausomybės idėją. Indijos jaunimo sąjungos ir profesinių sąjungų kongresų pirmininkas. 1924 ir 1930 buvo kalinamas. Už simpatizavimą ašies valstybėms 1940 buvo anglų areštuotas. 1941 pabėgo iš kalėjimo ir nuvyko Vokietijon. 1943 Singapoore sudarė japonų globojamą Indijos vyriausybę, žuvo lėktuvo katastrofoje.

Boselaphus Nilga.n artima antilopėms tuščiaragių atrajotojų gentis, Tragelaphinae pošeimio. Patinai turi trumpus nesusuktus ragus, patelės ragų neturi, šiai genčiai priklauso tik viena B. tragocamelus Pall rūšis. Suaugę patinai yra 2,5 m ilgio ir 1,5 augš-čio.Tamsiai pilkos spalvos, vietomis melsvo ar juosvo atspalvio. Gyvena retuose priešakinės Indijos miškuose ar džunglėse. Patinai susiburia bandomis ligi 12 galvų, patelės su jaunikliais susimeta į atskiras bandas. Europos žvėrynuose patogiai veisiasi.

Boselis Panevėžio aps. pirmykštis muzikos instrumentas. Tai yra lazdyninis puslankis, galuose suveržtas .išsuktos avies žarnos, išsitempusios kaip styga. Tarp lanko ir tos žarninės stygos įspraudžia džiovintą, gerai išpūstą ir žirnių pribertą kiaulės pūslę, kad ta barškėtų. Styga griežiama griežykle, drauge spaudinėjant ir lanką, kad styginis garsas (zimbulys) kaitaliotųsi. Balsas stiprus, panašus į kontrabasą. B. pritaria kitiems instrumentams vestuvėse ar šiaip griežiant.

J. Žilevičius — Iliustr. Lietuva 1927.

Bosforas, turkų Karadeniz Bogazi. Jūrų sąsiauris tarp Balkanų pusiasalio ir M. Azijos, jungiąs Marmoro jūrą su Juodąja jūra. 29 km ilgio, 600 - 3200 m pločio, ligi 126 m gylio. B. atsirado ledynlaikiu, buvusios čia upės kloniui nugrimzdus. Krantai ligi 240 m augščio. B. paviršiumi teka mažai sūraus vandens srovė iš Juodosios jūros, o apačia — sūrioji srovė priešinga linkime. B. didelės strateginės reikšmės, nes drauge su Dardanelais daro vartus iš Juodosios į Viduržemio jūrą. Krantai sustiprinti karo tvirtovėmis, kurios po I pas. karo turėjo būti panaikintos, bet nuo 1949 jų vietoje buvo įrengtos naujoviškos tvirtovės.

Bosforo tvirtovių liekanos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4635-0=4635 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai