Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/196

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tuojamieji dokumentai iškreipti arba klaidingai aiškinami.

Braga šiaurinės Portugalijos miestas, Minho provincijos administracinis centras. 30.000 gyventoju (1950). XII a. katedra. Sen romėnų Bracara Augusta, V a. svevų sostinė, 770—1040 maurų valdžioje, XII a. Portugalijos sostinė.

Braga Teofilo (1843 —1924) portugalų lašytojas ir politikas, literatūros istorijos, profesorius, 1910—1911 VIII ir 1915 Portugalijos respublikos prezidentas. Jo poezijos rinkiniai — Folhas Verdes 1869 ir Visao dos Tempos — 1864 jį pastatė vad. Coimb-ros literatūrinės mokyklos priešakyje. Savo Historia da poesia popular portuguesa 1867 ir kt. pagrindė portugalų liaudies poezijos tyrinėjimą. Pasižymėjo literatūros istoriku — Historia da litteratura portu-guesa 1870—1881, filosofu pozityvistu — Traços geraes da philosophia positiva 1877, respublikonu — Historia des idees republi-canas 1880. 1910 X virtęs provizoriniu Portugalijos prezidentu, proklamavo monarchijos panaikinimą ir bažnyčios atskyrimą nuo valstybės.

Braganęa Portugalijos ir Brazilijos valdovų dinastija, vardą gavusi nuo B. miesto. Portugaliją valdė 1640—1853, Braziliją 1822—1889. šios dinastijos atstovai pradėjo Portugaliją valdyti, jai iš Ispanijos valdžios išsilaisvinus. 1853—1910 Portugaliją valdė netiesioginė B. Coburgų linija.

Bragg 1) William Henry (1862— 1942) anglų fizikas. Adelaidės, Leedso ir Londono universitetų profesorius, Karališkosios draugijos narys ir 1935—1940 pirmininkas. Sudarė tikslų metodą rentgeno spindulių spektroskopijai. 1915 drauge su sūnumi W. L. B. gavo Nobelio fizikos premiją. Išsp. X-Rays and Crystal Structure (su W. L. Braggu) 51925, The World of Sound 1919, Concerning the Nature of Things 1925, Introduction to Crystal Analysis 1929, The Universe of Light 1933, Chemistry and the Body politic 1935, The Story of Electromagnetism 1942.

2) William Lawrence (g. 1890 Adelaidėje) Williamo Henry (1) sūnus, anglų fizikas. 1919—1937 Manchesterio universiteto profesorius. 'Nuo 1938 Cambridge eksperimentinės fizikos profesorius ir Cavendish laboratorijos direktorius. 1915 drauge su tėvu gavo Nobelio premiją. Išsp. X — Rays and Crystal Structure (su tėvu) 51925, The Structure of Silicates 1930, The Atomic Structure of Minerals 1937, Elect-tricity 1936.

Brahe Per (1602—1680) švedų politikas. 1635 vedė taikos derybas su Lenkija ir Lietuva. Nuo 1660 Karolio I globėjas. Įkūrė Abo (Turku) universitetą.

Rrafoe Tycho (1546 XII 14 Knudstrupe — 1601 Prahoje) danų astronomas. 1574 dėstė astronomiją ir astrologiją Kopenhagos universitete. 1576 Hveno saloje prie Sundo sąsiaurio įtaisė observatoriją ir per 21 metus tenai vadovavo dangaus stebėjimams. Ilgainiui patekęs danų karaliaus nemalonėn ir susikivirčijęs su didikais, 1597 išvyko į Prahą, kur, gavęs imperatoriaus Rudolfo II astronomo titulą, Beneteko pilyje įtaisė naują observatoriją, čia ligi mirties pradirbęs, kurį laikąKeplerio padedamas. B. patobulino astronominių stebėjimų metodus, sugalvojo naujų instrumentų, kaip azimutinį kvadrantą ir sieninį kvadrantą. B. sustatė per 1000 žvaigždžių katalogą. Tyrė refrakciją ir atrado mėnulio variaciją. Iškėlė pirmykštės Koperniko teorijos netikslumus. B. sustojo pusiauke-lyje tarp Ptolemėjo ir Koperniko, pripažindamas, kad planetos, išskyrus žemę, skrieja aplink saulę, tačiau sprendė, kad saulė skriejanti aplink nejudomąją žemę. čia jis pakartojo Heraklido iš Ponti-jos mintis. B. pripažino kometas tikrais dangaus kūnais; taip pat atmetė kietas persišviečiančiai planetų sferas.

Prie jo gyvos galvos jo raštų tebuvo išspausdintas Epistolarum astronomicarum liber primuš 1596, o jam mirus — Astrono-miae instauratae progymnasmata 1602, De mundi aeterii recentioribus phaenomenis liber secundus 1603.

E. Dreyer T. B. 1890; J. A. G adė T. B. 1947.

Brahm Otto (1856—1912) vokiečių teatro režisorius ir literatūros istorikas. Vokiečių teatro direktorius Berlyne. Meinin-giečių idėjų tęsėjas, acenon įvedė natūralistinę dramą. Išsp. Das deutsche Ritterdrama des XVIII Jhrh. .1880, H. Ibsen 1884, H. v. Kleist ^1892, Kritische Schriften 1913 —1914.

Brahms Johannes (1833—1897) vokiečių kompozitorius. Muzikos mokėsi Hamburge, nuo 1862 apsigyveno Vienoje, dirbdamas dirigentu, o vėliau plačiai koncertuodamas visoje Europoje. Berlyno meno akademijos narys. B. laikomas paskutiniuoju vokiečių romantino klasicizmo atstovu. B. savo kū-

Tycho Brache antkapis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4700-0=4700 wiki spaudos ženklai).