Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/328

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

bos įstatymas, smulkiai nustatęs, kurios įmonės kokias knygas turi kaip tvarkyti. Vėliau buvo paskelbtas viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių sąskaitybos ir atskaitomybės įstatymas.

J. Ilgūnas Buhalterijos vadovėlis 2 leid. 1928; W. Kalveram Doppelte Buchhaltung und Kontenrahmen 1948; H. A. Finney Principles of Accounting 1951; Cecil Gillespie Accounting Systems: Proce-dures and Methods 1951; J. K. Lasser Handbook of Accounting Methods 1951; J. Greif zu Das neuzeitliche Rechnungswesen 1951; F. L. Köhler A Dictionary for Accountants 1952.

Buhalterija žemės ūkio ž. žemės ūkio sąskaityba.

Buhalteris — asmuo, dirbąs buhalterijos darbą.

Bühler 1) Charlotte (g. 1893) psichologo Karlo B. (2) žmona, vaikų ir jaunuomenės psichologijos tyrėja. Nuo 1929 Vienos univ. profesorė, 1939 Londone, vėliau įsikūrė Californijoje. Išsp. Das Seelenleben des Jugendlichen 51929, Kindheit und Jugend ;51931, Praktische Kinderpsychologie 1937, Kind und Familie 1938.

2) Georg (1837—1898) vokiečių kalbininkas, sanskritologas, Bombėjaus universiteto profesorius. Tyrinėjo, leido ir vertė, ypač indų teisių literatūrą. Surinko ligi 33.000 rankraščių. Išsp. A digest of Hindu law 31884, The sacred laws of the Aryans 1879—1882, The law of Manu 1886, Three new edicts Aęoka 1878, Die indische Inschriften u. das Alter der ind. Kunstpoes'ie 1890.

3) Karl (g. 1879) vokiečių psichologas, nuo 1922 Vienos universiteto profesorius. Pasitraukė ;iš Austrijos ir gyvena Californijoje. Išsp. Die geistige Entwicklung des Kindes °1930, Die Krise der Psychologie -1929, Sprachtheorie 1934, Handbuch der Psychologie 1922 ir kt.

Bührer Jakob (g. 1882) šveicarų rašytojas, dramaturgas :ir kritikas (socialistas). Išsp. Das Volk der Hirten 1918 (komedija, 21925), Galileo Galilei 1935, Perikies 1940, Judas Ischariot 1947, Dschingis Khan 1950, Im roten Feld 1935—1951, Der Saumpfad 1952.

Bujack Georg (1835—1891) M. Lietuvos archeologas, 1872—1891 Karaliaučiaus Altertumsgesellschaft Prussia pirmininkas, žurnale Altpreussische Monatsschrift ir anos draugijos organe išspausdino daug studijų iš M. Lietuvos archeologijos ir istorijos. Atskirai išsp. Preussische Steingeräte 1875, Das deutsche Orden und Herzog Witold von Litauen 1869, Zur Bewaffnung lind Kriegsführung der Ritter d. Deutschen Orden in Preussen 1888.

Bujak Franciszek (g. 1875) lenkų ūkio istorikas ir sociologas, 1909—1919 universiteto profesorius Krokuvoje, 1919—1921 Varšuvoje, nuo 1921 Lvive. Išsp. Studya nad osadnictwem Malopolski 1905, O na-prawie ustroju rolnego 19,18, Dwa böstwa prusko litewskie Kurche i Okkopirmas 1924, Historja kultury polskiej.

Bujalskis Antanas Bonaventūra (1726 — 1782) XVIII a. Lietuvos pranciškonas, kurį laiką Lietuvos pranciškonų provinciolas, Valkininkų konvento gvardionas. Išsp. Dis-putatio theologica de reali Christi praesen-tia 1764, Grzesznik zachęcony 1776.

Buick David (1854—1929) automobilių gamintojas. 1903 įsteigė B. Motor Car Company, kurią vėliau perėmė General Motor Company.

Builis (Anthriscus) augalų gentis iš skėtinių (Umbelliferae) šeimos. Yra 13 rūšių Europoje ir Rytų kraštuose. B. paprastasis (A. silvestris Hoffm.) auga Lietuvos miškuose ir krūmynuose arba piktžole soduose ir daržuose. B. kervelis (A. cerefolium Hoffm.) iš vakarų Azijos. Yra vartojamas kaip daržovė. B. krūminis (Chalro-phyllum silvestre L., A. silvestris Hoffm.).

Builis Cottus (Myoxocephalus) scorpius kaulingųjų (Teleostei) būrio, Scorpaenidae šeimos žuvis. Apie 20—30 cm ilgio, oda be žvynų. Tamsios durpinės spalvos, šonai gelsvi, išmarginti netaisyklingų dėmių. Gyvena nuo Biskajos ligi Lediniuotojo vandenyno, vislus. Lietuvos pakraščiuose priklauso paprasčiausioms žuvims. Mūsų pakraščiuose didžiausias pagautas egzempliorius turi 27 cm ilgio. Lietuvos pajūrio žvejai dažnai B. pagauna plekšnės vilkstiniu tinklu, nes B., kaip ir plekšnė, yra dugninė žuvis. B. pagaunami ir blizgėmis. B. minta įvairiomis žuvimis, ypač vilkų ar kūjagalvių (Globus) rūšimis. B. yra mažos vertės žuvys.

Buina (Baina?) Naugarduko aps. ¡Nali-bokų girių upė, Nemuno dešinysis intakas; visas kanalizuotas; 27,0 km ilgio; prasideda ties Derevnos bažnytkaimiu; įteka į Nemuną 779,3 km nuo jo žiočių, ties Gne-sičių kaimu, žemiau Sčersų dvaro; baseino plotas 84 km2. Buinevičius Kazimieras (1872 XI 16/28) Černigove, Ukrainoje — 1953 VIII 19 Inns-brucke, Austrijoje) 1898 baigė Maskvos universiteto medicinos fakultetą, 1901 gavo medicinos daktaro laipsnį. 1903—1912 Maskvos universiteto privatdocentas, 1912 —,1918 e. o. profesorius ir nuo 1910 Maskvos Augštųjų Kursų profesorius. 1918—1922

Builis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4968-0=4968 wiki spaudos ženklai).