Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/351

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


pasisekė įvykdyti. Išsp. Deutsche Politik 1916, Denkwürdigkeiten 1930-1931, Grundlagen der diplomatischen Verhandlungen bei Kriegausbrüche 1920, Reden 1903-1909.

E. Brandenburg Vom Bismarck zum Weltkrieg 3 leid. 1939.

Bulutas Stasys (g. 1875 Kauno aps. Raudondvario vi. Iščionių k.) knygnešys. Pasienio sargybos buvo suimamas, sumušamas ir kalinamas. Kartą peršautas, bet pabėgo nuo sargybinių. Išvažiavo į JAV.

Bulvaras (pr. boulevard) viduramžiais kiekvienas pylimas, supąs miestą. Miestams augant, pylimai buvo naikinami, o jų vietoje pradėta sodinti medžiai alėjomis. Dabar B. vadinama medžiais apsodinta aikštė.

Bulvarinė literatūra. B. L. sąvoka atsirado Prancūzijoje antrosios imperijos metu. Tai tuo vardu imta vadinti liaudies literatūra, pritaikinta bulvarų ir pigiųjų teatrų lankytojų skoniui. Vėliau B. L. sąvoka gavo neigiamą reikšmę, ir dabar ji taikoma menišku atžvilgiu menkaverčiams literatūros raštams. B. L. tikslas patraukti skaitytoją pigiais efektais, nusikaltėlių, seklių žygiais, gatvės sensacijomis.

Bulvė 1) Karklavijas (Solanum dulcamara L.) džiugmiečių (Solanaceae) ilgametis augalas, savaime augąs apydrėg-niuose krūmynuose ir paupiais. Jo jaunesni stiebeliai vartojami medicinos reikalams. Jokių į bulvę panašių sustorėjimų savo šaknyse neturi, ir dėl to paprastai tevadi-namas karklaviju.

2) Kiauliauogė (Solanum nigrum) daržuose ir dirbamoje žemėje savaime auganti vienametė piktžolė. Jos vaisiai panašūs į juodas uogas. Seniau buvo laikoma vaistiniu augalu, dabar tik vietomis vartojama liaudies medicinoje.

Bulwer Henry Lytton (1801—1872) anglų diplomatas ir rašytojas. Išsp. France: Social, Literary and Political 1834—1836, An Autumn in Greece 1826, Historical Characters 1867, Byron 1835, Palmerston 1870—1874.

Bulwer-Lytton George Edward (1803 — 1873) anglų rašytojas ir politikas. 1831— 1841 ir 1852—1866 parlamento narys, 1858 —1859 kolonijų ministerio sekretorius. Išsp. poemas The new Timon 1846, King Arthur 1848, Saint Stephens 1860, dramas The lady of Lyons 1838, Richelieu 1838, Money 1840, apysakas Falkland 1827, Pelham 1828, Ernest Maltravers 1837, Night and morning 1841, The Caxtons 1850, My novel 1853, istorines apysakas Last days of Pompeii 1834 (Pompėjos paskutinės dienos, — išversta beveik į visas kalbas), Leila, or the siege of Granada 1838, Harold 1848, Pausanius 1876, eilėraščių rinkinius The pilgrims of the Rhine 1834, The haunted and the haunters 1859, fantastinius romanus A strange story 1862, The coming race 1871, The Parisians 1873.

T. H. Escott E. Bulwer 1910.

Bulvės priklauso Solanum genties Tube-rarium sekcijai, ši sekcija apima ne tik auginamąsias formas, bet ir daug laukinių rūšių, — iš viso gal net per 100. Seniau buvo manyta, kad visos kultūrinės B. yra Solanum tuberosum rūšies. Iš tikrųjų buvo rasta, kad kultūrinių B. grupė yra 14 rūšių. Europoje ir š. Amerikoje auginamos B. yra S. tuberosum rūšies. Daugumas, auginamų P. Amerikos Andų kalnuose, priklauso S. andigenum rūšiai. Kitos 12 kultūrinių rūšių tereikšmingos Andų kalnų srityje.

Kada kultūrinės B. formos yra sudarytos, tiksliai nežinoma. Bet kai ispanai 1524 atvyko į P. Ameriką, jie rado vietinius gyventojus auginant daug B. veislių, kurių gumbai buvo vartojami valgiui. Kur kultūrinės formos sudarytos, taip pat gerai nežinoma. Spėjimas, kad jų gimtinė bus Amerikos kontinentai, daugiausia patikimas, nes kultūrinėms giminingos laukinės B. dar ir šiandien auga augštumose nuo JAV pietvakarių ligi P. Amerikos pietinės dalies, ypač Bolivijoje ir Peru žemėje. Visos šios rūšys auga vėsiame klimate: prie pusiaujo jos auga tik didelėse augštumose, bet neauga atogrąžinėje srityje.

Manoma, kad B. pateko Europon per Airiją arba per Ispaniją. Manomasis B. išsiplėtimo kelias Europoje būtų toks: iš Ispanijos B. pateko Italijon, iš ten XVII a. į Austriją, toliau į Vokietiją, Šveicariją ir Prancūziją. Pačioje pradžioje B. buvo auginamos tik botanikos soduose. Vėliau jos imta auginti maisto reikalams. Betgi europinė liaudis pradžioje B. priėmė tik labai nenoriai, ypač kai vyriausybė ėmė jas prievarta brukti. Fridrichas Didysis nekartą siuntė savo dragūnus į M. Lietuvą malšinti ūkininkų, kurių nenoras tuos „Teufelsapfel” auginti dažnai išsiverždavo sukilimu. Tokių sukilimų būta ir Rusijoje.

Lenkijon, o iš jos Lietuvon pirmą kartą B. pateko po 1683 Sobieskio žygio į Vieną. Augusto III laikais jas plačiau pradėjo veisti Lenkijoje kolonistai iš Saksonijos, o ligi Augusto III valdymo pabaigos 1763 jos paplito ir Lietuvoje. Dar apie pusę XIX a. B. buvo Lietuvoje įvairiais vardais vadina-.mos. M. Valančius savo Antano Tretininko

P. Amerikos bulvės piešinys 1579

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5017-0=5017 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai