Puslapis:LE03.djvu/365

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

valdas dar panoro plėsti ir, kovodamas su Prancūzijos Liudviku XI, 1477 žuvo prie Nancy. B. dūko Karolio žemės buvo išgrobstytos: Liudvikas XI gavo B. dukatą, Fran-che-Comtė ir Artois, o kitas žemes paėmė imperatorius Maksimilionas, vedęs jo dukterį Mariją. Paskutiniųjų B. dūkų laikais jų valstybė buvo turtingas ir kultūringas Europos kraštas.

J. Calmette Les grands Ducs de Bourgogne 1949; J. Huizinga Herbst der Mittelalters 6 leid. 1952.

Bury 1) Anglijos pramonės miestas Lan-casterio grafijoje. 59.000 gyventojų (1952). Medvilnės verpyklos ir audyklos.

2) B. Saint Edmund’s Anglijos miestas, vakarų Suffolko grafijos administracinis centras. 20.000 gyventojų (1952). Viduramžių benediktinų vienuolyno griuvėsiai.

Bury John Bagnell (1861—1927) anglų istorikas, Dublino ir Cambridge universite--tų profesorius. Išsp. History of Greece to the Death of Alexander the Great 1900 (naujausias leidimas 1953), Ancient Greek Historians 1909, History of Freedom of Thought 1913 (lietuviškai J. Šliūpo vertime 1923), The Idea of Progress 1920, The Invasions of Europe by the Barbarians 1928, Selected Essays 1930.

Burian von Rajecz Stephanus (1851 — 1922) austrų politikas, 1915—1916 ir 1918 užsienių reikalų ministeris. Išsp. Erinnerungen 1919, Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung 1923.

Buriatai mongolų giminė, gyvenanti Sibire abipus Baikalo ežero. Jų ligi 300.000. Dalijami į daug padermių. Nuo 1628 Sibiran įsiveržę rusai kaikurias B. gimines privertė mokėti jiems duoklę. Rusų kolonizacijai spaudžiant, dalis B. buvo net pabėgusi Mongolijon. Kildavo ir sukilimų, rusų numalšintų, ir ligi XVII a. pabaigos visas B. kraštas buvo galutinai nukariautas ir pradėtas kolonizuoti.

Seniau B. religija buvęs šamanizmas. Rusams nukariavus, buvo jiems prievarta brukama pravoslavija. Bet prasiskverbdavo ir budizmas (lamaizmas), kuris į XVIII a. pabaigą visai išstūmė šamanizmą. XIX a. B. pradėjo veržtis į mokslą. Bet jiems nebuvo leidžiamos mokyklos savo kalba: tebuvo kuriamos vien rusiškos pradžios mokyklos. Į XIX a. pabaigą didelė B. dalis vertėsi gyvulių auginimu, medžiokle, žūkle. XX a. pradžioje pradėta atiminėti jų žemės. Atsiradus pasipriešinimui, įtakinges-niej'i B. buvo ištremti. Bet tuo pačiu laiku prasidėjo ir tautinis B. atgimimas ir net jų literatūros užuomazga. Po 1917 net mėginta sukurti sava valstybė teokratiniais pagrindais. Po bolševikų revoliucijos 1923 buvo sudaryta iškamšinė Buriatų-mon-golų tariamoji autonominė sovietinė respublika, kurioje visi B. buvo paversti vergais, naudojamais turtingų to krašto žemės turtų (aukso, volframo, molibdeno, geležies, naftos, mangano, švino, brangakmenių) ekspluatacijai.

Buriavimas. Laivo plaukimo greitis pareina nuo vėjo ir nuo pasipriešinimo jam. Iš vandens iškilusioji laivo dalis nedaug turi įtakos plaukti. Visa tai pareina nuo reikiama kryptimi nustatytų burių. Visų burių ploto suma daro laivo burinį paviršių, nuo laivo svorio centro pagal burių padėtį vadinama priekiniu ir užpakaliniu.

Burių vartojimas prekybinėje laivininkystėje dabar yra labai mažas. XIX a. pabaigoje metalinių laivų statybai išsiplėto:-jus, imta didinti laivų dydis, ir todėl nebebuvo įmanoma kiek reikiant plėsti takėla-ža laivinės takoskyros ir burinio paviršiaus. Ir vėjo jėgos nepastovumas bei nepatikimumas nulėmė garo mašinų įsigalėjimą prekybiniuose laivuose. Dideli daugiastie-biai laivai su įvairiais dalykais ir dideliu buriniu paviršiumi jūrininkų tebevartojami mokymo tikslams.

Sen. Egipto burinis laivas

Vidur, amžių burinis laivas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+3823-0=3823 wiki spaudos ženklai).