Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/397

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jama asmens ir turto neliečiamybės, mokesčių skyrimą luomų atstovams pavesti, Anglijos pavyzdžio konstitucijos ir kt.

Cahors, šen. Divona, pietvakarių Prancūzijos Loto departamento miestas; 15.400 gyventojų (1951). Daug senų architektūros paminklų: XII a. katedra su romanišku kupolu, 1321 įsteigtas universitetas (1751 sujungtas su Tuluzos universitetu), mūrinis 6 arkų su 4 bokštais tiltas per Loto upę. Nuo III a. vyskupo rezidencija, viduramžiais europinis pinigų keitimo (bankinių operacijų) centras. C. yra Gambettos gimtinė.

Cajal Santiago Ramon (1852—1934) ispanų gydytojas, pasižymėjęs centrinės nervų sistemos tyrinėjimais. 1906 drauge su Golgiu gavo medicinos Nobelio premiją.

Schuman The Life of Santiago Ramon y Cajal

1P49.

Cajantarca Peru valstybės miestas prie San Pedro upės, 2814 m nuo jūros lygio;

25.000 gyventojų (1952). čia 1533 Pizarro pasmerkė mirti indėnų inkų vadą Atahual-pą. C. miesto apylinkėje išlikę inkų rū,mų griuvėsiai.

Cajander Aimo Kaarlo (1879—1943) suomių botanikas, miškininkas ir visuomenininkas. 1907—1908 augšt. miškininkystės mokyklos Evo direktorius. 1908—1934 miškų kultūros profesorius Helsinkio universitete. 1918 Suomių miškų direkcijos vedėjas.

1921—1922 Suomių ,mokslų akademijos vicepirmininkas ir 1922—1923 pirmininkas. 1922 ir 1934 ministeris pirmininkas ir 1929 krašto apsaugos ministeris. 1929-1933 Kan-sallinen Edistyspuolue (tautinės pažangos) partijos atstovas seime. 1909 C. iniciatyva Suomijoje įsteigta miškininkystės draugija, leidžianti žurnalą Actą forestalia fennica, o 1918 pagal C. planą įsteigtas miškininkystės tyrimo institutas, leidžiąs Communi-cationes ex Instituto quaestionum foresta-lium Finlandiae editae. C. yra žinomas savo miškų tipų teorija: Ueber Waldtypen 1909. čia jis miškininkystės mokslų pagrin-dan deda augalų geografijos duomenis. C. vardu pavadintos kelios augalų rūšys. Išsp. Studien über die Moore Finnlands 1913, Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Alluvionen des nördlichen Eurasiens 1903— 1909, Les chemins de pérégrination des plantes en Finlande 1914, Metsättyppiteo-ria—The Theory of Forest Types 1925, Wesen und Bedeutung der Waldtypen 1927, 1930, 1943.

Cayenne 1) P. Amerikos pakraščio sala netoli Prancūzų Gvajanos. 420 k,m2 ploto, apie 50.000 gyventojų (1950). 1793—1946 Prancūzijos kriminalinių nusikaltėlių trėmimo vieta.

2) Cayenne kolonijos administracinis centras. 14.000 gyventojų (1950). Išvežama pipirai, kava, kakava, cukrus.

Caietanus (Gaetano) Tomas de Vio (1463 —1533) domininkonas filosofas ir teologas. 1508 vienuolijos generolas. Aktyviai dalyvavo V Laterano susirinkime. 1517 kardinolas. 1518 kaip popiežiaus legatas dalyvavo Augsburgo seime prieš Liuterį. 1519 Frankfurto seime rėmė Karolio V kandidatūrą į imperatorius. 1519 Gaetos vyskupas. Iš Vokietijos grįžęs, padėjo popiežiui redaguoti prieš Liuterį nukreiptą bulą Exurge Domine. 1523 — 1524 popiežiaus legatas Vengrijoje. 1527 pateko Romoje į kalėjimą, bet ištrūkęs apsigyveno Gaetoje. Grįžo į Romą 1529. Parašė komentarus šv. Tomo Summai, Aristotelio kaikurių knygų aiškinimą ir šv. Rašto komentarus.

J. F. Gronor Kardinai Caietan 1951.

Caillaux Joseph (1863—1944) prancūzų politikas. 1892 École des sciences politiques finansų mokslo profesorius. Nuo 1898 parlamento narys. 1899—1902 Waldeck-Rous-seau, 1906—.1909 Clemenceau ir 1911 III— IV Monis kabinetuose finansų ministeris. 1911 VI — 1912 I ministeris pirmininkas ir vidaus reikalų ministeris. Jis stengėsi įvesti Prancūzijoje bendrąjį pajamų mokestį. Bet jis tebuvo įvestas tik I pas. karo metu. Kai jis 1913 XII Doumergue kabinete vėl tapo finansų ministeriu, Figaro laikraščiui smarkiai jį puolant, jo žmona 1914 III 17 nušovė Figaro redaktorių Calmette. C. turėjo atsistatydinti, o jo žmona buvo išteisinta. I pas. kare C. buvo taikos šalininkas su vokiečiais. Dėl to buvo apkaltintas krašto išdavimu ir 1920 IV nuteistas 3 metus kalėti. Įskaičius ligi teismo atkalėtąjį laiką, buvo paleistas, tik ištremtas iš Paryžiaus. 1924 Herrioto amnestuotas. 1925 IV— X vėl finansų ministeris Painlevé kabinete. Su JAV sudarė karo skolų likvidavimo sutartį, kabineto atmestą. 1926 finansų ministeris Briando kabinete. Nuo 1926 senatorius. 1935 trumpam vėl finansų ministeris. Išsp. L’impôt sur le revenu 1910, Les impôts en France 21911, Mes prisons 1920, Ma doctrine 1926, Mes mémoires 1942-1947.

Caillebotte Gustave (1848—1894) prancūzų tapytojas impresionistas ir impresionis-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4682-0=4682 wiki spaudos ženklai).