Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/399

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Caland Wilhelm (1859—1932) olandų in-dologas, nuo 1906 Utrechto universiteto profesorius; tyrinėjo indų ritualinę literatūrą, redagavo ir išvertė daug senovinės Indijos ritualinių tekstų. Taip pat tyrinėjo ir prūsų, lietuvių bei latvių religinius papročius (Die vorchristlichen baltischen Totengebräuche. — Archiv f. Religionswissenschaft XVII, 1914).

Calamdo muzikoje — palaipsniui lėtinant slinktį ir silpninant garsą. Santrumpa c a 1.

Calapatä urvas, prie Cretas (rytų Ispanijos provincijoje Teruel), su paleolito tapybos pats pirmutinis urvas, surastas Ispanijoje. Jį užtiko Jüan Cabre 1903. Vienoje urvo vietoje (Roca dėl Moros) tamsiai raudonais dažais yra nupiešti trys gražūs briedžiai, kitoje uolos vietoje (Barranco dėl Gascons) atvaizduoti du medžiotojai su lankais ir du briedžiai.

Calatayud (ar. Jobo pilis) Ispanijos miestas tarp Madrido ir Saragosos; 17.000 gyventojų (1951). VIII a. arabų pilis, XII a. Santo Sepulcro bažnyčia yra buvusi pagrindinė ispanų templininkų ordino bažnyčia. C. yra įsikūręs buvusio šen. Bilbilio vietoje, kur gimė romėnų epigramininkas Marcus Valerius Martialis.

Calatrava, Kalatrava Ispanijos karinis religinis ordinas, įsteigtas 1158 cistersų vienuolių Raimundo ir Diego Velasquezo su arabais kovoti. Per tris šimtus metų vaidino žymų vaidmenį Ispanijos karuose, bet vėliau pradėjo smukti, Ispanijos karaliams besistengiant C. ordiną paversti savo politikos įrankiu vidaus kovose.

Calceola (lot. calceolus — kurpelė) išmi-rusiųjų keturspindulių koralų forma, — kurpės formos koralai, vokiečių vidurinio devono pagrindinės fosilijos (Calceola sluogsniai).

Caiceolaria Scrophulariaceae šeimos augalai iš P. Amerikos, vadinami čebatėliais. Gražiausioji daugybės atmainų C. hybrida baltais, rausvais ir geltonais aukso spalvos žiedais.

Calceus senovės romėnų įvairūs ir įvairiai išpuošti odiniai pusbačiai.

Calcium ž. Kalcis.

Calcium carbonieum ž. Kreida.

Calcium siulfuricum ž. Gipsas.

Caleutta ž. Kalkuta.

Caldara Antonio (1670—1736) italų kompozitorius, nuo 1716 gyvenęs Vienoje. Parašė 66 operas, 29 oratorijas, mišias (jo 16 balsų Crucifixus išgarsėjo) ir kt. kompozicijų.

Caklarium, kaldarus — senovės romėnų maudyklose karštų maudyklių kambarys, kur stovėjo alvėjas (alveus — karšta maudyklė) ir labras (labrum — drungno vandens maudyklė).

Calder Alexander (1870 — 1945) JAV

skluptorius. Daug jo skulptūrų yra parkuose, muzėjuose, kapuose bei visuomeniniuose pastatuose. 'Svarbesni darbai: šokanti Na-jadė, ‘Narcizas, Angliakasis.

Caldera (isp. katilas) platus išorinis ugnikalnio krateris, atsirandąs po užakusio ugnikalnio eksplozijos, vidiniam kūgiui suirus; gali būti ir erozijos sudarytas. C. viduryje paprastai susidaro kitas mažesnis vidutinis krateris.

Calderón de la Barca Pedro, Kalderonas (1600—1681) ispanų dramaturgas, literatūrinio Europos baroko svarbiausias atstovas, kurio veikaluose atsispindi XVII a. Ispanijos gyvenimas su jo religiniu karščiu, monarchine nuotaika bei etiketu, su savotiškomis keistomis formomis, politiniu susmukimu ir visuomenės intrigomis.

C. mokėsi jėzuitų kolegijoje Madride ir Salamancos universitete. Ten baigęs teisės mokslus, 1620 —1622 dalyvavo Madride suruoštuose literatūros turnyruose, kur laimėdavo premijų.

1625—1635 tarnavo ispanų kariuomenėje ir dalyvavo karuose Flandrijoje ir Lombardijoje. Lope de Vegai mirus, nuo 1636 ligi 1665 buvo karaliaus Pilypo IV rūmų dramaturgu. 1640—1642 dalyvavo Katalonijos sukilimo malšinime. 1650 įšventintas kunigu. 1663—1681 garbės kapelionas karaliaus rūmuose. C. parašė apie 250 dramų, kurių 130 yra ispanų mėgiamojo žanro autos, ir 120 komedijų. Iš pirmųjų minėtinos: La cena de Baltasar, A Dios por razón de Estado, religinės dramos — El mágico prodigioso, La devocion de la Cruz, El Principe constante, tragedijos — El alcalde de Zalamea, filosofinės dramos — La vida es sueño, komedijos — La dama duende (yra lietuviškai išversta — Nematomoji), Casa con dos puertas mala es de guardar. Jo raštų rinkiniai: Comedias 1636—1672 ir 1683—1691, Autos 1759-^1760, Poesías 1845, Poesías inéditas 1881.

A. Parker The Allegorical Drama oí Calderón 1943; E. Frutos C. 1949.

Caldwell 1) E r s k i n e (g. 1902) JAV rašytojas. Savo veikaluose vaizduoja socialinius gyventojų santykius pietų valstybėse. Išsp. Tobacco Road 1932, God’s Little Acre 1933, Journeyman 1935, American Earth 1935, You’ve seen their Faces 1937, House in the Uplands 1946, The Sure Hand of God 1942, This very earth 1952. Raštų rinkinys 1953.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4713-0=4713 wiki spaudos ženklai).