Puslapis:LE03.djvu/400

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) Janet Taylor (g. 1900) JAV rašytoja. 1907 atvyko iš Anglijos į Buffalo. Išgarsėjo romanu Dynasty of Death 1938. Išsp. The Eagles Gather 1940, The Earth is the Lord’s 1941, The Strong City 1942, .This Side of Innocence 1948, Melissa 1948, Let Love Come Last 1949.

Caledonia, Kaledonija — senovės romėnai šiuo vardu vadino Škotiją.

CalefaetoT, kalifaktorius — krosniakurys, sargas mokiniams prižiūrėti ir bausti (senovės mokyklose kas šeštadienį nusikaltusiems krėsdavo paskirtą rykščių skaičių).

Calentiae (daugiskaitos vardininkas ca-lendos) vardu romėnai vadino kiekvieno mėnesio pirmąją dieną. Kadangi tą dieną reikėjo mokėti mokesčius, skolas ir procentus, tai jos buvo vadinamos C. tristae — liūdnosios C. Kadangi graikai C. neturėjo, tai, vilkindami skolų mokėjimą ar pasižadėjimų vykdymą, siųsdavo ad Calendas graecas — ligi graikų C., t. y. niekada.

Calendula ž. Medetka.

Calepino, Calepinus Ambrogio (1435 — 1511) italų žodynininkas, augustinionų vienuolis. 1502 išleido lotynų kalbos žodyną (Cornucopiae Ambrosii Calepini), kur paaiškinimuose daugkur duodama ir graikų kalba. C. mirus, tas jo darbas buvo tęsiamas ir kitų autorių, nuo XVI a. antros pusės įvedant ir kitas kalbas. Pilniausias leidimas, apimąs 11 kalbų, pasirodė 1590 Šašelyje. Geriausias, apimąs 7 kalbas, leidimas pasirodė Padovoje 1772.

Calgary vakarų Kanados Albertos provincijos miestas prie Bow upės. 120.000 gyventojų (1950). Kelių mazgas prie Canadian Pacific geležinkelio linijos. Augštoji technikos mokykla, meno akademija. Įkurtas 1884, XX a. pradžioje išaugo dideliu žemės ūkio produktų pramonės ir prekybos centru. Didelės skerdyklos, malūnai, medžio, cemento ir geležies pramonė. Apylinkėje naftos ir dujų versmės.

Calhoun John (1782—1850) JAV politikas. 1807—1817 kongreso narys, 1817—1825 karo ministeris, 1825—1833 viceprezidentas, 1833 -1850 senato narys. 1828—1832 stengėsi panaikinti kongreso priimtus muitų tarifų aktus. 1832—1850 gynė pietinių JAV valstybių separatizmą ir priešinosi visiškam visos JAV susijungimui. Jo kalbos ir raštai: Works of Calhoun 1853—1855, Letters 1900.

M. L. Coit J. C. American Portrait 19£0.

Cali Kolumbijos P. Amerikoje Valle de Cauca departamento arministracinis centras. 1014 m nuo jūros lygio. 180.000 gyventojų (1952). Įkurtas ispanų 1536 derlingoje vietoje. Apylinkėje vario, geležies ir akmens anglies kasyklos.

Calycanthaeeae dviskilčių (Dicotyledo-nes) klasės augalų šeima, panaši į magno-

liečių šeimą. Yra ligi 10 rūšių Š. Amerikoje, Kinijoje, Japonijoje.

Calycantfaus Calycantaceae šeimos 2 — 4 m augščio krūmas, žiedai tamsiai ar šviesiai raudoni, bet rusvo atspal'ivo. C. tėvynė JAV. Gražiausias C. floridus. Kiti C. fortilis, C. occidentalis.

Calicium Taureninių šeimos kerpių gentis. Yra maždaug ligi 80 rūšių. Lietuvoje žinomos rūšys: C. hyperellum Ach., C. turbi-nellum Ach., C. minutum Krb.

Calicut vakarų Indijos pajūrio uostas Madraso provincijoje; 1500.000 gyventojų

(1952). Didelė medvilnės pramonė, arbatžolių, kavos, koko riešutų, ryžių, cukraus išvežimo uostas. C. yra pirmoji Indijos vietovė, 1486 aptikta portugalų jūreivio Covil-hamo. Miestas 1500 ir 1509 atsigynė nuo portugalų, bet 1792 okupuotas anglų.

California ž. Kalifornija.

Californium naujas cheminis elementas, ž. Kalifornis.

Caligari (Caligario) Joannes Andreas (1527 X 14 — 1613 I 19) nuo 1578 popiežiaus nuncijus Lietuvai ir Lenkijai. Stengėsi palaikyti Stepono Batoro politiką, stiprinti katalikus prieš protestantus, priešinosi evangelikų bažnyčios statybai Vilniuje. Dvasininkijos tarpe griežtai pravedė Tridento susirinkimo nutarimus. Jo auditorius Tarkvinijus Pekulas, C. pavestas, vizitavo Žemaičių vyskupiją, kur rado didelę netvarką. 1579 C., pasilikdamas nunciju, buvo paskirtas Bertinorės vyskupu. 1581 grįžo savo vyskupijon, pakeltas nuncijaus Bolog-,netto. 1584—1587 nuncijus Graze, 1588—• 1593 popiežiaus sekretorius. 1593 grįžo Berti noron.

Callgula Caius Caesar, Kaligula (12—41 po Kr.) Romos imperatorius, Germanico ir Agripinos sūnus. 37 po Kr. mirus imperatoriui Tiberijui, kariuomenės veikiamas, senatas buvo priverstas imperatoriumi paskelbti C. Pradžioje bandė prisivilioti liaudį ir senatą, bet greitai virto žiauriu tironu. Karo vado garbės trokšdamas, 39 po Kr. nužygiavo kariauti su germanais, o grįžęs ėmė vadintis Germanicu. Išeikvojęs visus iždo pinigus, mėgino jų gauti konfiskacijomis, keldamas bylas dėl imperatoriaus įžeidimo. Liepė save dievu pripažinti. Pagaliau pretorionų tribūnai Cassius Chae-rea ir Cornelius Sabinus sudarė sąmokslą ir nužudė C., jo žmoną ir dukterį. Imperatoriumi buvo paskelbtas C. dėdė Claudius.

Calinescu Armand (1893—1939) rumunų politikas. ,Nuo 1926 parlamento narys, 1937 —1938 ministeris, 1939 III ministeris pirmininkas. Buvo nužudytas teroristų.

Calypogeia Trigonantae šeimos, Kerpsa-,manių klasės samanų gentis. Lietuvos augštuose durpynuose ir miškuose rasta C.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5156-0=5156 wiki spaudos ženklai).