Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/401

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Neesiana (Moss. et Carest.) ir C. Tricho-manis (L.).

Calippus, arba Callipus, Kalipas, IV a. pr. Kr. graikų astronomas. Pataisė Eudok-so iš Knidos planetinę teoriją ir patikslino saulės bei mėnulio temimų skaičiavimo būdą.

Calypso Orchidaceae šeimos augalų gentis. C. borealis auga šiaurės Europos miškuose. Nedidelis augalas su vienu rausvos spalvos žiedu.

Calystegia Convolvulaceae šeimos vijokliniai, arba šliaužiamieji, ilgamečiai augalai iš vidutinio klimato ir padausio kraštų. 7 rūšys. Gražiausioji C. pubescens Lindi, var. iš Kinijos.

Calistemon Myrtaceae šeimos iš Australijos kilę augalai. Apie 12 rūšių.

Calixtus (Callisen) Georg (1586—1656) vokiečių protestantų teologas, norėjęs sujungti krikščioniškąsias konfesijas. 1614 ■— 1648 Helmstadto universiteto teologijos profesorius. 1645 dalyvaudamas dispute su katalikais Torne iš kitų protestantų teologų buvo susilaukęs priekaištų, kam ten katalikams nusileidęs. Išsp. Disputationes de praecipuis religionis Christianae capitibus 1613, Epistoma theologiae 1619, Theologia ■moralis 1634. Jo darbai davė pradžią protestantų teologijos sinkretizmo krypčiai, toliau varytai Spenserio, Thomasijaus, Sem-lerio.

CalIamagTostis ž. Posmilgė.

Callao P. Amerikos Peru valstybės modernusis uostas, 103.400 gyventojų (1952). Metinė uosto apyvarta per 3.000.000 tonų prekių. Išvežama cukrus, medvilnė, vilna, brangieji metalai, mineralai, odos, kakava.

C. įkurtas 1537. P. Amerikos kolonizacijos laikais buvo žymiausias P. Amerikos vakarų uostas. 1746 X 28 buvo žemės drebėjimo sunaikintas. Naujasis C. uostas buvo atstatytas Į šiaurę nuo senojo, bet 1940 nuo žemės drebėjimo nukentėjo.

Calles Plutarco Elias (1877—1945) Meksikos politikas, generolas, su katalikų bažnyčia kovojęs radikalų vadas. 1924r--1928 Meksikos prezidentas, 1932 parlamento pirmininkas. Pravedė radikalią žemės reformą, rėmė gamybinę kooperaciją, kovojo prieš JAV kapitalistų koncesijas. 1936 buvo ištremtas prezidento Cardenos. Gyveno JAV ir 1941 vėl grįžo į politinę veiklą. Išspausdino Mejico ante ei mundo 1927.

Callicebus (Callithrix) Cebidae šeimos plačianosių beždžionių gentis, gyvenanti mažomis, kelių šeimų bendruomenėmis P. Amerikos miškuose. Pagauti greitai prijunksta.

Callier Edmund (1833—1895) žymus 1863 sukilimo Lenkijoje vadas, prieš tai tarnavęs Prūsijos kariuomenėje ir prancūzų svetimšalių legione Alžire. Sukilime zuavų

pulkininkas. Atsisakęs vadovauti, organizavo sukilėlius Poznanės krašte, ir dėl to 1864 buvo vokiečių areštuotas. Paskiau gyveno Poznanėje, dirbdamas geografijos ir geografinės istorijos srityje, žymiausias jo darbas, svarbus ir Lietuvos sukilimo istorijai, — B'itwy i potyczki stoczone w 1831, išspausdintas 1887.

Callières François (1645-1717) prancūzų diplomatas, buvęs siuntinėjamas laikinoms diplomatinėms misijoms. 1670 atsiųstas į Lenkiją, stengėsi į Lietuvos ir Lenkijos sostą pravesti kunigaikštį de Longueville, 1674 rėmė Jono Sobieskio kandidatūrą. Paskiau žymų vaidmenį vaidino Prancūzijos derybose su olandais.

Calliergonella cuspidata (L.) Loesk. (Ac-rocladium cuspidatum Lindb.) Amblyste-giaceae šeimos samanų rūšis, labai išsiplėtusi Lietuvoje, kur auga durpynuose, pelkėtose pievose, balotuose miškuose, grioviuose, kartais ant senų šiaudinių stogų.

Callistachys Leguminosae šeimos augalų gentis iš Australijos. 27 rūšys. Auginami šiltnamiuose.

Callistephus chinensis L. Compositae šeimos vienmečiai augalai iš Kinijos ir Japonijos. Mėgėjams žinomi astrų vardu.

Callitris Coniferae šeimos spygliuotieji augalai iš Afrikos ir Australijos. 15 rūšių.

C. quadrivalvis Vent iš š. Afrikos duoda sandarako dervą-resiną, arba gummi san-daraceae, vartojamą pokostui gaminti. Mediena vartojama statybai.

Callmander Kari (1840—1922) švedų tapytojas. Pradžioje tapęs karikatūras, būto-vinius paveikslus ir portretus, vėliau dekoracijas, taip pat ir lubas tapydavo motyvais iš pasakų. Nuo 1882 buvo pasiskyręs ypač bažnyčių langų tapybai.

Calliot Jacques (1592—1635) prancūzų menininkas. Piešė valstiečius, čigonus, elgetas, kareivius, religinius paveikslus, dekoracijas komedijoms. Iš viso nupiešė ligi 1500 paveikslų. Pagarsėjo Liudvikui XIII pagamintais Paryžiaus vaizdais.

Calloiza, kalozė — pagrindinė medžiaga tinklėtų indų kalo Ocallus) sudėtyje. Į žiemos poilsį augalams rudenį pereinant, daugumos daugiamečių augalų visi tinklėtiej'i indai savo tinklelius užkemša kalu, ir medžiagos išnešiojimas tuo būdu sustabdomas.

Calluna ž. Viržis.

Calluna vulgaris ž. šilojai, viržiai.

Callus, kalas 1) embrioninio audinio puri masė, išauginta aplink augalo žaizdą, kurios uždavinys yra išlyginti žaizdos padarytus nuostolius. C. atsiranda visais augalų suaugimo atvejais, pvz. medelius skiepijant, persodinant. Labai dažnai C. formuojasi nauji augimo viršeliai, o jie duoda pradžią naujiems augliams arba šaknelėms.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5102-0=5102 wiki spaudos ženklai).