Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/408

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ir 27 metus, kaip valstybinis kalinys, kalintas (1599 — 1626), kol pop. Urbonas VIII jį išvadavo, sudarydamas jam tariamąją inkvizicijos bylą. Popiežius jį ir pensija aprūpino. Nuo tolesnių ispanų pasikėsinimų C. 1634 pabėgo į Paryžių, kur jis susidraugavo su to meto žymiais vyrais (Gassendi). čia ir mirė. Savo filosofija C. pasireiškia aristotelizmo priešininku. Jo gnoseologija yra sensualistinė, bet metafizika tik idealistinė. C. panteistinės idėjos paliko įtakos Spinozai. Savo valstybės mokslą C. išdėstė valstybiniam romane Civitas solis (Saulės valstybė) ir rašte De monarchia hispanica. šiuose raštuose C. reiškia iš dalies socializmu dažytas pažiūras, iš dalies svajoja apie katalikišką universalinę monarchiją su hierarchine viršūne ir valstybės palenkimu bažnyčiai. C. „Saulės valstybėje” yra daug ir originalių pedagoginių minčių, pasilikusių aktualių ir įdomių: giliai suprastas produktyvaus darbo principas, lygiagrečiai einąs su mokymu, kūno kultūra, mandagumas, berniukams ir mergaitėms būtina karinė mankšta, nors karinis auklėjimas pradedamas tik nuo 12 metų amžiaus. Mokymas grynai realus, daug vietos užleidžiama gamtos mokslams, amatams bei technikos mokslams. Kiti C. veikalai: Universalis philosophiae seu me-thaphysicarum rerum juxta propria dog-mata partes III 1638, De sensu rerum et magia 1620, Atheismus triumphans 1630. Veikalus leido A. d’Ancona 1854, D. Berti 1878. Saulės valstybė išversta ir kitomis kalbomis.

[<’. Meinecke Die Idee der Staatsraison 3 leidimas

1929; ii. Testu T. C. 1941; N. Valeri C. 1941; L.

P'irpo Rieerche campąnelliane 1947.

Campania ž. Campagna.

Campbell 1) Thomas (1777-1844) anglų poetas, pasižymėjęs vertimais iš graikų kalbos. 1798 paskelbė poemą The jPleasure of Hope. Kitos poemos: Gertrude of Wyoming 1809, O’Connor’s Child, Theodoric 1824. Anglijoje labiausiai išgarsėjo patriotiniais kariniais eilėraščiais: Ye Mariners of England, The Battle of the Baltic, Hohenlinden. Literatūrinės kritikos srityje išsp. Specimens of the British Poets 1819. Parašė ir keletą kompiliacinių istorinių veikalų: Annals of Great Britam. Prieš 1831 buvo kviečiamas profesoriauti į Vilnių, bet neatvyko.

2) William Wallace (1862—1938) JAV astronomas, 1923-1930 California uni-

versiteto prezidentas. Tyrinėjo žvaigždžių judėjimą ir dvilypes žvaigždes.

3) William Wilfrid (1860 — 1919) Kanados poetas, rašęs baltosiomis eilėmis. Išsp. Beyond the Hills of Dream 1899, Lake Lyrics 1899, Sagas of Vaster Britain 1906. Novelė A Beautiful Rebel 1909.

Campbell Bannerman Henry (1836 — 1908) anglų politikas. Nuo 1868 ligi mirties parlamento narys. 1886 karo . ministeris. 1898 vadovavo liberalų partijai parlamente, buvo priešingas karui su pietų Afrika, viešai pareiškęs: „Kada karas ne karas? Kai jis kariaujamas barbariškais metodais pietų Afrikoje”. 1906 ministeris pirmininkas, o jo kabinete buvo Asquit, Haldane, Grey, Morley, Lloyd George. Jo valdžioje Trans-vaaliui ir Oranžo valstybei buvo suteikta dominijų teisė. 1925 išsp. jo laiškai.

Campe Joachim Heinrich (1746 —1818) vokiečių pedagogas ir rašytojas. C. paliko daug praktiškų metodinių nurodymų, vadovėlių vaikams mokyti. Jis paskelbė ir gausią vaikų literatūrą, taigi ir 1779 vaikams perdirbtą Defoe Robinzoną (1857 S. Daukantas pagal C. Robinzoną parašė savo Palągos Petri, tik neišspausdino). C. Allgemeine Revision des gesamten Schul-und Erziehungswesens ligi šiol nenustojo savo reikšmės pedagogikos istorijoje.

Camphora, kamfora, kamparas, gaunamas iš r. Azijoje augančio medžio, Cinna-monium Camphora, jo žievę ir medieną vandens garais desti-liuojant. Medicinoje vad. vardais Camphora officinalis, C. raf-finata ir sintetinė C. synthetica. Vartojama širdies veiklai sustiprinti, įtrinamas iš iviršaus, aliejuje ar spirite ištirpinus, nuo įvairios kilmės skausmų.

Campignien vidu-rino akmens amžiaus—mezolito kultūra, pavadinta nuo Campigny vietovės prie Blagny sur Bresle Prancūzijoje.

Tą sodybą 1897 tyrinėjo P. Salmon, L.

Capitan ir G. d’Ault du Mesnil. C. kultūrai būdingi dirbiniai yra apvalūs arba kampuoti aęvaliniai kirviai ir įstrižaašmeniai pleištiniai kirviai. Smulkieji titnaginiai dirbiniai (skustukai, gremžtukai, trintukai, muštukai) ir kitos titnaginės atplaišos savo viršine forma primena panašius paleolito įrankius. C. stovyklų randama Vidur, ir š. Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, Olandi-

Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai