Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/414

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Canossa augštutinės Italijos kaimas ir pilis, 20 km į pietų vakarus nuo Reggio. Tuscijos margrafų kilimo vieta. 1077 j C. atgailaudamas atvyko vokiečių karalius Henrikas IV prašyti popiežiaus Grigaliaus VII nuimti ekskomuniką, šis karaliaus žygis yra laikomas jo politinės taktikos vykusiu manevru. 1255 sunaikinta pil'is, 1878 paimta valstybės globon kaip tautinis paminklas. Bismarck vad. Kuiturkampfo su katalikų bažnyčia metu nuolatos kartodavo — „Nueisiu j C.”

R. Wahl C. :1935.

Ca.nova Antonio (1757-1822) italų skulptorius, gyvenęs daugiausia Romoje. Drauge su Thorvaldsenu Europos skulptūrą iš barokinio manierizmo nuvedė į klasicizmą. Savo skulptūros dėsnius, formą ir dvasią rėmė antikiniais pavyzdžiais. Tai skulptū-

rai davė reiškimo paprastumą, technikos švelnumą, bet nuslopino galimumą didesnei individualybei reikštis ir privedė prie akademizmo. C. žymesni kūriniai: Amūras ir Psichė (Louvre muzėjuje Paryžiuje), Bonaparte — Borghese galerijoje Romoje, antkapiniai paminklai popiežiams Klementui XIII ir XIV (Romoje), kunigaikštienei Marijai Kristinai (Augustinionų bažnyčioje Vienoje).

E. Barsi C. 1943.

Canrobert François Certain (1809—1895) prancūzų maršalas. 1851 XII 2 perversme laimėjo kovas ,su Paryžiaus gyventojais. Napoleono III 1854 paskirtas rytų armijos vadu Krymo kare. 1856 maršalas, 1859 kare su Austrija korpo vadas, 1865 Paryžiaus komendantas. Prancūzų ir prūsų karo metu 6 korpo vadas, laimėjęs ties SaintuPri-vatu ir Gravelotte, bet užsidaręs Metze, pateko nelaisvėn, iš kurios išleistas 1871. Nuo 1876 senatorius.

Cantagalo rytų Brazilijos miestas, 150 km nuo Rio de Janeiro; 22.000 gyv. (1951). Kavos gamybos ir prekybos centras.

Canterbury pietų Anglijos Kento grafi-jos miestas j pietryčius nuo Londono Turi

28.000 gyventojų (1952). Anglikonų bažnyčios primo ir arkivyskupo rezidencija. Kelios senos bažnyčios: VII a. šv. Martyno, VI a. šv. Augustino, XII—XV a. katedra, žinoma Christchurch Cathedral vardu, pastatyta toje vietoje, kur VI a. stovėjo katalikų bazilika. 601 po Kr. benediktinas šv.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2156-0=2156 wiki spaudos ženklai).