Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/415

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Augustinas buvo įkūręs C. arkivyskupiją. XVI a. ji atiteko anglikonams. C. yra seniausios anglosaksų arkivyskupijos būstinė ir nuo VII a. Anglijos religinio gyvenimo židinys.

A.H. Read History of C. 1949.

Canth Minna (Ulrika Vilhelmina; 1844— 1897) suomių rašytoja, moderniosios suomių dramos pionierė. Jos scenos veikalai yra Ibseno bei radikaliųjų Europos srovių paveiktos socialinės dramos, dažnai beveik revoliucinės tendencijos prisunktos, bet dėl savo draminio intensyvumo priklauso nuolatiniam Suomijos teatro repertuarui. Išsp. Tyômiehen vaimo 1885, Hanna 1886, Leh-tori Helknanin vaimo 1890. Dramos — Murto vorkaus 1882, Anna L'iisa 1895. Raštų rinkinys 1917—1920.

Cantharis Cantharididae šeimos vabalų gentis. Vidutinio didumo, juodos arba rudos spalvos, plėšrūs, skraido karštomis vasaros dienomis. Vikšrai judrūs, trumpais juodais plaukeliais apaugusių kūnų. žiemą per atodrėkius kartais masėmis ropli-nėja sniegu. C. rusticus raudona krūtine ir raudonais pilvelio šonais. C. f u s c u s L. juodos spalvos, krūtinės krašteliai geltoni.

Canticum (lot.) giesmė, himnas. Canti-cum canticorum — giesmių giesmė 'Senajame Įstatyme. Brevior'iuje C. vadinami bibliniai ne iš psalmių paimti himnai. Labiausiai žinomi C. Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, Benedicite.

Canton 1) JAV Ohio valstybės miestas;

117.000 gyventojų (1950). Akmens anglies kasyklos, degančių dujų šaltiniai. Plieno, geležies, gumos ir naftos rafinerijos pramonė.

2) Kinijos miestas, ž. Kantonas.

Cantor, kantorius — protestantų bažnyčiose bažnytinio choro dirigentas, žydų sinagogose ritualinio giedojimo vedėjas, solistas. Lietuvoje žymiausias kantorius nepriklausomybės laikais buvo Aleksandravičius.

Cantor 1) Georg (1845—1918) vokiečių matematikas, Halles universiteto profesorius. 1873-1897 sukūrė ir išplėtojo naują matematikos discipliną — aibių teoriją. C. į matematiką įvedė vad. transfiniti-nius skaičius. Daugiausia lieč'ią aibių teoriją jo darbai buvo išspausdinti žurnale Mathematische Annalen. Jų tarpe über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten 1879—1884, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre 1883, Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre 1895—1897.

2) Moritz Benedikt (1829—1920) vokiečių matematikas, Heidelbergo universiteto profesorius. Svarbiausieji jo darbai liečia matematikos istoriją. Heidelbergo universitete buvo įkurta M. C. vardo matematikos istorijos katedra. Išsp. Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker 1863, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 1880—1908, Contribut'ions to the Theory of Trasfinite Numbers 1915.

Cantu Cesare (1804—1895) italų istorikas ir literatas. Už 1833 paskelbtą Sulla storia lombarda nei secolo XVIII gavo 13 mėnesių kalėti. Išėjęs iš kalėjimo, išsp.' romaną Margherita Pusterla 1837. Taip pat išleido 35 tomų Storia universale 1837 — 1847. Kiti jo darbai pavesti Italijos istorijai — Storia degli ltaliani 1854. Taip pat rašė jaunimui ir liaudžiai.

Cantus (lot., it. canto) daina, gaida, vadovaująs balsas choruose. C. gregorianus,

C. firmus kontrapunkte vadovaujamoji melodija.

Canuleius Gaius, Kanulėjas Gajus senovės Romoje liaudies tribūnas, 445 pr. Kr. pravedęs įstatymą — Lex Canuleia, kuriuo plebėjams buvo leista vesti patricijų luomo žmonas.

Canusiuim ž. Canosa di Puglia (III t. 413 p.).

Canuti Domenico Maria (1620-1684) italų tapytojas, palikęs daug paveikslų Romos ir Bolognos bažnyčiose ir vienuolynuose. Geriausias paveikslas Nuėmimas nuo kryžiaus.

Canzone, kancona (it.) daina; lyrinė, daininė gaida. XV—XVI a. taip vadino

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+3730-1=3729 wiki spaudos ženklai).