Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/418

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nių gyventojų (1953), besiverčiančių turistų aptarnavimu, žvejyba, daržininkyste. Turistų labai lankoma vieta. C. yra dvi prieplaukos: šiaurės krante Marina Grande, pietų krante Maiina Piccola. 4 km į vakarus nuo Marina Grande yra 54 m ilgio, 30 m pločio, 15 m augščio, 16 m gylio Grot-ta Azzura — Mėlynoji Grota, į kurią galima įplaukti tik ramiai jūrai esant pro 130 cm augščio angą.

Spėjama, kad 1000 pr. Kr. pirmieji čia apsigyveno graikai. 26—37 po Kr. čia buvo imperatoriaus Tiberijaus rezidencija. Išliko senovės romėnų statybos griuvėsiai, jų tarpe Tiberijaus vilos.

I. Friedlander Capri 1938.

Capriecio (it., pr. caprice) iš lot. capra -— ožka, ožiavimasis, įnoris, užgaida, kaprizas. Muzikoje reiškia nelauktų momentų pilną laisvą kompoziciją.

Capricornus žvaigždynas ž. Ožiaragis.

Caprifoliaceae ž. šeiva.mediniai.

Caprimulg-us ž. Lėlys.

Caprivi Leo (1831-1899) Vokietijos kancleris. 1883—1888 v'iceadmirolas ir admiraliteto viršininkas. Nuo 1890 III 20 Vokietijos kancleris ir Prūsijos ministeris pirmininkas bei užsienių reikalų ministeris. C. mėgino geruoju gyventi su parlamentu, atsisakė nuo vad. „reptilijų fondo” (specialiųjų sumų spaudai papirkinėti) ir nuo įstatymo prieš socialistus. 1891 pasirašė prekybos sutartis su Austrija ir Rusija, kur sumažino muitus javams. Bet 1890 ir 1893 padidino karo biudžetą, 1892 atsisakė Prūsijos ministerio pirmininko pareigų, o 1894 X 26 buvo Vilhelmo II pašalintas iš kanclerių.

E. Eyck Das personiiche Regiment Wilheims H 1948.

Caproni Giovanni (g. 1886) italų inžinierius, lėktuvų konstruktorius, 1910 sukonst-ruktavęs pirmą savo konstrukcijos lėktuvą ir tais pačiais metais įsteigęs bendrovę didžiuliams lėktuvams statyti. 1914 pastatė pirmą lėktuvą bombonešį „Ca 3”. Po I pas. karo konstruktuodavo hidroplanus ir pritaikindavo bombonešius civiliniam susisiekimui.

Caprotina Iuno romėnų deivės Junonos pavadinimas. Jos garbei Romos moterys 7 liepos švęsdavo šventę Nonae Caprotinae.

Capsien senojo ir vidurinio akmens amžiaus kultūrinė grupė, pavadinta nuo vietovės Gafsa (senasis vardas Capsa) pietų Tunise, Afrikoje. C. kultūra yra daloma į senąjį ir naująjį C. Senasis maždaug atitinka vidurinio Europos Aurignacien periodą, o naujasis Solutreen ir Magdalénien periodus. C. kultūros išsiplėtimo centras buvo Alžiras ir Tunisas. Iš čia ji persimetė į pietų Europą.

Capua .1) Italijos Casertos provincijos miestas; 18.000 gyventojų (1952). Katedra, muzėjus.

2) Didžiausias Kampanijos miestas senovėje netoli nuo Volturno upės, 4 km nuo dabartinio C. miesto (1). Manoma, kad C. bus įkūrę 600 pr. Kr. etruskai. 312 pr. Kr. buvo nutiestas puikus kelias iš Romos į C. — Via Appia. C. buvo garsios giad.atorių mokyklos, čia prasidėjo Spartako vadovaujamas vergų sukilimas. 59 pr. Kr. Cezaris įkūrė 20.000 romėnų koloniją. Iš romėnų laikų išliko termų, amfiteatro ir miestų sienų liekanų. Rasta oskų ir estruskų įrašų.

Capuana Luigi (1839—1915) italų poetas ir kritikas, psichologinės pasakojimo krypties atstovas. 1895—1915 literatfiros profesorius Catanijoje. Išsp. Profili di donne 1878, Giacinta 18/9, La sfinge 1892, Le pae-sane 1894, Teatro italiano contemporane 1895, Studi sulla letteratura contemporánea 1882—188 i, Crornche letterarie 1899.

Capus Alfred (1858—1922) prancūzų rašytojas, dramaturgas. Išsp. Notre Jeunesse 1904, La Traverse! 1920, Théâtre complet 1910—1913.

Caput (lot.) — galva, gyvybė, Senoje romėnų teisėje asmenybė, teisių 'ir prievolių subjektas.

Caput Serpentis ž. Gyvatės žvaigždynas.

Car Stanislaw (1882—1938) lenkų teisininkas, pilsudskininkas. Keliais atvejais buvo teisingumo ministeriu, nuo 1933 seimo narys, nuo 1935 jo pirmininkas. Nuo 1923 redagavo teisės žurnalą Palestra, 1935 lenkų quasi konstitucijos autorius.

Carabidae vabalų (Coleoptera) šeima. Daugybė rūšių, pasklidusių visoje žemėje. Dieną C. slapstosi po akmenimis, po medžių žieve. Medžioja naktimis, minta vabzdžiais ir dvėsena, o augaliniu maistu retai.

Carabinieri ž. Karabinieriai.

Carabus L. Carabidae šeimos vabalų gentis. Daugumas ryškių metalinių spalvų. Lietuvoje didžiausias C. coriaceus L. juodas, C. cancellatus femonelis Geb., vadina-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4384-0=4384 wiki spaudos ženklai).