Puslapis:LE03.djvu/68

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Blastoidea, Anthodiata, Blastactinota, Eublastoidea dabar nebegyvenančių dyglia-odžių (Echinodermata) grupė. Jie yra apverstos penkiakampės piramidės pavidalo, turį trumpą stiebelį, kurio apatinis galas ryši su substratu. Iš piramidės pamato auga eilė ataugų (pinnulae). šios ataugos nešakotos. Tuo B. skiriasi nuo artimų jiems jūrų lelijų (Crinoidea). Gyveno paleozoi-niąme periode.

Blastoma (gr.) navikas, naujikaulis.

Blastomera ląstelės, kilusios iš kiaušinio dalymosi jaunose raidos stadijose.

Blastomikozė odos susirgimas, pirmą kartą 1894 Busse’s-Buschkės ir Gilchri.sto aprašytas. B. susargina Oidiomiaetai panašūs į mielių grybelį. Susirgimas pasireiškia plačiomis karpuotomis išaugomis ir smulkiomis pūlingomis pūslelėmis odoje. Liga daugiausia žinoma š. Amerikoje.

Blastula pūslelės pavidalo stadija, kurią pereina daugumas daugialąsčių gyvių savo individinėje raidoje. Pūslelės sienelė sudaryta iš vieno sluogsnio ląstelių (lastoder-ma), o jos vidaus tuštuma vadinama pirminė kūno tuštuma (blastocelis).

Blaška ožys, į kurį daužo (blaškia) javų pėdus.

Blaškos, nudaužyti, nublokšti rugių ar kviečių pėdai. Seniau nublokšdavo rugius ir kviečius sėklai, nes patys brandieji grūdai beblaškiant primieji išbyra.

Blatas, Arbit (g. 1908 Lietuvoje) dailininkas. Tapybą studijavo Berlyne, Paryžiuje, kur 1933 Galėrie Van Leer surengė pirmą savo darbų parodą. 1934 surengė parodą New Yorke. Nuo to laiko nuolat dalyvauja įvairiose parodose Paryžiuje, š. ir P. Amerikoje. Emigravo į JAV ir apsigyveno New Yorke. Išaugęs ir subrendęs Paryžiaus mokyklos moderniosios tapybos tradicijose, yra šiltų, stiprių ir sodrių spalvų tapytojas. Darbai stovi : M. K. Čiurlionio Galerijoje Kaune, Musée d’Art Moderne Paryžiuje, Musée de Jeu de Paume Paryžiuje, Museum of Modern Art New Yorke, Beaux Arts de Lausanne Šveicarijoje, Jérusalem Muséum Palestinoje, Tel-Aviv Muséum Palestinoje.

Blattidae vabzdžių šeima. B. turi plokščią ovalų kūną, ilgas kojas ir ilgas antenas. Galva palenkta apačion. Iš dalies ją dengia krūtinės skydelis. Patinėlių sparnai ilgesni, patelių rudimentiniai. Patelė nešioja kiaušelius tam tikruose maišuose ( kiaušeli ų kokonuose), daromuose iš liaukos sekreto. Viename maišelyje gali būti ligi 50 kiaušelių. B. paplitę visuose kraštuose. Ypač daug šiltuose kraštuose. Europoje daugumas jų gyvena tik žmogaus trobesiuose, misdami maisto liekanomis. B. gyvena nakties gyvenimu: dieną slepiasi siauriausiuose plyšiuose. Lietuvoje gyvena šios rūšys: 1) Ectobia lapponica L., žalsvai rudas su tamsiais taškais, 8—11 mm ilgio; miškuose ant medžių ir krūmų. 2) Prūsokas (Blatta germanica auct.) rusvai geltonas, 11—13 mm; visur gyvenamuose namuose. Spėjama jį iš Azi jos kilus, drauge su arbatos prekyba Rusijon patekus ir ilgainiui Europos vakarų kraštuose išsiplatinus. 3) Tarakonas (Peri-planeta orientalis L.) rusvai juodas, 19—23 mm; prisilaiko visų kražtų namuose. Manoma jį taip pat iš Azijos kilus. Neseniai Europoje paplito dausų tarakonas (Perip-laneta americana L.), ligi 30 mm ilgio. Lig šiol jo pasitaiko tik kažkuriuose uostuose ir šiaip didesniuose centruose.

Blaumanis Rudolfas (Karlis Leonids; 1863—1908) latvių rašytojas. 1872—1876 B. mokėsi Uogrėje, vėliau baigė prekybos mokyklą Rygoje ir 1881 ėmė tarnauti konto-je. Tuo metu pradėjo rašyti pirmąsias apysakas vokiečių kalba. Paskiau grįžo į Brakus pas tėvus ir čia dirbo ūkio darbus. 1889 stojo Zei-tung fūr Stadt und Land redakcijon. Nuo 1893 atsidėjo tik latvių literatūrai, gyvendamas čia Rygoje, čia tėviškėje. 1898 Dienas Lapa redakcijoje, 1901 Petrapilyje. Peterburgas Avižes pradžioje humoristinio, vėliau viso literatūrinio skyriaus redaktorius. Grįžęs Latvijon, parašė žymiausius savo kūrinius. 1906 redagavo laikraštį Latvija, bet, besiplečiant džiovai, buvo priverstas išvykti į tėviškę, netrukus į Suomiją, kur ir mirė. B. savo raštuose daugiausia vaizdavo senosios latvių valstiečių kartos pasaulį. Nesiekdamas jokių idėjinių ar moraliųjų tendencijų, B. grynuose meno vaizduose įkūnijo to pasaulio ryškiuosius tipus ir įvykius.

Ankstyvesnieji B. kūriniai pasirodė 1893 rinkinyje Pie skala uguns. Vėliau parašy-

A. Blatas

Blatas: Mergaitė piešia

R. Blaumanis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4538-0=4538 wiki spaudos ženklai).