Puslapis:LE03.djvu/67

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

2) B. am H ar z Vokietijos miestas Magdeburgo aps., 18.000 gyventojų. (Netoliese Regensteino pilies griuvėsiai. 1599 išmirus B. grafų giminei, B. atiteko Braun-schweigo valstybei.

Blanketas (pr. blanquet, carte blanche) tuščias popieriaus lakštas, pasirašytas to. kas jį išduoda patikimam asmeniui. Taip pat raštinėse korespondencijai skiriamas popierius su išspausdintu ar spausdintu įstaigos ar firmos pavadinimu. Vadinamas ir blanku.

Blankiravimas biržoje vartojamas posakis reiškias terminini pardavima tokių vertybių ar gėrvbiu. kuriu spekuliantas parduodamas neturi ir kurias jis mano įsigyti, pristatvmo terminui sukakus, tikėdama, kad ligi to laiko vertybių kursai ar gėrvbiu kainos kris. Kitaip tariant. B. tai termininis sandėris, kur pardavėjas spekuliuoja S. la baisse.

Blanko (isp blanco — baltas) nasirašv-tas dokumentas kurio turinys galima vėliau surašyti paeral norą. pvz. vekselis — pasirašytas vekselis nenurodant nei sumos, nei termino, žodis B. paprastai vartojamas su kitais išsireiškimais, rodančiais atitinkamo dokumento rūšį, pvz. akceptas, B. jga-lioiimas. B. indosamentas. B. dokumentu gali būti ir paprasto popieriaus lakštas su panašu apačioje.

Blanko indosamentas vekselio perleidimas kitam, pasirašant antroioie vekselio pusėje ir nenurodant naujo vekselio gavėjo

Blanko kreditas vadinama kredito forma, kada jis teikiamas atsižvelgiant tik i skolininko asmeni ir i io ūkini sugebėjimą, ne-paimant realiojo apdraudimo.

Blanko sandėris pirkimas-pardavimas dar nenustatvto dydžio bet tikrai esamo objekto, pvz. būsimo derliaus dar nepaaiškėjusio dividendo B sandėris reikia skirti nuo b^nkiravimo.

Blanqu5 Louis Auguste (1805-1881) prancūzu komunistas revoliucionierius .Aktyviai dalyvavo 1830 ir 18^8 sukilimuose. 1871 vienas iš Paryžiaus komunos vadų, anie 30 metu praleidus kalėjimuose Buvo suorganizavęs revoliucine grupe savo šalininku, pavadintu io vardu Komunistiniam idealui siekti jis teisino ir prievartos vartoiirm. Jis pirmas pavartojo proletoriato dūktaiūrns žodi 1870 Parvžiuie leido radikalu laikrašti La patrie en danger Jo raštai surinkti dvieju tomu veikale Critiaue sočiai 1885

A 7rvnp<į AB T n <*1101 rp d^1870—1871. et la rvimmnnp M Dnmmrrnapf B 1947

Blantvre britu Niassaland (r vidurio Af-rikoie) nrotektoriato administracinis centras, 6400 p'vveniojų (1949), areodromas. B. įkurtas 1876 ir pavadintas L'Vingstono gimtinės vardu B vra 1070 m nuo j. 1 ir todėl jo klimatas europiečiams pakenčiamas.

Blaps Tenebrionidae šeimos vabalų gentis. Vabalai juodi, pailgo išgaubto kūno. Antenos neilgos, galuose truputį sustorėjusios. Krūtinės skydelis keturkampis, ant-sparniai viršūnėie susiaurėja, antrųjų sparnų nėra. kojos ilgos. Paorasčiausioji rūšis: B. mortisaga L. — vabalas, gvvenąs po akmenimis, namu plyšiuose, rūsiuose. Kūnas 20—30 mm ilgio, juodas, matinis. Labai bailus: iš savo slaptaviečių pasirodo tik naktj.

Blaschke Wilhelm (g. 1885) vokiečiu matematikas ir geometras Nuo 1919 profesorius Hamburgo universitete Jo moksliniai darbai dailiausia liečia diferencinės geometrijos sriti. Jis. išplėtojęs L. Bianchi tyrimo metodus ir pritaikęs vektorine bei tensorine analize, vra vienas iš kūrėjų afi-nogeometrijos, i kuria klasinė geometrija jeina tiktai kaip atskira speciali dalis.. Išsp Kreis und Kugel 1916. Vorlesungen über Differentialgeometrie u. geometrische Grundlagen von Einsteins Relativitätstheorie 1923—1930 Einführung in die Differentialgeometrie 1950, Mathematik u Leben 1952.

Blasco-Tbanez Vicente (1867—1928) isna-nų rašvtoias natūralistas, ispaniškuoiu Zola vadinamas. Pradėjęs nuo savo gimtoio (Valencijos) krašto romanų, paskui perėio prie revoliuciniu, prieš nuosavybe ir bažnyčia nukreiptu romanų. Jaunas būdamas vertėsi žurnalistika, dėl savo respublikoniškos nuotaikos ir veiklos turėjo emigruoti Prancūzijon. 1898—1907 buvo parlamento atstovas; per 30 sykių areštuotas, paskiau ištremtas, emigravo Prancūzijon, Argentinon. čia 1910—1913 mėgino ispanams sudaryti kolonizacijos planą. 1918—1923 gyveno Ispanijoje, 1923 vėl turėjo emigruoti į Paryžių, iš kur rašė pamfletus ir satyras prieš Primo de Rivera ir Alfonsą XIII. Jo apysakos ir romanai: Arroz y tartana 1894, Flor de Mayo 1895. La barraca 1898, Entre na-ranios 1900 (liet. Tarp apelsinu vertė A. Barčius 1938), Canas y barra 1902, El cate-dral 1903, La bodega 1905. La horda 1906, Sangre v arena 1908 (liet Kraujas ir smiltys vertė A. Barčius 1930), Los muertos mandan 1910. Luna Benamor 1912. Corte-sana Sonica 1913, Los argonautas 1914, Los catro iinetes de Apocaliosis 1916, Mare nos-trum 1918 (liet. Mūsų jūra — vertė A. Barčius 1931). Rašytojo kelionė aplink pasaulį (J. Pajaujo vert.) 1938, Lūšna (M. Skynimo vert.) 1937. Be to, parašė I pas. karo istoriją: Historia de la guerra Europea 1922—1927.

C Pitdllet Blasco Ibane7 ^es romans et le roman de sa vie 1991; J. A Balseiro Novelistas espan. modernos 1933.

Blasfemija (gr.) piktžodžiavimas Dievui, bendriau —- nepagarbus religinių dalykų pašiepimas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5277-0=5277 wiki spaudos ženklai).