Puslapis:LE01.djvu/209

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Antonius (Marcus Antonius) (a. 82—30 pr. Kr.) 44 drauge su Cezariu Romos konsulas. Cezariui žuvus, susitaręs su Lepidu tapo Romos viešpačiu. Kovojo su Oktavia-nu, bet 43 susitaikė ir su juo bei Lepidu sudarė antrąjį triumviratą. Ties Filipais Makedonijoje kartu su Oktavianu 42 sumušė Bruto ir Kassijaus vadovaujamą respublikonų kariuomenę. Pašalino Lepidą ir su Oktavianu pasidalijo imperiją taip, kad Ok-tavianas įsigalėjo vakaruose, o A. gavo valdyti rytus. Rėmėsi Egiptu ir 36 vedė Egipto karalienę Kleopatrą. Su partiečiais karą pralaimėjo. 37 triumviratas buvo atnaujintas, bet triumvirai greit visai susivaidijo. 31 Oktavianas sumušė A. laivyną ir kariuomene ties Actiumu, ir A. nusižudė Aleksandrijoje.

R. Gyme The Roman Revolution 1939.

Antonovič 1) Vladimiras (1834—1908) istorikas, ukrainiečių veikėjas. 1860 baigė Kijevo umiv. Su Dragomanovu, Efimenko ir kt. buvo vienas ukrainiečių Hro-mados steigėjų. Nuo 1870 Kijevo univ. dėstė Lietuvos ir Ukrainos istoriją. 1878 už disertaciją Očerk istorii Vėl. Kn. Litovs-kagio gavo dr. laipsnį. Archeologas ir tautosakininkas. Be minėtos disertacijos 'išsp.: Izsledovanie o krestjanach 1870, Kijev v XIV—XVI st. 1882, Monografii po istorii Zapadnoj i Jugo-Zapadnoj Rossii 1885 (iš čia liet. vertimas — Vytenis ir Gediminas 1921), su K. Kozlovskiu 1868 išl. Gramoty Velikich Kniazej Litovskich (1390—1569) ir kt.

2) Dimitras (g. 1877) Vladimiro sūnus, vienas ukrainiečių revoliucinės partijos RUP steigėjų, po I Pasaulinio karo buvo Ukrainos Centrinės Rados narys ir ministeris. Emigravęs į Vakarus, buvo Prahos ukrainiečių univ. rektorius.

Antpilas ant kelio užpiltas rupaus žvyro arba skaldos balastas.

Antracenas Ch Bįo aromatinis angliavandenilis, gaunamas iš akmens anglies deguto, žaliava dažams gaminti.

Antrachinonas gaunamas oksidinant antraceną. Svarbus pagrindas A. dažų grupei, pvz. alizarinui, purpurinui, aliza-rinomėliui ir kt.

Antracitas geriausios kokybės akmens anglis, turinti 94—98% grynos anglies. Degdamas duoda 8500 kai. šilimos. A. kilęs iš minkštosios anglies, veikiant aukštai temperatūrai ir dideliam slėgiui. JAV didžiausi A. ištekliai yra r. Pennsylvanijoj, kur jų bendras plotas apima a. 1000 km2 su svarbiausiais kasyklų centrais Wilkes Barre, Scrantone, Hazletone, Pottsvillėje. Europoje didžiausi ištekliai r. Ukrainoje (Donieco baseinas), Anglijoje Wallese, Belgijoje ir Prancūzijoje. Didžiausi pasaulyje A. ištekliai yra Kinų šansi provincijoje, kur Richthofeno apskaičiavimu yra A. 630 milijardų t.

Antraeilis geologinis periodas ž. Mezozo-inis periodas.

Antrakolitinis periodas geologijoje vartojamas terminas sujungtiems į vieną anglies (karbono) ir permės periodams pažymėti.

Antrakonkreniški šaltiniai tokie, kurių vandenyje yra angliarūgšties.

Antraktas (pr.) protarpis tarp dviejų teatrinės pjesės veiksmų. Pradžioje A. buvo įvesti tam, kad aktoriai pasilsėtų. Antikos graikai nei A., nei atskirų pjesės veiksmų nežinojo. Pjesės dalijimą į penk'ius veiksmus įvedė romėnai. .Naujaisiais laikais protarpiu tarp dviejų veiksmų buvo atliekami muzikos numeriai bei tam tikra vaidyba — intermedijos. Dabar dramaturgai vartoja veiksmų protarpį sustiprinti žiūrovų susidomėjimui pjesę, nutraukdami veiksmą įdomioje vietoje, kad žiūrovai, belaukdami kito akto, spėliotų, koks bus to ar kito scenoje parodyto personažo likimas.

Antranilinė rūgštis O-amino benzoinė rūgštis, indigo sintezės tarpinis produktas. A. gaunama oksidinant naftaliną ligi ftalio rūgšties, iš kurios gaminama A.

Antras artilerijos pulkas buvo sudarytas iš dviejų antrosios artilerijos divizijos baterijų. Pavadintas A. A. P. 1921 VIII 9. ž. Lietuvos kariuomenė.

Antrasis internacionalas ž. Internacionalas.

Antras pėst. D. L. K. Algirdo pulkas pradėtas steigti 1918 XII 5 . A. P. D. L. K. Algirdo pulko vardą gavo 1919 XII 5. Ž. Lietuvos kariuomenė.

Antras ulonų D. L. K. Birutės pulkas įst. 1920 X 30. ž. Lietuvos kariuomenė.

Antrepreneris (pr.) asmuo, nuomojąs teatro rūmus arba organizuojąs bei išlaikąs teatro aktorių trupę, vedąs visus teatro reikalus.

Antrepriza (pr.) antreprenerio vadovaujamas reikalas.

Antrim Airijos plokštikalnė, susidariusi iš eoceno bazalto. Joje yra didžiulis ežeras Lough Neagh, turįs 396 km2 ploto. A. iškasama akmens anglies ir druskos.

Antrininkas žinomas jau XVII a. Lietuvos žemės ūkyje darbininkas, ateinąs į darbą antruoju, svarbiausio darbininko padėjėjas.

Antropobiologija (gr.) mokslas apie žmonijos gyvybinius reiškinius bei jų priežastis.

Antropocentrizmas teocentrizmo priešprieša, bendras vardas tai naujaisiais amžiais filosofijoje ir Visam gyvenime iškilu-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4928-6=4922 wiki spaudos ženklai).