Puslapis:LE01.djvu/241

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

cheol. sjezda v Vilne 1895 ir 1897. Kongreso proga Pokrovskij atliko eilę kasinėjimų r. Lietuvoje, išleido Vilniaus muzėjaus katalogą ir sudarė Vilniaus, Gardino bei Kauno gub._archeologinius žemėlapius. Vietiniai Lietuvos praeities tyrinėtojai politiniais sumetimais kongreso darbuose nedalyvavo. Abiejuose Rygos kongresuose buvo paliesti ir Lietuvos proistorės ir istorijos klausimai. Lietuviai aktyviai dalyvavo II Pabaltijo A. K. Rygoje 1930, I Tarpt, pro'istorinių ir protioistorinių mokslų kongrese Londone 1934, Tarptautiniam A. K. Osloje 1936, IV Vokiečių archeologų suvažiavime Elbinge 1937.

J. Puzinas Voi’geschichtsforschung und Nationalbewusstsein in Litauen 1935; Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum 1931.

Archeozoinė formacija ž. Algonkiumas.

Archermos VI a. pr. Kr. graikų skulptorius iš Chiioso, pagarsėjęs ypač sparnuotos nugalėjimo deivės Nike statula, kur jis pirmas graikuose atvaizdavo bėgančią moterį; tai pastūmėjo graikų skulptūrą nauja vaga.

Archetipas (gr.) Platono terminas, lie-tuvinamas pirmavaizdžiu, idealinis vaizdas, kuriuo seka tikrovėje esantieji daiktai.

Archetti Jonas Andrius (1731—XVIII a. pabaigoje) 1776—1783 popiežiaus nuncijus Lietuvai ir Lenkijai, 1783—1784 pirmasis nuncijus Rusijai, suorganizavęs Mohilevo arkivyskupiją su arkivyskupu S. Siestrzen-cevičiumi. 1784 paskirtas kardinolu. 1785 Bononijos legatas.

Archiatras (gr.) seniau taip buvo vad. vyriausios valdžios ir valdovų gydytojai.

Archibald Raymond Clare (g.1875) JAV matematikas. Nuo 1908 Browno univ. prof. Išsp. Euclid’s Book on Divisions with a Restoration 1915, Bibliography of Egyptian Mathematics 1927—1928. American Mathematical Monthly red.

Archibuteo lagopus ž. Suopis tubuotas.

Archichembalo 1555 italo Vicentino sukonstruotas klavišinis muzikos instrumentas, kuris tačiau dėl sunkios aplikatūros neprigijo.

Archichlamydeae paprastu apyžiedžiu arba be taurelės ir be vainikėlio dviskllčių augalų grupė, čia priklauso šeimos: Betu-laceae, Fagaceae, Euphorbiaceae, Mora-ceae, Urticaceae, Ulmaceae, Cannaceae ir kt.

Archidamos keli Spartos karaliai, kurių žymesnieji: 1) A. II, valdęs 469—427 pr. Kr., 431 pradėjęs Peloponeso karą.

2) A. III, valdęs 361—338 pr. Kr., įveikęs arkadiečius ir argiviečius, 362 apgynęs Spartą prieš Epaminondą.

Archidiakonas ž. Arkidiakonas. Archigen.es II a. Kr. g. Romos chirurgas iš Sirakūzų. Išliko jo reikšmingų raštų fragmentai.

Archias Aulus Licinius I a. pr. Kr. graikų poetas, antiochietis. Apdainavo Kimbrų karą ir Cicerono konsulatą.

Archilochos iš Paros VII a. pr. Kr. graikų lyrikas, asmeninės subjektyvinės lyrikos pradininkas. Jo lyrika pilna kartėlio, kandanti priešus 'ir draugus. Antikos eilių metro ir strofų kūrėjas.

Arcihimandritas graikų bažnyčioje inuo V la. vienuolyno, vėliau ir kelių vienuolynų vyresnysis. Nuo VII a. paplitęs ir Vakaruose, stačiatikių bžn. taikomas prelatams, dargi arkivyskupams.

Archimedas (a. 287 Sirakūzuose Sicilijoje — 212 pr. Kr.) klasikinės senovės matematikas, mechanikas ir fizikas. A. nusakė ir matematiškai įrodė pagrindinius mechanikos dėsnius apie svirtis, skridinius ir kai kurias kitas pagrindines mašinas.

Teoriją jis iliustravo pavyzdžiais, padirbdinęs daug prietaisų gimtajam miestui ginti nuo 214—212 pr. Kr. jį apgulusių romėnų. Romėnams miestą paėmus, romėnų kareivių buvo nužudytas. Fizikos srityje nusakė jo vardu pavadintą A. pradą, tyrinėjo šviesos atspindžio reiškinius ir iš daugelio veidrodžių buvo sukonstruavęs vieną sudėtingą įgaubt'inį veidrodį, kuriuo galėjęs sukaupti daug saulės spindulių ir tuo būdu iš toli uždegdavęs romėnų laivus. Genialus geometras: tyrinėjo apskritimo ilgį, dideliu griežtumu išreiškė jo santykį su skersmeniu (skaičius išreikštas graikų raide pi) ir rado paprasčiausią artutinę jo reikšmę 22/7. Gavo formulas cilindro (ritinio), kūgio ir rutulio tūriams, paviršiams ir jų santykiams reikšti; rado parabolės segmento (nuopiovos) plotą, pavartodamas slapta forma net begalinių mažybių skaičiavimo metodą, kuris matematikų buvo atgaivintas tik po pusantro tūkstančio metų. Tomis priemonėmis jis rado konoidų tūrius; giliai išmgrinėjo jo vardu pavadintą spiralę. Buvo suplanavęs skaičiavimo reformą, kad nedaugeliu ženklų būtų galima išreikšti didžiausius skaičius. Daugumas jo panašytų veikalų išliko ir vėliau būvio išleista graikų ir lotynų kalbomis (Archimedis Opera omnia 1910—1915).

Archimedo indas cilindrinis indas, į kurį sandariai įdedamas ištisinis cilinderis.

Archimedas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4821-0=4821 wiki spaudos ženklai).