Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/302

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Z. Blothno, J. Hopneris, A. Rodunionis-Ro-donius. Rasta reikalinga būtinai ją išleisti, ir 1591 ji buvo išspausdinta.

Artotiritai (gr.) II a. Kr. g. montanistų krypties atžala, eucharistijai vartojusi duoną ir sūrj.

Artsen (Aertsen) Petras (a. 1508—1573), vadinamas „de lange Pier”, olandų tapytojas, realistas, palikęs daug grynai „virtuvinių” paveikslų.

Artur (Arthur) VI a. gyvenęs pusiau mitinis Anglijos didvyris, silūrų vadas, kovojęs prieš anglo-saksus. Mirė a. 537—542. ¡Nors kova ir buvo nesėkminga, bet išliko žmonių atmiintyje ir perėjo j bardų dainas ir padavimus, kur jis išaugo dideliu valdovu. Iš jo aplinkumos išaugo apskritojo stalo legendos.

J. A. Bruce The Evolution of Arthurian Romance 1P23.

Artus Louis (g. 1870) prancūzų rašytojas. išsp. komediią Coeur de moineau 1905, romanus: La maison du Fou 1918, La maison du Sage 1920, Paix sur la terre ir kt.

Artusi Giovanni XVI a. Italijos muzikos teoretikas, Bolonijos St. Salvatore bžn. kanauninkas, 1589 veikale L’arte del contra-ppunto pirmas išdėstęs kontrapunkto teoriją, o 1600 Delle imperfeziani della moderną musica aprašęs visus jo laikų muzikos instrumentus.

Aruakai, aravakai, P. Amerikos senovėje labai išplitusi indėnų giminė. Dar Kolumbo laikais jų buvo ir Antilų salose, bet iš ten juos j kontinentą išstūmė karaibai, ir tik nedidelis jų skaičius liko Britanijos ir Olandijos Gvijanoje. A. giminei priklauso: aravakai, atorai, banivai ir daug kitų indėnų giminių.

Aruba P. Amerikos pakraščių sala Kara-ibų jūroje, nuo 1634 priklausanti olandams. 179 km2 ploto, 52.000 gyv. (1952), daugiausia indėnų. Didelės naftos rafineri-jos. Iš A. išvežama ir fosfatų.

Arumaa Peet (g. 1900) estų kalbininkas, nuo 1934 Tartu univ. e. o. prof. Po 1944 išsikėlė į Švediją. Geras lietuvių kalbos žinovas, toje srityje išsp. Litauische Mund-artliche Texte aus der Witnaer Gegend 1930,Untersuchunge.n zu der Geschichte d. litauischen Personalpronomina 1933, Sur l’histoire des adjectifs en-u en baltoslave 1949 'ir kt. Bendradarbiavo Lietuviškoje Enciklopedijoje, kuriai suredagavo ir išvertė straipsnius apie Estiją.

Aruncus Silvester Kostel Rosaceae šeimos ilgamečiai graž’iažiedžiai šiaurės kraštų augalai, tinką auginti soduose. Ligi 1% m aukščio, šviesiai geltonais žiedais. Atmainos var. Kamtschatica, var. Plumosa, var. Kneifii.

Arundel Thomas Howard (1586 — 1646) Norfolko hercogas, išgarsėjęs Graikijos se- novės mano paminklų rinkėjas. 1849 įsikūrusi jo vardo draugija leidžia meno istorijos monografijas ir kt.

Arundtis de Arundis vienas seniausiųjų Italijos spaustuvininkų, XV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje turėjęs spaustuvę Brescioj.

Aruodas dažniausiai klėtyje iš lentų ar nestorų rąstų padarytas užtvaras javams pilti. Tuo vardu pažįstamas daugiausia aukštaičiams, žemaičiu tarmėse A. vietoje vartojama m i e g a. Iš lietuvių kalbos yra gudų ir sulenkėjusių vilniečių pasiskolintas a r u d — javinė dėžė klėtyje. K. B(ū-ga) Kalba ir senovė p. 72) tai kildina iš baltų aru —javai ir gretina su pr. a r r i e .n, lot. a r v u m dirva.

Aruodų kalnas Utenos ans., netoli nuo Anykščių, prie kelio į Skiemonis. Randama senovės žalvario gadynės papuošalų liekanų.

Aruru asiriečių deivė, kurios vardas randamas jau šumerų tekstuose.

Aruvini deš. Kongo unės intakas 1300 km ilgio. 1887 jį ištyrė Stanley ligi Alberto ežero.

Arvales fratres senovės romėnų tikybinė žemės ūkio korporacija. Ją sudarydavo 12 žynių tam tikru nustatytu laiku atliekančių su žemės ūkiu susijusias tikybines apeigas. Išliko ir jų giedamos giesmės tekstas, laikomas seniausiuoju romėnų literatūros paminklu.

Arvernai gyvenusi senovės Galijoje, dabar Auvergne, keltų tautelė, žinoma dar VII a. pr. Kr. Nors 121 pr. Kr. ir sumušti romėnų, išsilaikė nepriklausomi. Vėliau, padedami germanų su Ariovistu, ilgai priešinosi Cezariui ir 53—52 pr. Kr. Vercinge-torikso vadovaujami vos neišvijo romėnų iš Galijos, bet paskiau buvo nugalėti. Miestai Gergovia ir Nemetum (Augusto-metum) — dabar Clermont.

Arvika Švedijos mst. į š. nuo Venerio ež. 15.000 gyv. žymi geležies pramonė.

Arvista Ukmergės aps., Siesikų ir Pagirių vi. upelis, Obelies (Nevėžio) kair. intakas. 12,0 km ilgio. Kanalizuotas. Baseino plotas 24 km2.

Arvistavas Kėdainių aps. ir vi. vietovė, 6—7 km nuo Kėdainių. 1378 kryžiuočiai buvo sugriovę A. pilį.

Arx Cezaris (1895—1949) šveicarų rašytojas, dramaturgas, režisierius. Išsp. Der Verrat von Novara 1934, Ereikampf 1936, Das Bundesfeierfestspiel 1941, Christo 1947 ir kt.

Arzamas Rusijos mst. Nižnij Naugarado srityje. A. 25.000 gyv. (1946). 1802—1861 čia veikė tapybos mokykla, kuri aprūpindavo šventųjų paveikslais (ikonomis) daugumą Rusijos .cerkvių.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5034-0=5034 wiki spaudos ženklai).