Puslapis:LE01.djvu/308

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Asiatosaurus dinosaurų ba'isiadriežių būrio išmiręs milžiniškas gyvulys, užtiktas 1928 amerikiečių ekspedicijos Mongolijoje. Jis buvo artimas užtiktiems Europoje, A-merikoje ir Afrikoje tų pačių sauropodų driežiakojų milžinams: Diplodocus, Brontosaurus, Camarosaurus ir kt. Dėl kai kurių skirtumai nuo jų šis Mongolijos dinosaurų atstovas buvo pavadintas Asiatosauru. šiai grupei priklausę išmirusio gyvulių pasaulio milžinai gyveno juros ir kreidos laikotarpiuose. Jie visi buvo 20, 30 ir daugiau m ilgio. Bet jų skeletas buvo palyginti lengvas. Kojos stambios, penkiapirštės. Kaklas ilgas, uodega tokio ilgumo, kaip visas kūnas. Galva mažutė, mažesnė už kaklo stuburo narelius. Tai buvo daugiau ar mažiau amfibiškai gyveną ropliai. Maitinosi augalais, iš dalies gal ir žuvimis. Asibiliaeija (pr.) kalbotyroje vadina sprogstamojo priebalsio sujungimą su pučiamuoju, pvz. ačaiža išatčaiža, auc karys iš autskarys (autas + skara).

Asida (Asaitis) ež. ties Zarasais. Pagal K. Būgą A. ež. vad. Ezarasaičiu.

Asieniai bulgarų carų dinastija, įk. 1196 žuvusio Petro ir 1197 žuvusio Jono A. Jie organizavo sukilimą prieš graikus ir juos išvijo iš Bulgarijos. Valstybės sienas praplėtė jų trečias brolis K a 1 o j a n (valdęs 1197—1207), sėkmingai kariavęs su Bizantija ir prijungęs Makedoniją. Jono A. sūnus Jonas II (valdė 1218—1241) taikia politika ir diplomatija nuramino kraštą viduje. 1230 IV ties Klokotnica sumušė Epiro despotą Teodorą, užėmė Epirą, Ad-rianopolį, Makedoniją, dabartinę Albaniją, net mėgino ir Konstantinopolį imti. Prie jo įpėdinių valstybė pradėjo smukti. Paskutinis A. J o n a s III 1280 pabėgo pas graikus.

Asignacijos popieriniai pinigai, 1769 Rusijoje išleisti. Prieš tai ten buvo apyvartoje vien variniai pinigai, nepatogūs vartoti, nes pvz. 16 rublių variu svėrė vieną pūdą. A. apyvarton įvesti, Maskvoje ir Petrapilyje buvo įst. specialūs bankai, kuriuose buvo sudėta po % milijono varinių pinigų, skirtų išimtinai keisti A. Apyvartoje A. ėjo lygiomis su monetomis, nors privalomo kurso neturėjo. Bankai čia vaidino vien pinigų keitimo įmonių vaidmenį. Vėliau dėl karų susidarius finansiniams sunkumams, A. kursas nukrito. Karo su Turkija laikais. A. emisija buvo smarkiai padidinta, ir jau 1811 A. apyvartoje buvo per 500 mil. rublių. Tuojau po 1786 buvo sustabdytas A. keitimas į sidabrą, o a. 1802 ir į varį. 1812 buvo nustatytas priverstinis A. kursas, ir nuo to laiko jos virto popieriniais pinigais. Paskui A. leidimas vis didėjo, o jų kursas vis krito — 1815 A. rublis jau tekaštavo 35 kap. sidabru. 1839—-1843 pinigų reforma A. pakeitė kredito bilietais, kursu 1 kredito rublis lygus 3 rub. 50 kap. A. Lietuvoje rusų A. pasirodė jau nuo 1794 XII 4.

Asignatos Didž. Prancūzų revoliucijos laikais įvesti popieriniai pinigai, buvę apyvartoje 1789—1796. Pirmosios A. buvo išleistos 1789 XII 21 dekretu ir joms padengti buvo paskirtos konfiskuotos bažnyčių ir karaliaus žemės. Jos buvusios valstybės procentinės obligacijos, duodančios jų turėtojams 5%. Amortizacija buvo numatyta .nuo 1 ligi 5 metų. 1790 IV 17 jos buvo pakeistos 3% obligacijomis, privalomomis priimti ir privačioje apyvartoje. Tais pačiais metais jos buvo paverstos be-procentiniais valstybės pasižadėjimais privalomai nustatytu kursu. Tuo būdu A. virto tikrais popieriniais pinigais. Augant A. emisijai ir pasirodžus ir falsifikuotoms A., jų kursas nukrito. 1791 VI 1 jų buvo apyvartoje už 912 mil. livrų, o 1796 IX 7 jau už 45.579 mil. A. kursas krito beveik 640 kartų. Pagaliau 1796 II 19 jos buvo paskelbtos negaliojančiomis ir buvo išmainomos į naujus popierinius pinigus — man-dats territorier. A. turėtojai galėjo už 30 fr. gauti 1 fr. mandatais. 1797 V 21 dekretu buvo paskelbtos visai negaliojančios ir nebekeičiamos.

Lietuvoje 1794 sukilimo laikais buvo irgi išleistos A., bet sukilimą inumalšinus, jos tuojau nustojo vertės. Jos buvo vad. 'iždo bilietais (Bilet skarbowy).

E. Harris The Assignats 1930.

Asilas priklauso prie arklių grupės, bet už arklį mažesnis. A. yra dviejų tipų — Afrikos ir Azijos. Afrikos A. pilkos spalvos, kiek didesnis, dviejų rūšių — Nubijos A. su juosta per nugarą, ruožais ant keteros ir be ruožų ant kojų, ir Somali A. sunkaus tipo, su ruožais ant kojų, be ruožų ant nugaros. Naminis A. yra kilęs iš Nubijos. A. yra šiltesnio klimato gyvulys. Vid. Europos klimate jis išsigimsta. Europoje naminiai A. pasirodė Viduržemio jūros salose jau Mikėnų kultūros laikais. Iš ten, tarpininkaujant finikiečiams ir egip-

Asiatosaurus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4819-0=4819 wiki spaudos ženklai).