Puslapis:LE01.djvu/36

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas
Pijus Adomavičius

5) Pijus (g. 1888) baigė Vilniaus muzikos mokyklą, mokėsi Petrapilio konservatorijoj, 1920 — 1924 vedė Kaune Dainos chorą. Dirbo Kauno Valstybės Teatre, ėjo operos direktoriaus ir teatro reikalų vedėjo pareigas. Nuo 1926 teatro administratorius. Yra parašęs ir harmonizavęs liaudies dainų; 1937 Muzikų draugijos dainų konkurse laimėjo premiją už trijų liaudies dainų harmonizavimą.

Vladas Adomavičius

6) Vladas (g. 1906 XII 20) kompozitorius, violončelistas, dipl. inž. architektas. Baigęs gimn., 1926—1936 studijavo Kauno Konservatorijoj. 1941 baigė VDU Statybos fak. Bendradarbiavo liet. periodinėj spaudoj Neprikl. Lietuvoj, tremty Vokietijoj, JAV architektūros, urbanistikos, muzikos, dailės ir visuomenės klausimais. A. slapyvardžiai : Vl. Adonis, Adomas Vyčius, A. Nendrė, V. Adomus, Vigilis, K. K. Suprojektavo Alytaus bažnyčią ir kt. Hanau lietuvių stovykloje prisidėjo prie Dainavos choro suorganizavimo. Yra sukūręs simfoninę poemą Šviesa ir šešėliai, sonatą violončelei, kvintetą, 12 džiaugsmo ir liūdesio dainų violončelei, mišias ir kt. JAV, Athol, Mass. jo atgaivinto Aušros choro vadovas.

V. Adomavičiūtė

Adomavičiūtė Veronika (1910 — 1950 Worcestery, Mass). Baigė Aušros mergaičių gimn. Kaune. VDU studijavo teisę, vėliau biologiją. Tuo pačiu metu mokėsi baleto studijoj. 1930 įstojo į Lietuvos Valstybinio Teatro baletą. Teatre dirbo iki 1944, kaip šokėja solistė dalyvaudama visuose didesniuose baleto pastatymuose, Lietuvos baleto gastrolėse Londone ir Monte Carlo. Tremty 1944 — 1949 dalyvavo eilėje koncertų ir Delibo Kopelijos pastatyme Augsburge.

Adomėnas Vincas (g. 1907) rašytojas. Studijavo VDU hum. mokslų fakultete, baigė Akad. Teatro Studiją. 1941 — 1944 Vaidilos teatro aktorius Vilniuje. Tuo pačiu metu parašė keletą draminio žanro veikalų. 1943 A. komedija Svetimos plunksnos buvo pastatyta Vaidilos teatre Vilniuje, vėliau buvo vaidinama Vokietijoe ir Chicagoje, JAV. A. drama Baltoji obelėlė, vaizduojanti knygnešių gyvenimą, 1944 parodyta Vilniaus Vaidilos scenoj. A. rašė ir radijo vaidinimus.

Adominė Panevėžio aps. Šimonių vl. bažnytkaimis. Bažnyčia statyta 1921.

Adomo Adata (Yucca filamentosa) Yucca genties augalas, mėgstąs smėlio dirvą, išplitęs JAV nuo Marylando ligi Louisianos.

Adomo galva didelis naktinis drugys (Acherontia atropos L.). Iš sfinksų (Sphingidae) šeimos, ištiestais sparnais apie 12 cm platumo. Kenkia bitininkystei. Šitų drugių vikšrai minta bulvių lapais, bet nėra žalingi.

Adomo obuolys (Pomum Adami), iškilusi skydinės kremzlės dalis priešakinėj gerklės daly. Šis visose Europos kalbose pažįstamas pavadinimas yra remiamas tuo liaudies tikėjimu, kad kalbamoji iškyla esanti ne kas kita, kaip Adomo dausoj (rojuj) valgyto ir jo įgerkly įstrigusio uždrausto vaisiaus (obuolio) gabalas.

Adomo Viršūnė, Adams Peack, ceiloniečių Samanhela, Ceilono salos kalnas, 2240 m aukštumo.

Adonis

Adonis semitiškos kilmės gamtos dievaitis. Stebuklingai gražų jaunuolį pamilo Afroditė. Laukinis šernas sužeidė Adonį medžioklėj; jam mirus, Afroditė išprašė iš Dzeuso, kad jam būtų leista tam tikrą metų dalį grįžti iš požemių pasaulio į žemę. Tokiu būdu gražuolio dievaičio likimas susijęs su kasmet atgyjančios gamtos gyvenimu.

Adonis pavasarinis (Adonis Vernalis L.) vaistinis augalas, priklauso vėdrinių (Ranunculaceae) šeimai. Savaime auga Europoje ir kai kur vidur. Rusijoje. Lietuvoje auginamas lengvoje, derlingoje, sausoje, kalkingoje žemėje. Visas augalas yra gana nuodingas, jo viršūnėlės ir lapai vartojami širdies vaistams gaminti. Vaistinėse A. žaliava vadinama Herbą Adonidis vernalis.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Aurimas Rapečka – autorius – 100% (+4140-0=4140 wiki spaudos ženklai).