Puslapis:LE01.djvu/386

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Hélène 1935, Le second Empire 1938, La Révolution française 1943 ir kt.

Aubry-Lecomte Hiacinte Louis Victor Jean (1797—1858) prancūzų raižytojas, padaręs Rafaelio šv. šeimynos, Leonardo da Vinci Monnos Lisos ir daug kitų raižinių.

Auburn 1) JAV New Yorko vist. mst. 37.000 gyv. (1950). žemės ūkio mašinų, medvilnės, vilnonių ir šilko audinių pramonė.

2) JAV Maine vist. mst. 23.000 gyv. (1950) prie Adroscoggin upės krioklių. Batų ir baldų pramonė. Yra lietuvių kolonija su LRKSA 26 kuopa.

3) JAV Illinoiso vist. nedidelis mstl., apie 2000 gyv. (1950), kurių tarpe nemaža lietuvių. Jie turi čia SLA 27 kuopą.

Auburno tylėjimo sistema 1820 įvesta New Yorko vist. Auburno mst. kalėjime, kuria kaliniams buvo draudžiama, dirbant bendrą darbą, savitarpyje susisiekti ir kalbėti. Iš čia ji buvo vėliau ta!koma ir daugelyje Europos kalėjimų, nors kitos kalė-j mo sistemos ją vėliau nurteibė.

A. U. C. sutrumpinimas senovės romėnų laiko pažymėjimo Ab urbė condita (anno urbis conditae) — nuo miesto (Romos) įkūrimo.

Auce 1) (Vecauce) Latvijos mst. Jelgavos (seniau Tukumo) aps. 2655 gyv. (prieš II Bas. karą), kurių 11% lietuvių.

2) Jelgavos aps. ež., 3 km ilgio, 2 km pločio (Lielauce).

3) Kuržemės, Dobelės aps. upė, švėtės (Lielupės) kairysis intakas, 78,2 km ilgio. Intakai: Sudrabenė, Govainis, Grazankis. Baseino plotas 348 km2.

Auceps (lot.) vidurinių pmžių karalių ir kunigaikščių dvarų paukštminkas paukščių medžioklei prižiūrėti. Tokie pareigūnai buvo ir Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių dvare.

Auch Prancūzijos Gers dep. mst. 13.000 gyv. Senovėje Elimberrum—Elimberis, paskiau Augusta Auseorum, Cezario laikais svarbiausias auskų provincijos mst. 1489 katedra. Audyklos ir vyno prekyba.

Aucher (1772-1854) armėnų kalbininkas, mechitaristas, 1812—1817 išleidęs prancūzų-armėnų ir 1821 — 1825 anglų-armėnų kalbų žodynus.

Auchinleck Claude John Eyre (g. 1884) nuo 1946 britų feldmaršalas, 1940 organizavęs Anglijos gynybą, karo vadas, 1941 Libijoje, 1942 Egipte, 1942—1947 Indijoje ir Pakistane.

Auchterderran r. Škotijos mst. į š. nuo Edinburgho. 20.000 gyv. Geležies pramonė.

Auclten ž. Aukaimis.

Auckland Naujosios Zelandijos miestas

310.000 gyv. (1952). N. Zelandijos pramonės centras ir uostas. Įk. 1841. Aukštoji prekybos ir kalnų inžinerijos mokykla. Maori etnografijos muzėjus, opera, Medžio ir geležies pramonė, vilnos verpyklos. Nuo 1949—1950 čia yra įsikūrę ir ap'ie 100 lietuvių, priklausančių Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruomenei. Jie turi A. ir lietuvišką sekmadienio mokyklą su lietuvių biblioteka.

Auckland Will'iam Eden (1744 — 1814) anglų politinis veikėjas, 1780—1782 valstybės sekretorius prie Indija.-: vicekaraliaus. 1786 atstovas Paryžiuje, 1788 Madride, 1789 Haagoje.

Aueldamlo salynas į pietų vakarus nuo N. Zelandijos. Plotas 852 km2. Atrastas 1806. Negyvenamas. Pingvinų, banginių ir ruonių medžioklės bazė.

Au contraire (pr.) atvirkščiai, priešingai.

Au courant (pr.) būti kuriuo klausimu gerai susipažinusiam.

Auctio 1) romėnų teisėje viešasis pardavimas iš varžytinių. Iš čia ta pačia prasme šis terminas pateko ir į kitas kalbas. Lietuvos XVII—XVIII a. aktuose minima auk-cija.

2) XVII a. Lietuvos muito pakėlimas, ypač A. subsidiorum, kuris 1629 buvo nustatytas dvejiems metams, bet dar ir 1661 buvo imamas už siunčiamas į užsienį prekes.

Aucuba Japónica Thumb. Cornaceae šeimos kambarinis augalas iš Japonijos. Yra daug margalapių rūšių. Tinka šaltų kambarių kultūrai. Dauginamas sėklomis 'ir augliais.

Audace (it.) muzikos terminas—drąsiai.

Audaces fortuna iuvat Vergilijaus Ene-idos plačiai prigijęs posakis: drąsiems padeda laimė. Analoginiai posakiai Cicerono: Fortes fortuna adiuvat., Ovidiaus Meta-morphosų: Audentes deus ipse iuvat.

Audaeus, Audius, Udo (m. 370 Kr. g.) Mesopotamijoje veikęs, paskiau Skitijoje, tarp gotų, vad. audėjų krikščionių atskalos kūrėjas. Audėjai šventė Velykas tą pat dieną, kaip ir žydai, pripažindavo Dievui žmogaus išvaizdą, nelaikė Dievo vandens, ugnies, tamsos ir kt. kūrėju. Audėjų atskala išnyko V a.

Audė p. Prancūzijos upė, tekanti iš r. Pirėnų kalnų. Įteka Liono įlankon. 223 km ilgio. Baseino plotas 4251 km2.

Audebert Jean Baptist (1759 — 1800) prancūzų gamtininkas ir tapytojas, iliustravęs Olivier’o Histoire des insects ir 1800 išsp. Histoire naturell des signes, des ma-kis et des galéopitheques ir 1802 Histoire des colibr'is.

Audėjų cechai jungiančios įvairių rūšių audėjus amatininkų organizacijos. Lietuvoje jau XV a. susidarė milo A. cechas, kuris ausdavo daugiausia iš užsienio atvežamas vilnas. 1697 jis susiliejo su odininkų cechu. 1579 Vilniuje buvo įst. drobės cechas, kuris versdamasis vietiniais linais

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5034-0=5034 wiki spaudos ženklai).