Puslapis:LE01.djvu/50

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis buvo peržiūrėtas

Lev.). Pasireiškia dažniausiai po uogų rinkimo, ir todėl nepavojinga. A. rūdys (Puccinia caricis Reb.) pasirodo anksti pavasarį, iš pradžios ant lapų, vėliau ant uogų. Ligos kaltininkas grybelis Alternaria Grossulariae. Jis galima išnaikinti purškimais.

Agravacija (lot. aggravare — didinti sunkumą) reiškinių ypač susirgimų įsivaizduotas padidinimas. Terminas A. pasitaiko teismo, draudimo, karo sanitarinėje praktikoje ir psichiatrijoje.

Agregatas (lot.) 1) gabalas mineralo, pasigaminusio iš netaisyklingai supainiotų atskirų kristalų, kurių taisyklinga forma matoma tik pro mikroskopą.

2) Sankaupa, skirtingų dalykų sujungimas be vidinės vienybės. Agregavimas — jungimo, sukaupimo procesas.

Agrell Sigurdas (1881—1937) švedų kalbininkas, tyrinėjęs ir lietuvių kalbos klausimus. 1919 išsp. Baltoslavische Lautstudien ir kt.

Agresija užpuolimas, tačiau tai yra tik viena iš A. formų. A. problema iškilo įvedus į Tautų Sąjungos paktą bendrų garantijų ir bendrų sankcijų principą. Kad būtų suteikta pagalba A. aukai visų pirma reikėjo nustatyti, kas yra agresorius. Iki 1933 buvo bandoma nustatyti šios sąvokos apibrėžimą išeinant daugiau iš kiekvieno atvejo subjektyvinių aplinkybių. Po 1933 subjektyvinė koncepcija pakeista objektyvine. A. apibrėžimas buvo suformuluotas T. S. ginklavimosi sumažinimo ir apribojimo konferencijos komisijos. Jis buvo priimtas visoje eilėje tarptautinių sutarčių, o taip pat ir Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 1933 XII 14 sutartyje užpuolimo sąvokai apibrėžti. Pagal šios sutarties 2 str. nuostatus užpuolike valstybe bus pripažinta ta, kuri padarys vieną iš sekančių veiksmų: 1. paskelbs karą kitai valstybei; 2. įsibraus ginkluotomis jėgomis, net ir karo nepaskelbusi į kitos valstybės teritoriją; 3. užpuls savo žemyno, jūrų ar oro jėgomis, net ir karo nepaskelbusi, kitos valstybės teritoriją, laivus arba lėktuvus; 4. paskelbs jūrų blokadą prieš kitos valstybės pakrantes arba uostus; 5. parems ginkluotus būrius, kurie susiformavę jos teritorijoje, bus užpuolę kitos valstybės teritoriją, arba atsisakys, nepaisant užpultosios valstybės reikalavimų, imtis savo teritorijoje visų jos galioje esančių priemonių iš minėtųjų būrių visokiai paramai arba globai atimti. Jokiu politinio, karinio, ekonominio arba kitokio pobūdžio samprotavimu nebus galima pagrįsti ir pateisinti užpuolimo. Priede net smulkiai ir konkrečiai išvardinti visi tokio galimo pateisinimo valstybės vidaus padėties arba valstybės elgesio tarptautinėje plotmėje atvejai.

Agresinai bakterijų pagaminta medžiaga, kuri trukdo organizmo gynimąsi, sergant limpamomis ligomis.

Agricola Gnaeus Julius (40—93 Kr. g.) romėnų valstybės ir visuomenės veikėjas. 77—85 vyriausias romėnų kariuomenės vadas Britanijoje, kurią beveik visą nugalėjo. Jo biografiją parašė Tacitas.

Agricola 1) Rudolfas (1443—1485) vokiečių pedagogas humanistas.

2) Mykolas (1509—1557) suomių literatūros kūrėjas ir tikybinis reformatorius. Luterio ir Melanchtono mokinys. Abo (turku) katedros vyskupas. N. T. Psalmių ir iš dalies S. T. vertėjas.

Agrigento senovės graikų Akragas, romėnų Agrigentum, Italijos miestas Sicilijos saloje, 42.000 gyventojų (1951). Įkurtas 581 pr. Kr. dorėnų ateivių iš Rodoso salos. 408 sunaikintas kartaginiečių. Dzeuso, Kastoro ir Polukso šventovių griuvėsiai. Apylinkėj sieros kasyklos.

Agrikultūra ž. Žemės ūkio mokslas.

Agrimensores (lot.) romėnų matininkai, kuriems buvo pavesta matuoti ir kadastruoti valstybės žemes. Jie sukūrė geometriškai teisinę literatūrą. Yra likę rašto nuotrupų šių A.: Frontinus Balbus, Hyginus (senesniojo ir jaunesniojo), Sicilus Flaccus ir kt. Geriausią Scriptores gromatici leidimą išleido Blume, Lachman ir Rudorff 1848—1852 2 t.

Agrion biržių (Odonata) būrio to paties vardo šeimos gentis.

Agriotes sprakšių (Elateridae) šeimos gentis; A. ustulatus, A. lineatus kenkia pasėliams.

Agripina D. L. K. Algirdo duktė, ištekėjusi 1354 už Suzdalio kun-ščio Boriso, Konstantino sūnaus, kuris pasiremdamas Algirdo parama, mirus jo vyriausiajam broliui Andriui, užgrobė svarbiausią Suzdalio kunigaikščių giminės valdomąją Žemutinio Naugardo kunigaikštystę. Boriso brolis Dimitras prašė pagalbos iš Maskvos did. kun. Dimitro Doniškio, kuris privertė kun-štį Borisą atiduoti Ž. Naugardą broliui Dimitrui, o pats už tai gavo Gorodeco miestą ir sritį. Apie Algirdo dalyvavimą šiose savitarpio kovose šaltiniai nekalba. Borisas gavo atgal Naugardo kun. po savo brolio Dimitro mirties.

Agrypinia (gr.) nemiga.

Agrippa Marksas Vipsanijus (63—12) Romos karo vadas ir politikas, Augusto padėjėjas.

Agrippina 1) A. Vyresnioji, M. V. Agrippos duktė, Germaniko žmona, mirė badu laisvu noru 33 po Kr.

2) A. Jaunesnioji, vyresniosios duktė, (16—59) antroji Klaudijaus žmona,

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 81% (+5377-265=5112 wiki spaudos ženklai).
  • Nerijus Galiauskas – autorius – 23% (+1554-0=1554 wiki spaudos ženklai).