Puslapis:LE01.djvu/75

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

1 y ž i u s pasidaro nuo ciliarinio raumens paralyžiaus: nuo įlašintų į akį atropino lašų, nuo difterito, botulizmo, nuo smegenų susirgimų, ypačiai sifilio padermės.

Akompanimentas (pr. sutr. Accomp.) pritarimas, palydimoji fortepioninė ar orkestrinė muzika, pritarianti dainuojant vienu, keliais balsais ar choru arba gro-jiant solo atskirais muzikos instrumentais.

Akonitinas aikoloidas, veiklioji dalis įvairių rūšių augalo Aconitum (čebatė-liai), pvz. A. Napellus, A. ferox. Stiprūs nuodai.

Akonitinė rūgštis, tribazė organinė rūgštis, kurios randama cukrašvendrio sultyse ir taip pat kai kurių kitų Aconitum rūšies augalų sultyse.

Akonkagua (Aconcagua) 1) aukščiausia Amerikoje Andų viršūnė, Argentinoje, 7040 m viršum jūros lygio. Pirmą kartą pasiekė viršūnę M. Zurbriggen 1897.

2) Chile valstybės provincija, apie 14.020 km2 ploto, padalinta 5 departamentais.

Akordas (pr.) 1) muzikoje kelių garsų sąskambis. A. būva mažorinis (didžiosios ir mažosios tercijos), minorinis (mažosios ir didžiosios), padidintas (dviejų didžiųjų), sumažintas (dviejų mažųjų) — tai vis trijų garsų A. Būva ir keturių, penkių ir daugiau garsų A. A. būva kionsonansinis -•darnus ir disonansinis — nedarnus. 2) XV-— XVII a. vienos giminės įvairaus dydžio instrumentų ansamblis. 3) Sutartis, liečianti kurį nors darbą ir už jį mokamą atlyginimą. Atlyginimas mokamas ne už darbui sugaištą laiką, bet už atlikto darbo kiekį, vad. akordiniu; jis gali būti mokamas už atlikimą viso darbo arba už darbo vienetą.

Akordeonas ž. Armonika.

Akoria (gr.) sotumo stoka pavalgius.

Akosmizmas (gr.) neigimas, kad realiai egzistuoja subjekto nepriklausomas išorinis pasaulis. Paprastai A. vad. anglų filosofo Berkley sistema. Tačiau Hegelis A. vadino ir Spinozos filosofiją, nes ši greičiau pasaulį įglaudžia į Dievą, negu Dievo buvimą paneigia.

Akras ploto matas Anglijoj, JAV ir daugely anglų kolonijų. A. sudaro 4840 kv. jardų, arba 40.4671 arų. 100 akrų sudaro 1 hide’ą (haidą); 630 akrų = 1 anglų kv. myliai, arba 258,99 ha. Škotijoj akras = 1, 27 anglų akrų, Airijoj = 1,62 anglų akrų.

Akre (Acre) P. Amerikoj Rio Purus intakas Brazilijos pasienyje su Bolivija. A. provincija 18000 km2 , 110 000 gyv. Dideli kaučuko medžio miškai.

Akredityvas (pr.), arba kredito laiškas, rašytas dokumentas, kuriuo viena firma (dažniausiai bankas) duoda įsakymą kitai (paprastai bankui) sumokėti A. pristatytojui nustatytą pinigų sumą. Tą sumą A. laikytojas gali gauti arba visą, arba dalimis. Jei A. duodamas į keletą bankų įvairiuose miestuose, vad. c i rk u 1 i a r i -n i s A. šiuo atveju A. laikytojas gali gauti arba visą pinigų sumą viename banke, arba dalimis įvairiuose bankuose. A. surašomas raštu, nurodoma išmokėtina suma, laikas ir akredituoto asmens parašas. A. išduodamas įnešus į banką pinigus arba užstatą. Išmokanti pinigus firma pažymi antrojoj A. pusėj išmokėtąją sumą. Kada išmokama visa A. pažymėta suma, išmokėjęs bankas paima A. ir nusiunčia jį išdavusiam bankui. Daugiau ūkiškos reikšmės turi vad. p r e k i ų A., kada bankas kurio nors kliento įgaliojimu įsako savo skyriui arba korespondentui, kad sumokėtų trečiajam asmeniui atitinkamą pinigų sumą, pateikus tam tikrus transporto dokumentus. Užsienių prekyboj tai bus duotas bankui rašytas importininko įgaliojimas apmokėti prekių dokumentams eksportininkui.

Akrilatai akrilinės rūgšties druskos.

Akrilinė rūgštis, CH2=CH.COOH, eti-lenkarboksilinė rūgštis, gaunama oksidi-nant akroleiną arba iš acetileno. Lengvai polimerinasi, duodama poliakrilatus, lakus ir dervas. Metilintos A. R. metilo esteris irgi polimerinasi, gamindamas plastinę medžiagą — plexiglassą, vartomą nedūžtamam stiklui. Svarbus A. R. nitrilas CH2 = CH.CN, gaminamas 'iš acetileno ir HCN. Iš jo gaminamas dirbtinis pluoštas orionas. Polimeras su butadienu (ž.) duoda įvairias dirbtinės gumios rūšis.

Wakemann The Chemistry of Commercial Plastics 1947.

Akrobatika pirmiau taip vadinta šokiai ant ištemptos virvės, šiandien visi cirke ar kitur rodomi vikrumai ore.

Akrocyanosis (gr.) lėtas galūnių paraudimas ir ypač pamėlynavimas, atsirandąs dėl odos maitinimo sutrikimo; susirgimas dažnai pareiškia normalaus jautimo pakitėjimą.

Akrohyperidrosis (gr.) padidėjęs galūnių, ypatingai padų ir delnų prakaitavimas.

Akroleinas, akrilinis aldehidas (CH2 = CH.C < OH nesotus aldehidas, kurio pasidaro distiliuojant riebalus ar gliceriną: geriausia distiliuoti 1 dalį glicerino su 2 dalim kalio hidrosulfato. A. bespalvis, judrus skystimas, verdąs 520 C. t. Jo ėdrūs garai smarkiai erzina nosį ir akis. Oksidinamas jis virsta akriline rūgštimi, gaivinamas alilo alkoholiu.

Akrolitai (gr.) statulos, kurių nuogos dalys (galva, rankos, kojios) buvo daro-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5284-228=5056 wiki spaudos ženklai).