Puslapis:LE02.djvu/15

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

nepaimtiniu žodžiu. Juška žino ir babą senelės reikšme („močios močia vadinasi ba-ba”). Dar paminėtini ir Ambr. Kašarausko vyriškosios giminės babužė — naminė lietuvių dievybė, P. Kuršaičio babožius ar

A. Juškos babaužis-babužys ir babužė — elgeta, driskius ar driskė, kuriais vaikus baugina. Tai ar nebus vaikus pakeičiančios laumės prisiminimas. Kiti dar sieia B. (slavų baba-jaga) su senoviniu vaikų žudymu. Akmens boba archeologijoje žinoma slavų bobos vardu, bet istoriniais laikais dar minima ir XIII a. ir randama traukusių iš v. Azijos per Ukrainą klajoklių teritorijoje. Tad B. ne vien slavų kilmės. Jos laikomos IX—XII a. klajoklių antkapiais ir paminklais. Tai yra akmens stulpai žmonių galvomis ar net ištisos žmonių statulos, kurias vieni vadino bobomis, kiti įvairiais šventaisiais. Lietuvoje B. iš dalies atstoja įvairūs stulpakmeniai-mengirai, anie kuriuos liaudies būdavo pasakojama, kad tai esą suakmenėję žmonės (pvz. Mokus su šeimyna).

Su B. kultu etnologai sieja vestuvėse ar šiaip iškilmėse slavu seniau kepta apeiginę B., ukrainiečių korovajumi vadinamą, žinomą ir lietuviams karavoiaus, karvojaus. karvoliaus ir kt. vardais, o rusams kalaču virtusią.

Baba 1) Baba Burum toliausiai į vakarus išsikišęs Ma?. Azijos ragas tarp Mar-moro ir Aigėio jūrų.

2) B.. B abi a daugelio kalnu vairias Tatruose, Jugoslav Hoie, Čekoslovakijoje.

Baba Jonas XV a pirmojoie pu^eie pv-venes Drucko kunigaikštis kuri J Wolff laiko Simono sūnumi Vv+anto la;kais Polocko vietininku, 1409 VTII 2^ pasirašiusiu prekvbos sutarti su Rveros nve^tu 1492 ir taikos sutarti pr;e M^no e^pro ir 14^1 VI 19 sutarti su orVJi^u Tikrai

žinoma kad 1424 Vvfautas siuntė B. su kitais keliais kun-ččiais talkon Odoievo kun-ščiui Jurp-’ui prieš Aukso Ordos cha^a Ku-daidada. Totorin kabinom e1"1 ė buvo sumušta, žvp-imanto I ir Švitrigailos kovu mp+u B. palaikė Švitrigaila. Po 1435 pralaimėjimo ties Pabaisku B. pasislėpė Livonijoie. iš kur nuvyko į Pskovą o iš ten su savo trimis sūnumis i Maskva (du kiti sūnūs liko Lietuvoje). kur palaikė Vosylių II io savitarpio kovose su pusbroliais. Jono B. palikuonys buvo vad. Balčiais o nuo jų valdomų žemių D. L. Kuni^aikstiioie — Sokolins-kiais, Ožprerk’ais Prichalskiais.

J. Wolff Kniaziovvie litewsko-ruscy 1895.

Baba Dag Kaukazo kalnynas Azerbaidžane, 3687 m augščio.

Baba Daspi Maž. Azijos kalnagūbris Ka-rijoje, Dalamano upės pakrantėje.

Babassu riešutai gaunami iš įvairių Brazilijos augalų, dažniausiai iš Corozo palmės Aftalea Cohune Mart. Jie duoda daugiau ir geresnės rūšies aliejų, kaip Cocos nucifera ir Elaeis guineensis palmės.

Babbage Charles (1792—1871) anglų matematikas ir technologas, labai tikslias sudėstęs logaritmų lenteles ir planavęs skaičiavimo mašinų konstrukciją. Iš gausių jo raštų ypač didelę įtaką turėjo Economy of manufactures and machinery 1823, J. A. Blanaue pavadintas „himnu mašinai”, greitai išverstas į daug kalbų, šitas veikalas laikomas pradedąs modernųjį įmonių organizacijos mokslą.

Babbit pagrindinis veikėjas rašytojo Sinclair Lewis apysakoje B. (1922), atstovaująs vidutinio amerikiečio dvasinius nusiteikimus, šiandien šis žodis virtęs bendriniu vardu „vidutiniam amerikiečiui”, gyvenančiam bizniniu optimizmu, tereiš-kiančiu dvasinį siaurumą.

Babbitt Irving (1865—1933) prancūzų literatūros prof. Harvarde nuo 1912, kovojęs prieš natūralizmą ir romantizmą, skelbdamas ir organizuodamas „humanistinį” sąjūdį, pagristą nuosaikumo ir konservatyvių vertybių išlaikymo principais. Išsp. The new Laocoon 1910, Masters of Modern French Criticism 1913, Rousseau and Romantism 1919, Democracy a Leadership 1924, On Being Creative 1932.

Babcock Stephan Moulton (1843—1931) amerikiečių žemės ūkio chemikas, profesoriavęs Cornellio ir Wisconsino univ. Pasižymėjo pieno chemijoje, išrasdamas būdą pieno riebumui analizuoti. Pieną pila į tam tikrą stiklinį indą ir prideda į jį koncentruotosios sieros rūgšties. Pieno kazeinui ištirpus, indas centrifūguojamas. Po to į jį pila verdančio vandens ir dar kartą centri-fūguoja, o paskui apskaičiuoja pieno riebumo procentą.

Babeau Albert Arsene (1835—1914) prancūzu istorikas, plačiai nušvietes priešrevoliucinį laikotarpį (ancien rėpėme). Išso. La ville sous l’ancien rép-ime 1880 La vie rurale dans l’ancienne France 1882, La province sous l’ancien régime 1894. -

Babeckis Petras (g. 1893 III 27 Sasnavos vl. Uosupêlio k). 1916—1918 vokiečių ne-laisvėie. Nuo 1919 pradžios mokyklos mokytojas Lietuvoie. 1927—1929 Čekoslovakijoje išėjės medžio darbų mokyklą, po to buvo Ukmergės amatų mokyklos mokytojas. Seirijų ir kt. amalu mokyklos direktorius. Nuo 190S pradėjo bendradarbiauti mūsų spaudoje, rašvdamas šaltinyje,- Lietuvos žiniose. Laisvėje (Kaune), Lietuvoje, Lietuvos ūkininke, šešupės Bangose,-švietimo Darbe.

Babel Babilono miesto ir krašto hebraiš-kas vardas. Babiloniškai Bab-ilu reiškia dievybės vartai. Graikiškai Babylon, Babi-ilani.

Babelio bokštas vra simboliškas išsireiškimas, kaip nuo Dievo nutolusi žmonija

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5393-0=5393 wiki spaudos ženklai).