Puslapis:LE02.djvu/16

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ėmė dievinti savo žmogišką galybę, šias pastangas Dievas pavertęs niekais, sumaišydamas žmonių kalbas ir išsklaidydamas pačius to bokšto statytojus. B. B. liekanas šiandie norima matyti vienuose seniausiuose Babilono bokštų griuvėsiuose. Bokšto idėja senosios Babilonijos gyventojams buvo priprasta. Babiloniečiai bokštus statydavo kaip savo dievams gyvenamą vietą, kadangi, atsikeldami į Tigro ir Eufrato paupių slėnius, jie buvo atsinešę tikėjimą, kad dievai mėgsta gyventi kalnų viršūnėse. O Babilonijoje nesant kalnų, jie ir statydavo dievams bokštus. Augščiausias tokių bokštų Babilone yra turėjęs per 90 m augš-čio, o pločio su laiptais ligi 142 m.

A. Grigaitis Senojo Įstatymo problemos 1925.

Bab-el Mandeb sąsiauris tarp Afrikos ir Arabijos, susidaręs ankstyvojo diliuvio laikotarpyje, toje vietoje įlūžus litosferos viršutiniams sluogsniams. Juo susisiekia Raudonosios jūros plyšys su Indijos vandenyno baseinu. B. ei M. yra didelės reikšmės kaip vienintelis kelias iš Europos į p. Aziją, r. Afriką ir Australiją.

Babelon Ernest (1854—1924) prancūzų archeologas ir numizmatikas, Collège de France prof., vadovavęs archeologiniams kasinėjimas Tunise, Kartaginoje. Redagavo Revue numismatique ir Gazette archéologique. Išsp. Description des monnaies de la république romaine 1887, Manuel d’archéologie orientale 1888, Traité des monnaies grecques et romaines 1901—1926.

Babelsberg' Potsdamo prie Berlyno miesto dalis su gretimu iNeubabelsbergu — filmų miestu.

Babėnai 3,5 km nuo Kėdainių, jų priemiestis. seniau dvaras, kuriame a. 1527 gimė 1595 m. Katekizmo ir 1599 Postilės vertėjas Mikalojus Daukša. B. Daukšoms priklausė jau nuo D. K. Vytauto laikų.

Babenberg dabartinės Bambergo katedros vietoje Bavarijoje buvusi pilis, ligi X a. priklausiusi Popponams, paskiau ligi XIII a. Babenbergams, daug nuveikusiems germanizmui į rytus praplėsti, davusiems pradžią Austrijai ir paskelbusiems Vieną Austrijos sostine. Paskutinysis B. hercogas Fridrichas II žuvo 1246 kovoje prieš vengrus. Nuo 1278 B. paveldėjo Habsburgai. Juritsch Geschichte d. Babenberger u. ihrer Länder 1894.

Babenhausen v. Vokietijos Hesseno vietovė tarp Ascheffenhurgo ir Darmstadto, a. 4000 gyv. (1952). čia 1942—1945 vokiečiai buvo įtaisę rusų belaisvių stovyklą, kurioje, karo veiksmams užsibaigus, buvo įtaisyta tų belaisvių surinkimo stotis jiems į Rusiją vežti. 1945—1948 čia sąjungininkai buvo įtaisę ir karo nusikaltimais įtartų vokiečių karių stovyklą. 1946—-1948 čia buvo laikoma ir keliasdešimt lietuvių, dėl neteisingų įskundimų čia patekusių, bet paskiau išleistų.

Baber bin Omar šeich — sultonas Sehir ed-din Mohammed Baber (1483—1530), vėliau pramintas Didžiuoju Mogulu; tiurkų Timuro palikuonis, Fergano valdovas. Uzbekų vado šaibanio nugalėtas, priverstas pasitraukti iš Ferganos, sutraukęs naują kariuomenę, 1505 karu užėmė Kabulą, 1508 Kandaharą ir 1526 Pendžabą. čia įkūrė naują Indijos — didžiųjų mogulų — valstybę su sostine Agra. Ji išplito ligi Multa-no ir Bengalijos ir išsilaikė ligi XVIII a., kol ją pasisavino anglai. B. buvo surašęs savo atsiminimus džagatajų kalba — Baber nameh, kurie buvo išleisti 1857 ir paskiau buvo išversti į anglų, vokiečių ir prancūzų kalbas.

Lane-Poole Babar 1899.

Baberidai, arba Baburidai, XVI a. įkurta Indijos valdovų, Babero palikuonių, dinastija, o jie europiečių buvo praminti Didžiaisiais Mogulais. Jai priklausė Humajun, Ak-bar, Džahangir, šach-Džahan, Aurang-Zeb. Jie save persiškai vadino šachais arba padišachais. XVIII a. jų valstybę užgrobė anglai. 1858 buvo nuo sosto nuverstas paskutinysis B. Bahadur šachas II.

Babes Victor (1854—1926) rumunų bakteriologas, nuo 1885 Bukarešto (Bucurešti) univ. prof. Surado jo vardu pavadintą parazitą babesia. Išsp. Bakterien des roten Schweisses 1881, Les bactéries et leur role dans l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses 1885.

Babes-Emesto kūneliai jų radėjų vardu pavadinti grūdeliai bakterijų viduje, kaip medžiagos atsarga. Nedažytose bakterijose jie smarkiai laužo šviesą, o dažytose stipriai nusidažo baziniais anilino dažais. Jie turi ypatingą reikšmę diferenciacinei diagnozei tarp difterijos ir pseudodifterijos bacilų.

Babesia, parazitinių pirmuonių gentis, gyvenanti žinduolių raudonuose kraujo kūneliuose. Bespalvės, labai panašios į mala-rijos parazitus, kaikurių nariotakojų (erkių) išnešiojamos. Atrajotojams, plėšruo-liams, žinduoliams ir graužikams B. įvaro tam tikrą ligą, vadinamą babesioze, piro-plazmose, Texas’o drugiu, raguočių malari-ja, homoglobinurija. B. sunaikina didesnę raudonųjų kraujo kūnelių dalį.

Babeuf, taip pat Baboeuf, François Noël (1764—1797) Prancūzijos Didžiosios Revoliucijos ideologas ir veikėjas. Revoliucijos

Babelio bokštas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5112-0=5112 wiki spaudos ženklai).