Puslapis:LE02.djvu/251

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

XIII a. pabaigos kaikuriems rusų kunigaikščiams pavyko atkariauti teisę patiems mokesčius rinkti.

Baskerville John (1706-1775) žymiausias XVHI a. Anglijoje veikęs Europos spaustuvininkas. Nuo 1750 įsitaisęs spaustuvę, jis pats piešė, rėžinėjo ir liejo raides, pats rinko ir spaudinį paruošdavo spausdinti. Ypač išgarsėjo savo dailiomis lotynų raidėmis ir kursyvu. Nuo 1757 pradėjo ir savarankiškai knygas leisti ir, savo leidiniams pats pradėjęs popierių gaminti, davė pradžią vad. vėlino popieriui. Spausdino daugiausia romėnų ir graikų klasikus. Žymiausias jo leidinys tai 1773—1775 išleistas Ariosto Orlando furioso, iliustruotas geriausiųjų prancūzų menininkų. Jam mirus, jo spaustuvę įsigijo prancūzų poetas Beaumarchais ir iškėlė į Prancūziją, kur Kehly-je ties Strassburgu ją įtaisęs, tarp kito ko 1784—1789 joje išspausdino Voltaire raštus 70 ir 92 tomuose.

Basketball ž. Krepšinis.

Baskų kalnai — kalnų ruožas tarp Pire-nėjų ir Kantabrų kalnų prie Biskajos (Biscaya) įlankos. Per B. K. eina geležinkelio linija iš Madrido į Paryžių. Ligi 1540 m augščio. Šlaitai apaugę miškais. Iškasama daug įvairių mineralų.

Baskunčakas ež. Astrachanės stepėse r. Ukrainoje, 55 km į rytus nuo Volgos žiočių šakos Achtubos. 124 km2 paviršiaus ploto, apie 19 km ilgio ir ligi 10 km pločio. Sūrus ež., turįs apie 28% druskos NaCl. Druska nusėda per metus ligi 25 cm storumo sluogsniu. Per metus iš ež. gaunama ligi 500.000 t druskos.

Baskutė paprastai tamsiai mėlyna apskrita baskų kepuraitė be snapelio, žinoma ir š. Ispanijoje. Gedulingoji B. yra juoda, policininkų raudona, ispanų kariuomenėje žalia. Ypačiai kaip sportinė nuo 1920 paplitusi Europoje ir tarp moterų.

Baslynės miškas Rokiškio aps. Pandėlio vi. 50 ha ploto, daugiausia krūmai.

Basmačai XIX a. —XX a. Turkestane Chivoje, Bucharoje pradžioje buvo būriai gerai ginkluotų plėšikų, kurie ilgainiui pradėjo veikti ir politiškai prieš rusų veržimąsi į Bucharą ir Chivą ir prieš rusų tų kraštų kolonizaciją. Sovietams Rusijoje įsigalėjus, B. ilgai kovojo prieš sovietinę valdžią. B. toje kovoje vadovavo Kurš Širmat, Ibrahim bej, Madamin bėk, Irgaš. Nors 1923 bolševikams pavyko juos nugalėti, bet pogrindyje jie veikė ir toliau.

Basmanovai sena rusų bajorų giminė. Jos steigėjas paimto į Lietuvos nelaisvę ties Orša ir Lietuvoje 1544 mirusio Basmano sūnus Danielius. Šio sūnus Aleksiejus B. pasižymėjo karuose prieš Lietuvą ir totorius. Jono Žiauriojo opričinos kūrėjas. Apkaltintas sąmokslu, buvo caro nužudytas. Jo vaikaitis Petras B. artimas Borisui Godunovui, kariavo prieš samozvan-cus. Godunovui mirus, jis buvo vyriausias kariuomenės vadas. ‘Nuo 1606 perėjo Di-mitro Samozvanco pusėn, bet 1606 V 17 buvo minios nužudytas.

Basnage Jacques (1653—1725) prancūzų hugenotas, pamokslininkas Rouene, paskiau Olandijoje. Išsp. Histoire des églises réformées 1690, Histoire des juifs 1706.

Basodino augščiausioji Tessino Alpių viršūnė Italijos ir Šveicarijos pasienyje, 3277 m augščio.

Basra, Bassora Irako mst. ir uostas prie Šatel-Arab upės. 110 km nuo Persų įlankos. Yra pelkėtoje, nesveikoje Tigro-Eufra-to žemumoje. Aerodromas, anglų karinė bazė, Berlyno-Budapesto-Bagdado-B. gele-ležinkelio galinė stotis. B. buvo įkurta arabų 637, o Omajadų-Abasidų laikais buvo didelis prekybos centras ir arabų mokslo židinys. Senosios B. griuvėsiai išliko netoli nuo dabartinės B.

Bas-Kihin r. Prancūzijos departamentas. 4786 km2, 674.000 gyv. (1946). Svarbiausias centras Strasburgas.

Bassano Giacomo, kitaip Jacope da Ponte, (1510—1592) italų tapytojas. Iš pradžių piešė Tiziano ir Tintoretto įtakoje, vėliau surado savo stilių ir koloritą. Senojo Testamento scenas savo paveiksluose jis pavertė kaimo gyvenimo vaizdais su realistiškai traktuotu peizažu. Ypačiai jis mėgo vaizduoti besiganančių galvijų bandas. Jo 4 sūnūs buvo taip pat tapytojai.

Bassa ottava (it.) muzikos terminas, reiškiąs gaidų skambinimą oktava žemiau.

Basein Burmos mst. prie Iravadi upės deltos B. šakos, 100 km nuo jūros, bet pasiekiamas didelių jūros laivų ; 48.000 ' gyv. (1950), žymus ryžių išvežimo uostas, 1852 užimtas anglų, kurie jį paliko 1946.

Basselin, kitaip Bachelin, Olivier (m. 1450 kautynėse ties Formigny) prancūzų poetas iš Vaux de Vire, rašęs lengvo turinio eilėraščius, gavusius vaudevires vardą (iš čia vėliau vaudevilles). 1567 jo vardu išspausdintieji eilėraščiai dabar priskiriami kitam poetui, Jean le Houx (m. 1616).

Bassermann 1) Albert (1869—1952) vokiečių teatro ir filmų aktorius. Pradžioje vertėsi chemiko profesija. Savo teatrinę karjerą pradėjo Meiningeniečių tarpe ir pasižymėjo kaip klasikinių vaidmenų atlikėjas Richarde III, Plėšikuose, Hamlete, Ibseno veikaluose. Iškilo kaip ryškiausias vokiečių teatro aktorius charakteriniuose vaidmenyse. 1899—1915 vaidino Berlyno Deutsches Theater. 1934 nacių potvarkiais uždraudus jo žmonai, Elsei Schiff, vaidinti Leipcigo teatre, B. išvyko į Šveicariją, o iš ten į JAV. Nuo 1946 atskiromis progomis vaidino ir vak. Europos teatruose. Dalyvavo vokiečių ir JAV filmose (Lucrecia Bor-gia, Madame Curie ir kt.).

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5462-0=5462 wiki spaudos ženklai).