Puslapis:LE02.djvu/296

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

rių. Taikos sutartį pasirašius, buvo atiduotas karo teismui ir už krašto išdavimą 1873 nuteistas mirti. Prezidentui Mac Mahonui mirties bausmę pakeitus kalėjimu ligi gyvos galvos Sainte-Marguerite saloje, po 8 mėnesių iš ten pabėgo į Ispaniją ir ligi mirties gyveno Madride. Stengėsi pasiteisinti knygoje Episodes de la guerre de 1870 et le blocus de Metz 1873.

2) Jean (g. 1904) prancūzų tapytojas ir meno kritikas, gavęs įtakos iš Cesanne ir Seurat’o. 1934—1940 vedė meno skyrių žurnale Esprit. Išsp. Notes sur la peinture d’aujourd’hui 1948.

Bazalinė membrana iš jungiamojo audinio plona plėvelė, dengianti kaikurių liaukų galines dalis.

Bazaliniai kūneliai yra virpamojo epitelio ląstelėje. Jie turi ypatingą spindėjmą ir dažomi geležiniu hematoxilu. Jie yra pačiame ląstelės paviršiuje ir surišti su ląstelės plaukeliais.

Bazaltas vulkaninės kilmės uolena iš vėlyvesniųjų geologinių laikotarpių. Juoda ar tamsiai pilka. Visi B. turi augito, magnetito ir ilmenito. Skiriamos dvi pagrindinės grupės: alkaliniai kalkių B. ir alkaliniai B. Pirmosios grupės B. turi daug plagioklazo (lauko špato B.), kartais turi olivino (olivino B.) ir dolerito ar smulkaus anamezito. Antrosios grupės B. yra daugelio įvairių atmainų su plagioklazu ir be jo, su olivinu ir be jo. Kaikuriose atmainose dar yra ne-felino, leucito, limburgito, melilito ir kt. mineralų. Išsiliejimo formos įvairios: B. sudaro gyslas, kupolus, dangas; dažnai jo randama ir stulpo formos. Kaip labai kieta ir atmosferos veikmei atspari elastiška uolena, B. naudojamas gatvėms grįsti, užtvankų, uostų ir kitokiai statybai. Augštoje temperatūroje B. paverčiamas vad. bazalto vilna, naudojamas izoliacijai. Sutirpdytas B. naudojamas gaminti ugniai atspariems indams. B. plačiai žemėje išplitęs. Jis sudaro, be kitų, Orkney, Hebridų ir Havajų salas.

Bazaras (pers. bazar-mugė, prekyvietė). Pradžioje taip vadinta trobesys, kur vyko prekių mainai; vėliau Rytuose atvira ar dengta vieta, kur prekiaujama įvairiais daiktais. Europoje B. vadindavo didžiules sankrovas, vėliau vadinamas universaliomis krautuvėmis. Taip pat B. buvo ir labdaros tikslams suaukotųjų daiktų išpardavimas. Rusijoje seniau prekyvietės B. vadintos, o Lietuvoje buvo rengiami tik labdaros B.

Bazard Armand (1791—1832) prancūzų visuomenės veikėjas. 1820 Italijos karbona-rų pavyzdžiu įst. prancūzų karbonarų draugiją, kuriai 1821 priklausė apie 200.000 narių. Po pasikėsinimo Belforte 1821 už akių nuteistas mirti. Slapstėsi pačioje Prancūzijoje. Saint-Amant slapyvardžiu ligi 1827 leido laikraštį Le producteur, ligi 1829 Organisateur, kur skelbė Saint Simono idėjas, jo išreikštas rašte Exposition de la doctrine de Saint Simon 1828—1830. Po 1830 revoliucijos įsigijo laikraštį Globe. Bet su savo šalininkais, Enfantin’u ir kt., nesutikęs, iš ten pasitraukė ir netrukus mirė.

Bazas Prancūzijos mst. Gironde departamente, apie 4.800 gyv. Romėnams žinomas Cossio vardu. Nuo V a. ligi 1790 čia buvo vyskupo rezidencija. XIII a. gotikinė katedra.

Bazė (gr. basis-pagrindas). Anatomijoje pagrindas, pvz. basis cranii. externa, interna-išorinis, vidinis kaukolės dėžės pagrindas, basis cordis — širdies pagrindas.

Architektūroje kolonos dalis tarp kolonos apačios ir grindų. Kiekvienas architektūrinis stilius turi savotiškos formos B. Paprasčiausioj i yra toskanų B., o labiausiai komplikuota gotikinė.

Chemijoje B. yra sudėtinė druskų dalis pagal schemą: bazė+rūgštis=druska + vanduo. Seniau B. buvo vadinama ne-lakioji druskų dalis, taigi metalų oksidai (degimai). Pvz. kaitinant kreidą ar kalkakmenį CaCOs, anglies dioksidas atsipalaiduoja dujomis, ir pasilieka kalcio oksidas CaO, arba degintos kalkės, kaip nelakioji dalis (druskos B.). Dabar B. vadinami junginiai, kurie su rūgštimis sudaro druskas: metalų hidroksidai ir oksidai (metalų junginiai su vandeniliu ir deguoniu ar tik su deguonimi), amoniakas bei jo dariniai, vad. organinės B. Tirpstančios vandenyje B. sudaro šarmus arba alkalinius skiedinius. Šarminiai skiediniai yra daugiau ar mažiau aštrūs, ėdantieji junginiai: jie turi aštrų, kartų skonį, praleidžia elektros srovę ir neutralizuoja rūgštis, sudarydami druskas. Stipriausią šarmą daro natris, kurio hidroksidas (NaOH) kasdieninėje kalboje žinomas šarmo arba muilo akmenėlio vardu. Šarminiai junginiai turi šarminę reakciją,-atseit, raudoną lakmaus popierėlį jie nudažo mėlynai. Kadangi daugelis B. šarmiškai reaguoja, tai šarminė reakcija vad. ir bazine reakcija. B. pavyzdys yra natrio hidroksidas (NaOH). Jis, kaip ir kitos B., van-

Bazaltai Airijoje

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 100% (+4918-1=4917 wiki spaudos ženklai).